BİY 431-Teorik ders

advertisement

Virüslerin çoğalması tamamen konukçu hücreye bağımlıdır.

Seçici etkili ilaç geliştirme güçtür.

Gelişmiş ülkelerdeki bulaşıcı hastalıklar genelde viraldir.

Çiçek ve kuduz için etkili aşılar mevcuttur.

Viral hastalıklar virüsle bulaşık damlacıklarla hava yoluyla bulaşır.

Kızamık (measeles), kabakulak (mumps), kızamıkçık (rubella), su
çiçeği (varicella=chickenbox), soğuk algınlığı (cold), influenza
(grip) ve SARS’dan bahsedilecektir.
Belirti
Nezle
Grip (Influenza)
Ateş
Nadir
Yaygın (39-40ºC), aniden başlar
Baş ağrısı
Nadir
Yaygın
Genel kırıklık
Zayıf
Yaygın, genelde şiddetli, birkaç hafta sürebilir
Burun akıntısı
Yaygın ve sık
Yaygın değil, sık görülmez
Boğaz ağrısı
Yaygın
Yaygın değil
Kusma ve/ veya ishal
Nadir
Çocuklarda yaygın




RNA fragmentlerinin yeniden düzenlenmesi antijenik
değişim (antigenic shift) olarak adlandırılır ve bu değişim,
viriyon protein kılıfının, özellikle virüslerin konak hücreye
tutunmasını ve son aşamada hücreden salınmasında iş
gören önemli iki protein olan hemaglutinin (HA ya da H)
ve nöraminidaz (NA ya da N) proteinlerinde büyük
değişimlere neden olur.
Ayrıca, bir veya daha fazla amino asidin değişimiyle
sonuçlanan nokta mutasyonlarıyla küçük antijenik
değişiklikler de meydana gelir. Bu olay antijenik
sürüklenme (antigenic drift) olarak adlandırılır.
Grip virüsü hava yoluyla, özellikle öksürme ve aksırma
(hapşırma) esnasında saçılan damlacıklar aracılığıyla
bulaşmaktadır.
Virüs, üst solunum yolu mukoz zarlarını enfekte eder,
nadiren akciğerleri istila eder.
Download