File

advertisement

BİTKİ VE AĞAÇLARI
TANIYALIM

Haziran- Eylül ayları arasında beyaz, pembe,
kırmızı, sarı ve krem renklerde çiçekler açan 2-5
m yüksekliğinde zehirli bir bitki türü. Dere
yataklarında ve su kenarlarında yetişir.
Susuzluğa en dayanıklı bitkilerdendir ve kışın
yapraklarını dökmez. Ayrıca bahçelerde süs
bitkisi olarak yetiştirilir.
ZAKKUM
Boylu bir çalı veya 10 metreye kadar
boylanabilen, sık dallı, yayvan tepeli, her zaman
yeşil yapraklı bir ağaçtır meyvesi yenen
Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türü. Uzun
ömürlü bir ağaçtır, yaklaşık 2000 yıl kadar
yaşayabilir.
ZEYTİN
Doğu Akdeniz Havzasına özgü, elverişli yetişme
ortamlarında 25 metreye kadar boylanma yapabilen
bir çam türüdür. Akdeniz ikliminin ağacıdır. Kurak
koşullara son derece dayanıklı, çok farklı toprak
koşullarında başarıyla yetişen ve yetiştirilen,
Türkiye’nin de en önemli hızlı gelişen ağaç türüdür.
KIZILÇAM
Kayıngiller ailesinden oluşan ağaçtır ve bu ağaçların
yenilebilen tohumlarına verilen isimdir. Yaprak döken
bazen çalı formunda olan orman ağaçlardır. Yapraklar
kimi zaman kalın kimi zaman sert ve dikensidir.
Ülkemizde en çok Aydın ilinde yetiştirilmektedir.
KESTANE
Mart, nisan ayı çiçek durumları meydana
getiren, daha çok rutubetli bölgelerde su
kenarlarında yetişir, 10-20 m yüksekliği vardır. Sulu
yerlerde kolaylıkla büyür. Bulunduğu arazi
geçirgen, derin, iyi havalanan, taban suyu 1-1.5
m’lerde gevşek yapılı ve hafif bünyeli bir
toprağa sahip olmalıdır.
KAVAK
Çamgiller ailesinden bir çam türüdür. Yaklaşık 35–40 m
boy yapar. iğne yapraklıdır yaprağı koyu yeşil ve serttir.
Kozalak boyu 3 cm civarındadır. Büyümesi çabuktur.
Ülkede 400-2100 m yükseltide yer alır.
KARAÇAM
Türkiye’ de yetiştiği yerler: Yaygındır. Kışın
yaprağını döken, ağaç veya çalılardır.
Yaprakları farklı şekil ve görünüştedirler.
Yaklaşık 25 m boya ve 2 m gövde çapına erişebilir.
Palamut adında meyvesi vardır.
MEŞE
Akdeniz iklimine özgü maki bitkilerinin tipik
olanlarından biridir. Boyu 8-10 m kadardır her
zaman yeşil kalır. Yapraklarından ve meyvelerinden
elde edilen, kokulu, acı lezzetli eterik yağ ilâç ve
sabun yapımında kullanılır.
DEFNE
Türkiye’de yetiştiği yerler: Doğu Karadeniz’ dir. Kışın iğne
yapraklarını dökmeyen, daimi yeşil sürgünleri bulunan ağaçtır.
Yapraklar kısa, kozalakları dallarda sarkık durumda bulunur.
LADİN
Türkiye’ de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Karadeniz
bölgesidir. Kışın yaprağını döken çiçekleri bir cinsli
orman ağacıdır. Yapraklarının kenarları girintili, ince
tüylü ve uçları sivridir. Yaklaşık 700-800 yıl
yaşayabilir.
KAYIN
Huşgiller ailesinin ağaç türüdür. Ülkemizde
genelde Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Kışların
ılık geçtiği nemli ve humuslu toprağı sever. Yıllık
1000-2000 (m3) kadar yağış ister.
FINDIK
Bu ağaç büyüklüğü ve uzun yaşamı ile diğer ağaç
türlerinden ayrılmaktadır çabuk büyüyen ve uzun yıllar
canlı kalabilen bir ağaç türüdür. Ortalama 1000 yıl kadar
yaşarlar yaprak döken bir ağaçtır.
ÇINAR
Baklagiller ailesinden olup Akdeniz ikliminin hüküm
sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve meyveleri
yenen, her zaman yeşil çalı yada ağaç formunda olan
bir bitki türü. Uzun ömürlü ve boyu 10 m kadar olan
maki türü bir ağaçtır. Sert ve koyu yeşil yapraklıdır.
Yaprakları, karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar olup
boyları 10-20 cm uzunluğunda olup damla uçludur.
KEÇİBOYNUZU
Download