Ersi Abacı Kalfoğlu 2. Doğum Tarihi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Ersi Abacı Kalfoğlu
2.
Doğum Tarihi: 29 09 1959
3.
Unvanı: Profesör
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Kimya
Biyokimya
Adli Bilimler
Yıl
1984
1989
1991
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü
1991
1993
1999
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi (1994)
2. HLA-DQA1 Lokusunun Polimeraz Zincir Tepkimesine (PCR) Dayanan 2 Farklı Teknik ile
Tiplenmesinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi (1996)
3. 5732 Kişide Kan Grup ve Alt Gruplarının Polimorfik Sıklık Hesapları (1996)
4. Türkiye’de HbS Polimorfizmi ve Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi (1996)
5. Alfa-1 Antitripsinin 3 Farklı Teknikle Tiplendirilmesi ve Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi1997)
6. Türkiye’de Bölgeler Arası Genetik Uzaklığın 20 Polimorfik Sistem Kullanılarak Hesaplanması1997)
7. Türk Popülasyonunda Fosfoglukoizomeraz İzozimlerinin Gen Frekansları (1997)
8. Kriminal Alanda Bulunan Eser Miktardaki Delillerinden DNA Çekitlemesinde Üç Ayrı Yöntemin
Karşılaştırılması (1998)
9. Kılda Radix ve Carpus’tan, Aynı Zamanda Kepekten DNA Eldesi ve Bunun Adli İdantifikasyonda
Kullanımı (1999)
10. Yağ Asidi Etil Esterlerinden Alkol Belirteci Olarak Yararlanma (2000)
11. Olay Yerinde Bulunabilecek Biyolojik Materyalden Amelogenin DNA Lokusunun İncelenmesi ile
Cinsiyet Tayini (2003)
12. Allogenik İlik Nakli Gerçekleştirilmiş Hastalarda 6 DNA Lokusu Veriminin Adli Bilimler Açısından
DeğerlendirilmesiSTRs (2001)
13. Kısa Ardışık Tekrarlardan CSF1PO, THO1, TPOX, Sistemlerinin Kosova Türkleri’nde Sıklık
Dağılımının İncelenmesi ve Adli Bilimler Alanında Değerlendirilmesi (2002)
14. Dopimin D2 Reseptör Geni Polimorfizminin DRD2 Mikrosatelit Polimorfizmi ile Karşılaştırılması (2002)
15. Polimorfik Dopamin D2 Reseptörünün Madde Bağımlılığı İle İlgisiabuse (2003)
16. FISH Yöntemi ile İnsan Kaynaklı Biyolojik Materyallerde Cinsiyet Tayini 2005
17. Mitokondrial Genomun HVR1 ve HVR2 İleri Değişken Bölgelerinin Adli Amaçlı Dizinlemesi(2005)
18. se of DNA microsatellite loci for Caretta caretta identification (2006)
19. The importance of DNA evidence for the investigation of sexual crimes (2006)
20. Mitokondriyal DNA genomu tek nükleotid polimorfizminin real time PCR
21. Biyolojik Leke ve İskelet Kalıntılarının Kimliklendirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri cihazı ile
idantifikasyonu ve standardizasyonu (2006)
22. Ani kardiak ölümlerde glycoprotein IIIa gen polimorfizmi (2006)
1
6.2. Doktora Tezleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7.
Gen Bozukluklarına Bağlı Hipertrofik Kardiyomiyopati ve Bunun Ani ölüm ile İlişkisi
7 Tetramerik STR Lokusunun Kriminal İdantifikasyondaki Önemi (2001)
Kemik Dokudan DNA Çekitleme ve Tipleme Yöntemleri (2001)
Y Kromozomu Varyasyonlarının Analizi ve Adli Bilimler Alanında Kullanımı (2001)
Y Kromozomunun Babalık Tayininde ve Adli İdantifikasyonda Kullanımı (2003)
ABO Glikozil Transferaz Geninin (ABO Kan Grubu) Tiplenmesi ve Adli Bilimlere Uyarlanması (2003)
DNA-STR Lokusları İle Oluşturulan Veri Tabanının Popgene İstatistik Programı İle Analizi (2004)
Tamamlanmış İntihar Olgularında D2 Dopamin Reseptör Polimorfizmi (2005)
DNA düzeyinde soybağı belirtimi yapılan laboratuarlarda uluslararası kalite güvencesi (2008)
Dopamin D3 ve D4 reseptör gen varyasyonları ve madde bağımlılığı ile ilginin saptanması (2008)
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Ersi Abaci Kalfoglu1,2, Reza Dashti3, Gabriel Petridis1, E. Hulya Yukseloglu1, S. Sebnem Ozcan1,
4
1,2
Mansur Beyazyürek , Sevil Atasoy (2009) The Relevance between Dopamine D3 Receptor Gene
Variations and Drug Addiction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, Volume
2, Issue 1, 489-490.
1
1
1
1,2
1,2
2. S. Sebnem Ozcan , Gabriel Petridis , E. Hulya Yukseloglu , Yani Kocias , Ersi Abaci Kalfoglu ,
Sevil Atasoy1,2 (2009) A new approach in the identification of degraded paternity samples. Forensic
Science International: Genetics Supplement Series, Volume 2, Issue 1, 174-175.
3. R. J. King, S. S. Ozcan, T. Carter, E. Kalfoglu, S. Atasoy, C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi, A. A. Lin,
C-E. T. Chow, L. A. Zhivotovsky, M. Michalodimitrakis and P. A. Underhill. “Differential Ychromosome Anatolian Influences on the Greek and Cretan Neolithic” Annals of Human Genetics
72 (2), 205–214 doi:10.1111/j.1469-1809.(2008)
4. Faikoglu Rehat, Yükseloglu Hülya, Özcan Şebnem, Petridis Gavril, Tarı Itır, bacı Kalfoglou
Ersi.”eport: The gynaecologist as an expert witness in cases of sexual abuse” Reproductive
biomedicine online, 15 Suppl 1:41-2 (2007)
5. Ersi Abacı Kalfoglou, Rehat Faikoglu, Şebnem Özcan, Gabriel Petridis, Hülya Yükseloglu, Sevil
Atasoy DNA analysis as a tool for breast cancer malpractice determination: An interdisciplinary
approach. Oncology Reports, 16: 1, 203-206. (2006)
6. Seyma Uysal, Gavril Petridis, Sebnem Ozcan, Rehat Faikoglu, Devrim Barcak, Hulya Yukseloglu,
Ersi Abacı-Kalfoglou, Sevil AtasoyThe Use of DNA Microsatellite Loci for "Caretta Caretta"
Identification. J. Environ. Sci. Health, Part A, Vol.A 41, No.9, (2006)
7. Petridis G. Abacı-Kalfoğlu E. Christakis-Hampsas M.G et al Population data on 9 STR loci in Crete
(Greece) J Forensic Sci, Vol 49, No. 6, 1368-1369 (2004)
8. Cinnioglu C. King R. Kivisid T.Kalfoglou E. Atasoy S. Et al Excavating Y chromosome haplotype
strata ın Anatolia Human Genetics 114 (2): 127-148 Jan (2004)
9. Abacı-Kalfoglu E., Yükseloglu H., Ziyalar N., Başkan T., Rayimoglu G and Atasoy S. Personal
Identification from Fecal Material: A Case Report. Forensic Science International Vol 136 ( 1 ), 66
(2003)
10. Altuncul H. Kalfoglou E A comperative study in DNA extraction from skeletal remains. Forensic
Science International Vol 136 ( 1 ), 41 (2003)
2
11. Kalfoglu E. Kanaki K. Filoglu G. Et al VWF polymorphism and sudden cardiac death Forensic
Science International Vol 136 ( 1 ), 213-214 (2003)
12. Sinha SK, Budowle B, Kayser M, Tahir M, Abaci-Kalfoglu E, Underhill PA, Chakraborty R, Lorente
JA Y chromosome analysis and its application to forensic casework Forensic Science International
136: 1-1 (2003)
13. E. Akgunes, M.S.; G. Filoglu, Ph.D.; H. Yükseloglu, M.S.; E. Abaci-Kalfoglu, Ph.D.; and S. Atasoy,
Ph.D. D1S80 Polymorphism in Istanbul (Turkey) J Forensic Sci, July 2002, Vol. 47, No. 4 (2002)
14. H. Yükseloglu, M.S.; D.H. Altunçul, Ph.D.; G. Filoglu, Ph.D E. Abaci-Kalfoglu, Ph.D.; and S. Atasoy,
Ph.D.Allele Frequencies of HLADQA1 and PM in Istanbul (Turkey) Population J Forensic Sci, July
2002, Vol. 47, No. 4 (2002)
15. Çerkezi A.B., Altunçul H.D., Yükseloglu H., Abacı-Kalfoglu E and Atasoy S. (2002) Allele
Frequencies for Three STR Loci in Turkish Population of Kosova J Forensic Sci, Vol 47, No. 4, 908
(2002)
16. Filoglu G, Abaci-Kalfoglu E, Atasoy S. Allele frequencies for 10 STR loci in Istanbul (Turkey)
population J Forensic Sci, July 2002, Vol. 47, No. 4 (2002)
17. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E.Polymorphism of Conventional Genetic Markers and HLA System in
Turkey. Antrop. Anz. 55:1 55-61 (1997)
18. Atasoy S., Cöloğlu S., Abacı Kalfoğlu E., Polat O. Postgraduate Forensic Science Education in
Turkey. Journal of Forensic Sciences 41:2 206-208 (1996)
19. Atasoy S., Abacı E.Red cell polymorphism in Turkey. Proceedings of the 8th ınternational Congress
of Human Genetics, Proceedings p 49,4:2830 Washington U.S.A. (1991)
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
th
1. Abacı E., Atasoy S. Population Studies in Turkey. 15 International Society of Forensic
Haemogenetics Venezia Proceedings p 115 (1993)
2. Atasoy S., Abacı E.Population Studies in Turkey 1. Enzyme and Protein Polymorphism in Sunni
th
Turks. 13 Meeting of International Association of Forensic Sciences Abstract/Paternity A118
Düseldorff Germany (1993)
3. Dökmen H., Abacı E., Atasoy S.Population Studies in Turkey II. Enzyme Polymorphism in Laz
th
Turks.13 Meeting of International Association of Forensic Sciences Abstract/Paternity A118
Düseldorff Germany (1993)
4. Abacı E., Atasoy S., Eminsoy G. Population Studies in Turkey III.A Preliminary Report on Protein
th
and Enzyme Polymorphism of Hemsinlis (Black Sea). 13 Meeting of International Association of
Forensic Sciences Abstract/Paternity A118 Düseldorff Germany (1993)
5. Abacı Kalfoğlu E. Atasoy S. Population Studies in Turkey. Advances in Forensic Haemogenetics 5
Edt. Bar W., Fiori A., Rossi U. Springer-Verlag pp 456-459 (1994)
6. Atasoy, S., Çöloğlu, A.S., Abacı - Kalfoğlu, E., Polat, O. Postgraduate Forensic Sciences Education
th
in Turkey. American Academy of Forensic Sciences 47 Annual Meeting Seattle, Washington
February 13-18, p 83-84, (1995).
3
7. Atasoy, S., Abacı - Kalfoğlu, E., Wiegand P., Brinkmann, B. (1995) Comparison of Turkish
Subpopulations Using Two STR’s. Advances in Forensic Haemogenetics 6, (Ed. A. Carracedo, B.
Brinkmann and W. Bar), pp. 658;661. (1995)
8. Atasoy, S., Abacı-Kalfoğlu, E., Brinkman, B., Dökmen, H. (1995) The Distribution of HUMTHO1
Polymorphism in Northem Turkey and its Evaluation Paternity Investigations. XIIIth Meeting of The
International Society of Haematology (European and African Division), 3-8 September 1995, p. 338.
9. Atasoy, S., Abacı-Kalfoğlu, E. (1995) Studies of 16 Blood Group Systems in Turkey and Their
Inportance For Forensic Biostatistics. XIIIth Meeting of The International Society of Haematology
(European and African Division), 3-8 September 1995, p. 503.
10. Atasoy Sevil PhD., Kalfoğlu E.A., Dökmen, H MS., Filoğlu, G MS., Yükseloğlu Hülya MS.,
Eminsoy G “The Polymorphism of 16 Genetic Marker Systems in the Population of Turkey”
47. Meeting of the American Academy of Forensic Sciences 13-18 February, Seattle WA
USA. (1995)
11. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu,E., Çarin M., Yaşar Ö. The Frequencies of HLA, -A, -B, -C and –DR
Antigens in the Population of Turkey. American Academy of Forencis Sciences, Annual Meeting
Seattle, Washington, (1995)
12. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E., Şişman Yükseloğlu H. HLADQA1, LDRL, GYPA, HBGG, D7S8 and GC
Allele and Genotype Frequencies in Turkey and their use in Civil and Criminal Paternity
Investigations. American Academy of Forensic Sciences Annual meeting Nashville Tennessee
proceedings p 25 (1996)
13. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E., Brinkmann B., DökmenH. The Distribution of HUMTHO1 Polymorphism
in Northern Turkey and its Validation for Use in Forensic Case work. American Academy of Forensic
Sciences Annual Meeting Nashville Tennessee proceedings p 37 (1996)
th
14. Atasoy, S., Abacı-Kalfoğlu, E., Çöloğlu, A.S. (1996) Forensic Science Education in Turkey. 14
Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS), August 26-30, 1996, TokyoJapan.
15. Atasoy, S., Ziyalar, N., Başkan, M.T., Abacı-Kalfoğlu, E. (1996) Sociodemographic Factors and
th
Paternity Test Results in Turkey. 14 Meeting of the International Association of Forensic Sciences
(IAFS), August 26-30, 1996, Tokyo-Japan.
16. Atasoy, S., Abacı-Kalfoğlu, E., Yükseloğlu, H., Filoğlu, G., Altunçul, H. (1996) The Use of HLA
DQA1, LDRL, GYPA, HBGG, D7S8, and GGC Polymorphic Loci in Civil and Criminal Paternity
Investigations in Turkey. 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS),
August 26-30, 1996, Tokyo-Japan.
17. Atasoy, S., Abacı-Kalfoğlu, E., (1996) Study of Conventional System in Turkey and their Importance
for Forensic Biostatistics. 14 th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS),
August 26-30, 1996, Tokyo-Japan.
18. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E. Study of Conventional Systems in Turkey and their Importance in
Forensic Biostatistics. Current Topics in Forensic Sciences. Shunderson ISBN 1-896953-02-6
Canada pp 369-373 (1997)
19. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E., Cöloğlu S.Forensic Science Education in Turkey. Current Topics in
Forensic Sciences. Shunderson ISBN 1-896953-02-6 Canada pp 109-110 (1997)
20. Ziyalar N., Baskan T., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Sociodemographic Factors and Paternity Test
Results in Turkey. Current Topics in Forensic Sciences. Shunderson ISBN 1-896953-02-6 Canada
pp 77-78 (1997)
4
21. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E., Yükseloğlu H., Filoğlu G., Dökmen Altunçul H. The Use of HLADQA1,
LDRL, GYPA, HBGG, D7S8 and GC Polymorphic Loci in Civil and Criminal Paternity Investigations
in Turkey. Current Topics in Forensic Sciences. Shunderson ISBN 1-896953-02-6 Canada pp 368369 (1997)
22. Atasoy S., Abacı Kalfoğlu E. Mt DNA Polymorphism in Turkey. American Academy of Forensic
th
Sciences 49 Annual Meeting New York USA Proceedings p 48 (1997)
23. Başkan T.M., Ziyalar N., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S., The Ethical Perspective About Unexpected
Facts Disclosed During Genetic Analysis and the Turkish Legal System. American Academy of
th
Forensic Sciences 50 Annual Meeting San Francisco USA Proceedings p 113 (1998)
24. Yükseloğlu H., Dökmen H., Filoğlu G., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Turkish Data on Low Density
Lipoprotein Receptor, Glycophorin A, Hemoglobin GG, D7S8, Group Specific Component and
th
HLADQA1 loci. American Academy of Forensic Sciences 50 Annual Meeting San Francisco USA
Proceedings, 21 (1998)
25. Altunçul H., Abacı Kalfoğlu E., Eryılmaz G., Atasoy S. Identification and Family Relationship
Estimation of the Skeleton of a Missing Person in Izmir, Turkey. American Academy of Forensic
Sciences 51th Annual Meeting Orlando USA Proceedings p 20 (1999)
26. Filoglu G. , Kalfoglu-Abaci, E. , Atasoy, S. Validation of Seven STR Systems (HUMvWA,
HUMF13A01, HUMFES/FPS, HUMF13B, HUMCSF1P0, HUMTHO1, HUMTP0X) for Forensic
Purposes in Turkey. 15th Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences Los
Angeles USA (1999)
27. Atasoy S.,Kalfoglu-Abaci E., Cinnioğlu C. A proposal for coordinative work between different
investigative units in case identification (Explosion in Spice Market Istanbul Turkey). 15th Triennial
Meeting of the International Association of Forensic Sciences Los Angeles USA (1999)
28. Atasoy S. Ziyalar N. Abaci Kalfoglu E. Woman in Crime and Justice The case of Turkey.
th
Proceedings 15 Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences Los
Angeles USA (1999)
29. Filoğlu G., Kalfoğlu Abacı E., Yükseloğlu H., Altunçul H., Atasoy S. (1999) From Physical Evidence
th
to a Social Problem: Abortus Material. 15 Triennial Meeting of the International Association of
Forensic Sciences Los Angeles USA
30. Kalfoglu E., Hürben E., Cinnioglu C., Yükseloglu H., Atasoy S.(1999) Identification and
Individualisation Guideline Proposal for Condoms as Trace Evidence. American Acedemy of
Forensic Sciences 51th Annual Meeting 15-20 February, Orlando USA
31. Kalfoglu E., Ülkü Ü., Çakır H., Yaman A., Yükseloglu H., Cengel C., Siez M.A., Atasoy S. (1999) The
Establisment of Turkish National Databank of PCR Based Genetic Markers of Medico Legal
Interest.15 th Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences Los Angeles
USA
32. Sevil Atasoy, Ph.D., Neylan Ziyalar, Ph.D , Tanil Baskan, LLM, MSFS and Ersi Abaci Kalfoglu, Ph.D.
Illicit Drug Markets in Istanbul, Turkey Part 3: Supply of Drugs ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE
OF FORENSIC SCIENCES CENTER FOR DRUG CONTROL AND CRIME PREVENTION
Newsleter November 2000
33. Atasoy S. Abaci Kalfoglu E. Postgraduate Law Enforcement Education at the Institute of Forensic
Sciences of Istanbul University 10 Years of Experience Proceedings Second European Academy of
Forensic Sciences Meeting Cracow 2000
5
34. Altunçul H., Filoğlu G., Yükseloğlu H., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Animal Contaminate in DNA
th
Typing of Biological Evidence American Academy of Forensic Sciences 52 Annual Meeting Reno
Nevada USA Proceedings, 29 (2000)
35. Yükseloğlu H., Filoğlu G., Altunçul H., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Trace Evidence and Crime
Scene Investigation : A Case Oriented Approach. American Academy of Forensic Sciences 52th
Annual Meeting Reno Nevada USA Proceedings, 48 (2000)
36. Gonul Filoglu PhD., Ersi Abacı-Kalfoglu PhD., Sevil Atasoy PhD Validation of Silver STR TM III
Triplex for paternity investigation in Turkey Academy of Forensic Sciences 52th Annual Meeting
Seattle USA Proceedings p 25 (2001)
37. N. Ziyalar, S. Atasoy, E. Abacı, Turkey and the Heroin Market: Employee and Employer
Characteristics, American Society of Criminology 53rd Annual Meeting, Atlanta 2001
38. E. Kalfoglu, M. H. Tabakoglu, M. Yarar, H. Yukseloglu, S. Atasoy Allelic Association of the D2
Dopamine Receptor Gene with Drug Dependence in Turkey, American Society of Criminology 53rd
Annual Meeting, Atlanta 2001
39. Sevil Atasoy, PhD., Ersi Abacı-Kalfoglu PhD. Graduate Police Education in Turkey: 10 years of
experiance Academy of Forensic Sciences 52th Annual Meeting Seattle USA Proceedings p 140
(2001)
40. Sevil Atasoy, PhD., Ersi Abacı-Kalfoglu PhD. Neylan Ziyalar Graduate Police Education in Turkey:
10 years of experiance Problems in Forensic Sciences vol XLVI p 161-164 (2001)
41. Kalfoglu E A., Kayhan Saliha F., Cinnioglu C., Yükseloğlu H., Atasoy S. Fatty Acid Etyl Esters as
Markers of Ethanol Intake. American Academy of Forensic Sciences 53th Annual Meeting Seattle
USA Proceedings, p 317 (2001)
42. Cengiz Cinnlioğlu MS, Peter A. Underhill PhD, L. Luca Cavalli-Sforza MD, Ersi Abacı-Kalfoğlu PhD,
Sevil Atasoy PhD Y Chromosome binary DNA sequence variation in Turkey and its relevance to
th
forensic science American Academy of Forensic Sciences 53 Annual Meeting Atlanta USA
Proceedings (2002)
43. Ersi Abaci Kalfoglu, PhD., Hulya Yukseloglu Mohammad Ali Shirizade Ghezeljeh Murat Hasan
Tabakoglu Medine Yarar, Sevil Atasoy, PhD., Allelic association of the D2 dopamine receptor gene
with drug dependence in Turkey. 16th meeting of the International Association of Forensic Sciences
(2002)
44. Gönül Filoglu PhD, Hulya Yukseloglu MS, Jale Bafra PhD, Ersi Abaci Kalfoglu PhD, Sevil Atasoy,
PhD. From Rape to Pregnancy, to Abortion and to Patenity Investigation. 3rd Panhellenic Congress
of Forensics and Toxicology in Heraklion, Crete, Greece (2002).
45. Ersi Abaci Kalfoglu PhD , Hulya Yukseloglu MS, Gönül Filoglu PhD, Sevil Atasoy, PhD. Validation
of the use of 11 tetrameric STRs in individualization from condoms. 3rd Panhellenic Congress of
Forensics and Toxicology in Heraklion, Crete, Greece (2002).
46. Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Ghezeljeh M A S., Tabakoglu M H., Yarar M., Atasoy S. Allelic
Association of D2 Dopamine Receptor Gene with Drug Dependence in Turkey. 16th Meeting of the
International Association of Forensic Sciences Montpellier, France 2-7 September. Vol 45 p 113
(2002)
47. Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Sinha S.K., Atasoy S., Kaur M., Amjad M., Tahir M A. Y-STR
Haplotype Distribution in Turkey. 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences
Montpellier, France 2-7 September. Vol 45 p (2002)
6
48. Kocias Y., Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Atasoy S. The Fact of Chimerism Following Allogeneic
th
Blood Marrow Transplantation (BMT) and Its Forensic Evaluation by the Use of 6 STR’s. 16
Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier, France 2-7 September.
Vol 45 p 20 (2002)
49. Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Ghezeljeh M A S., Kanaki K.,Christaki M., Kapsali J., Michalodimitrakis
M., Atasoy S. Search for Association between Suicide Dopamine D2 Receptor Polymorrphism.
American Academy of Forensic Sciences 55rdAnnual Meeting Chicago Illinois USA 17-22 February
Proceedings, p 284 (2003)
50. Yükseloğlu H., . Kalfoglu E A., Atasoy S. Advantages of Y STR and SNP Polymorphism in
identification.2 nd Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences. June 3-6.Serres.
Greece (2004)
51. Ersi Abaci-Kalfoglu, PhD, Neylan Ziyalar, PhD, Hulya Yukseloglu, PhD Sevil Atasoy, PhD Evaluation
of Parentage Cases in Turkey 56 rd Annual Meeting Dallas Texas USA 16-21 February Proceedings,
(2004)
52. Gabriel Petridis, Ersi Abaci-Kalfoglou, Maria Christakis-Hampsas, Yasmine Kapsali, Sevil Atasoy,
Manolis Michalodimitrakis, Population Data on 9 STR
rd
Loci in Crete (Greece) 56 Annual Meeting Dallas Texas USA 16-21 February Proceedings, (2004)
53. Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Baskan T., Atasoy S. Who was Driving: A Case Report. American
rd
Academy of Forensic Sciences 56 Annual Meeting Dallas Texas USA 16-21 February Proceedings,
p 253 (2004)
54. Baykara E, Tutudaki M, Tzatzarakis M, Abaci-Kalfoglu E, Tsatsakis Development of an analytical
method for the detection of pyrethroids in hair AM 197 (3): 184-184 234 JUN 15 (2004)
55. Hülya Yükseloğlu, Ersi Abacı Kalfoğlu, Sevil Atasoy Mohammed Tahir. The comparison of YSTR
Haplotype distributions between Turkish populations living in Turkey and Germany. Justice Through
Science 17th Meeting IAFS 21-26 August 2005 Hong Kong
56. Papadogianni Danae, Gavril Petridis, Sebnem Ozcan, Ersi Abacı Kalfoglou, Sevil Atasoy. “Efficiency
of DNA extraction for forensic use from paraffin embedded tissue samples”. 4th Congress of the
Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), 2006, Stara Zagora, Bulgaria.
57. Şebnem Özcan, Gavril Petridis, Hülya Yükseloğlu, Ersi Abacı Kalfoğlu, Sevil Atasoy PhD. “Intention
or negligence:DNA solves it”. 20th Congress of International Academy of Legal Medicine (IALM),
2006, Budapeşte, Hungary.
58. Y. Kocias, G. Petridis, S. Ozcan, H. Yukseloglu, E. Kalfoglou, M. Michalodimitrakis, S. Atasoy. “DNA
finds the driver: A case report”. 20th Congress of International Academy of Legal Medicine (IALM),
2006, Budapeşte, Hungary.
59. 4. Uysal Ş., Petridis G., İyigün A., Özcan Ş., Kalfoglou E., Atasoy S. “The Use of DNA Microsatellite
Loci for Caretta caretta Identification”, 3rd International Conference on Ecological Protection of the
Planet Earth, 2005, Istanbul.
60. Meric Dovek, Ersi Abaci Kalfoglu, Rehat Faikoglu, Hülya Yükseloglu, Gavril Petridis, Sebnem Ozcan,
Sevil Atasoy. “The Ecotoxicological Risk Analysis of Mercury Use in Hospitals”. Integrated Coastal
Zone Management & Biodiversity & Marine Environment Conference, 2006, Foça, İzmir.
61. Rehat Faikoglu, Hülya Yükseloglu, Sebnem Ozcan, Gavril Petridis, Ersi Abaci Kalfoglu, Sevil Atasoy.
“Characteristics of Medical Wastes in Turkey”. Integrated Coastal Zone Management & Biodiversity
& Marine Environment Conference, 2006, Foça, İzmir.
7
62. Rehat Faikoglu, Hülya Yükseloglu, Sebnem Ozcan, Gavril Petridis, Ersi Abaci Kalfoglu, Sevil Atasoy.
“Heavy Metal Wates from Dental Units”. Integrated Coastal Zone Management & Biodiversity &
Marine Environment Conference, 2006, Foça, İzmir.
63. S. Sebnem Ozcan, Gabriel Petridis, E. Hulya Yukseloglu, Ersi Abaci Kalfoglu, Sevil Atasoy. “Old
bone material, power of exclusion and the conventional systems in identification”. 4th Congress of
the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), 2006, Stara Zagora, Bulgaria.
64. Nilufer Kocer, Ali Deniz Ceylan, Gabriel Petridis, S. Sebnem Ozcan, Itir Tari, Ersi Abaci Kalfoglu.
“The Modified Sex Crime Articles in Turkish Penal Code”. 4th Congress of the Balkan Academy of
Forensic Sciences (BAFS), 2006, Stara Zagora, Bulgaria.
65. 6. Rehat Faikoglu, Hulya Yukseloglu, S. Sebnem Ozcan, Gabriel Petridis, Itir Tari, Ersi Abaci
Kalfoglu, Sevil Atasoy. “Drug related crimes in Kırklareli region of northwest Turkey”. 4th Congress of
the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), 2006, Stara Zagora, Bulgaria.
66. Faikoglu Rehat, Özcan Şebnem, Petridis Gavril, Tari Itir, Yükseloglu Hülya, Abacı Kalfoglou Ersi,
Atasoy Sevil. “Evaluating incest cases in the European part of Turkey”. 4th European Academy of
Forensic Sciences (EAFS) Congress, 2006, Helsinki, Finland.
67. Faikoglu Rehat, Tarı Itır, Özcan Şebnem, Petridis Gavril, Yükseloglu Hülya, Abacı Kalfoglou Ersi,
Atasoy Sevil. “Analysis of sodomy as sex crime”. 4th European Academy of Forensic Sciences
(EAFS) Congress, 2006, Helsinki, Finland.
68. Faikoglu Rehat, Yükseloglu Hülya, Özcan Şebnem, Petridis Gavril, Tarı Itır, Abacı Kalfoglou Ersi,
Atasoy Sevil. “Sex crimes in Thrace (Turkey)”. 4th European Academy of Forensic Sciences (EAFS)
Congress, 2006, Helsinki, Finland
69. Ersi Abaci Kalfoglu, Υani Kocias, S. Sebnem Ozcan, Gabriel Petridis, E. Hulya Yukseloglu, Sevil
Atasoy. A decade for searching the father. 22nd Congress of the International Society of Forensic
Genetics 21-25 August (2007) Copenhagen Denmark
70. S. Sebnem Ozcan, Gabriel Petridis, E. Hulya Yukseloglu, Ersi Abaci Kalfoglu Sevil Atasoy Condom
as tarce evidence: a case report. 22nd Congress of the International Society of Forensic Genetics
21-25 August (2007) Copenhagen Denmark
71. Rehat Faikoglu, Itır Tari, Sebnem Ozcan, Gavril Petridis, Hülya Yükseloglu,Ersi Abaci Kalfoglu, Sevil
Atasoy Crime Profile in Northwest Turkey. 5th Congress of Balkan Academy of Forensic Sciences 37 2007 Ohrid FYROM
72. Gavril Petridis, Ilknur Tucer, Itır Tari, Rehat Faikoglu, Sebnem Ozcan, , Hülya Yükseloglu, Ersi Abaci
Kalfoglu, Sevil Atasoy Media Reporting on crime: The case of Nortwest Turkey. 5th Congress of
Balkan Academy of Forensic Sciences 3-7 2007 Ohrid FYROM
73. , Itır Tari, Rehat Faikoglu, Gavril Petridis, Sebnem Ozcan, Hülya Yükseloglu, Ersi Abaci Kalfoglu,
Sevil Atasoy The evolving of Forensic Psichology discipline in Turkey 5th Congress of Balkan
Academy of Forensic Sciences 3-7 2007 Ohrid FYROM
74. M. Yukseloglu, E. H. Yukseloglu, S.S. Ozcan, M. Ozascılar, N Ziyalar, E.A. Kalfoglou The
sociodemographical situation of police vocational school students and the examination of their
psichological needs. III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress 21-23 June 2007
Portugal
75. S. Sebnem Ozcan MS 2, Rehat Faikoglu MD 1, Gavril Petridis MS 2, E. Hulya Yukseloglu PhD 2,
Seyma Uysal MS 2, Doruk Argac BS 2, Fulya Ozsoy BS 2, Ersi Abaci Kalfoglou PhD 2, Sevil Atasoy
PhD 2, “Crime Differences in two neighboring cities in Northwest Turkey”. American Academy of
Forensic Sciences 60th Annual Scientific Meeting, 18-23 February 2008, Washington DC, USA.
8
76. Rehat Faikoglu MD 1, Istavri Ipsilantis MD 1, Gabriel Petridis MS 2,3, Sebnem Ozcan MS 2,3, Hulya
Yukseloglu PhD 2,3, Ersi Abaci Kalfoglou PhD 1,2,3 “Noise Pollution: Vehicle Sound Frequency and
Its Effect to Hearing”. 4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, 1215 July 2008, Trabzon.
77. Ersi Abaci Kalfoglou PhD 1,2,3, Rehat Faikoglu MD 1,4, Gabriel Petridis MS 2,3, Sebnem Ozcan MS
2,3, Hulya Yukseloglu PhD 2,3, “Traffic Road Safety Driving and the Environment”. 4th International
Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, 12-15 July 2008, Trabzon.
78. Hulya Yukseloglu PhD 1,2, Gabriel Petridis MS 1,2, Sebnem Ozcan MS 1,2, Ersi Abaci Kalfoglou
PhD 1,2 “Nuclear Radiation: It’s Effect to Mutations on Human Mitochondrial DNA”. 4th International
Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, 12-15 July 2008, Trabzon.
79. E. Abaci-Kalfoglou, S. Ozcan, G. Petridis, H. Yukseloglu, Y. Kocias, S. Atasoy “Extraction/Isolation
Techniques for Ancient mtDNA Analyses”. International Congress on Biomedical Sciences in
Archaeology, 24-26 Eylül 2008, Heraklion, Yunanistan.
80. S. Ozcan, Y. Iscan, E. Abaci-Kalfoglou, “Ancient DNA analysis for the kinship determination of Urartu
burials”. International Congress on Biomedical Sciences in Archaeology, 24-26 Eylül 2008,
Heraklion, Yunanistan.
81. R. Faikoglu, G. Petridis, E. H. Yukseloglu, S. S. Ozcan, E. A. Kalfoglou “Problems in gynecological
th
expertise”. 6 Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, 18-21 Haziran 2008, Kavala,
Yunanistan.
82. R. Faikoglu, S. S. Ozcan, E. H. Yukseloglu, G. Petridis, K. Kanaki, E. A. Kalfoglou “Virginity concept
th
in Turkey and the importance given to hymen”.6 Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences,
18-21 Haziran 2008, Kavala, Yunanistan.
83. S. S. Ozcan, M. Y. Iscan “The intersection between forensic evidence and archaeological specimen”.
6th Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, 18-21 Haziran 2008, Kavala, Yunanistan.
84. E. A. Kalfoglou, E. H. Yukseloglu, R. Faikoglu, S. S. Ozcan, G. Petridis, S. Atasoy “Breast cancer
th
analysis using forensic DNA techniques”. 6 Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, 1821 Haziran 2008, Kavala, Yunanistan.
85. Gavril Petridis MS 1, S. Sebnem Ozcan MS 1, Ersi Abaci Kalfoglou PhD 1,2, Yani Kocias PhD2, E.
Hulya Yukseloglu PhD 1, Sevil Atasoy PhD 1,2 “The Application of mini-STRs in DNA analysis from
skeletal remains of a father and son in the same grave”. 5th European Academy of Forensic
Sciences (EAFS) Congress, 8-11 Eylül 2009, Glasgow, UK.
86. Yani Kocias PhD2, Ersi Abaci Kalfoglou PhD 1,2, Gavril Petridis MS 1, S. Sebnem Ozcan MS 1, E.
Hulya Yukseloglu PhD 1, Sevil Atasoy PhD 1,2 “Family reconstruction in missing father cases
considering the minimum requirements of the Turkish Legal System”. 5th European Academy of
Forensic Sciences (EAFS) Congress, 8-11 Eylül 2009, Glasgow, UK.
87. S. Sebnem Ozcan, Gabriel Petridis, E. Hulya Yukseloglu, Yani Kocias, Ersi Abaci Kalfoglou, Sevil
Atasoy. ”A new approach in the identification of degraded paternity samples”. 23rd Congress of the
International Society of Forensics Genetics (ISFG), 15-18 Eylül 2009, Buenos Aires, Arjantin.
88. Gabriel Petridis, S. Sebnem Ozcan, E. Hulya Yukseloglu, Ersi Abaci Kalfoglou, Sevil Atasoy. “When
anthropometry fails: Fingerprint genotyping”. 23rd Congress of the International Society of Forensics
Genetics (ISFG), 15-18 Eylül 2009, Buenos Aires, Arjantin
9
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Abacı E., Atasoy S., Türkoğlu M., Cenani A., Öztürk M., Kıymetli Ü. Red-Cell Adenylate Kinase
Polymorphism in Turkey. Adli Tıp Dergisi 6(1-2):69-71 (1990)
2. Atasoy S., Abacı E., Cenani A., Kara M., Öztürk M., Kıymetli Ü. Türkiye’de Gliyoksalaz 1
Polimorfizmi Adli Tıp Dergisi 6(1-2) : 65-68 (1990)
3. Ateş G., Atasoy S., Cenani A., Abacı E., Kıymetli Ü. Türkiye’de Alyuvar Asid Fosfataz Polimorfizmi
Adli Tıp Dergisi 6(1-2) : 57-60 (1990)
4. Atasoy S., Öztürk M., Abacı E., Cenani A., Kıymetli Ü. Türk Popülasyonunda Alyuvar Esteraz D
Polimorfizmi Adli Tıp Dergisi 6(1-2) : 57-60 (1990)
5. Canlı M.A., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S., Cenani A. Türk Popülasyonunda Alyuvar Fosfoglukomutaz
1 (PGM1) Polimorfizmi Adli Tıp Dergisi 7 (3-4) 145-147 (1991)
6. Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Türk Popülasyonunda GC ve TF Sistemlerinin Gen Frekanslarının
Saptanması Adli Tıp Dergisi 9(1-4):11-16 (1993)
7. Kalfoğlu E.A., Yükseloğlu H. İnsan Genomu, Suç ve Suçun Önlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, İnsan Genom Projesi,Özel sayı, 71-80 (2002)
8. Ersi Abacı Kalfoğlu, Rehat Faikoğlu, Şebnem Özcan, Gavril Petridis, Hülya Yükseloğlu, Serpil
Kızıltaş, Sevil Atasoy “Malpraktiste DNA Analizleri Kullanımı ve İnterdisipliner Yaklaşım: Bir Meme
Kanseri (?) Olgusu”, Günümüzde Hipokrat Sağlık Meslek Dergisi, 2008: 18 (181) 68-71.
9. Şebnem Özcan “İki olgu münasebeti ile genetik analize dayalı trafik kazası rekonstrüksiyonu”
Günümüzde Hipokrat Sağlık Meslek Dergisi, 2008: 18 (181) 95-98.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Abacı E., Atasoy S. Türk Popülasyonunda Adenilat Kinaz İzozimlerinin ve Gliyoksalaz I Enziminin
Gen Frekansı V. Ulusal Adli Tıp Günleri Side-Antalya (1989)
2. Öztürk M., Cenani A., Abacı E., Atasoy S. Türk Poyülasyonunda Esteraz D İzozimlerinin Gen
Frekansı V.Ulusal Adli Tıp Günleri Side-Antalya (1989)
3. Ateş G., Cenani A., Abacı E., Atasoy S. Türk Popülasyonunda Eritrosit Asid Fosfataz İzozimlerinin
Gen Frekansları V.Ulusal Adli Tıp Günleri Side-Antalya (1989)
4. Abacı E., Atasoy S. Türk Toplumunda Adenilat Kinaz Enzim Sisteminin Gen Frekansları Belirtimi
Birinci Ulusal Prenalat Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı sempozyumu Sempozyum tebliğ
özetleri s 220 Eskişehir (1989)
5. Abacı E., Atasoy S. Türk Toplumunda Gliyoksalaz I Enzim Sisteminin Gen Frekansları Birinci Ulusal
Prenatal Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı Sempozyumu Sempozyum tebliğ özetleri s 222
Eskişehir (1989)
6. Öztürk M., Cenani A., Abacı E., Atasoy S. Türk Popülasyonunda Esteraz D İzozimlerinin Gen
Frekansları (The Gene Frequencies of Esterase-D İsoenzymes in Turkish Population) Birinci Ulusal
Prenatal Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı Sempozyumu Sempozyum tebliğ özetleri s 210
Eskişehir (1989)
10
7. Ateş G., Cenani A., Abacı E., Atasoy S. Türk Popülasyonunda Eritrosit asit Fosfataz İzozimlerinin
Gen Frekansları (The Gene frequencies of Erythrocyte Acid Phosphatase Isoenzymes in the Turkish
Population) Birinci Ulusal Prenatal Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı sempozyumu Sempozyum
tebliğ özetleri s 212 Eskişehir (1989)
8. Özkan Ü., Abacı E. Gıda kontrol Laboratuvarlarında Kalite Kontrolu ve Kalite Güvencesi 8. Ulusal
Adli Tıp Günleri, Antalya (1995)
9. Atasoy S., Abacı E., Ziyalar N., Başkan T. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsüne Nesep Tayini
İstemi ile Yapılmış olan Başvuruların Adli Tıbbi, Hukuki ve Sosyo Demografik Yönlerden
Değerlendirilmesi 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya. (1995)
10. Eminsoy G., Abacı E., Filoğlu G. ADA ve G6PD Sistemlerinin Kurumuş Kan Lekeleri
İdantifikasyonunda Kullanımı 8. Ulusal Adli Tıp günleri, Antalya. (1995)
11. Filoğlu G., Barlas Ö., Abacı E., Çöloğlu A.S. Kan ve Kıl Kökünde Fofoglukomutaz-I (PGM-I)
Enziminin IEF ile Tiplendirilmesi 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya (1995)
12. Atasoy S., Abacı E., Brinkmann B., Weingand P., Schörenkamp M. Babalık Belirtimi ve Kriminal
İdantifikasyonda STR-HumVWA DNA Lokusu Polimorfizminin Değeri 8. Ulusal Adli Tıp Günleri,
Antalya (1995)
13. Atasoy S., Abacı E., Yükseloğlu H., Dökmen H. Babalık belirtiminde HLAODQ-Alfa, LDLR, GYPA,
HBGG, D7S8, GC Lokusları ile 16 Konvansiyonel Genetik İşaret sisteminin Karşılaştırılması 8.
Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya (1995)
14. Atasoy S., Abacı E., Brinkmann B., Dökmen H. Karadeniz bölgesinde HUMTHO1 Polimorfizmi ve
Adli Amaçlı Kullanımının İncelenmesi 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya (1995)
15. Karadayı B. Çamaşuvi G. Abacı Kalfoğlu E., Atasoy s. 6 Fosfoglukonat Dehidrogenaz (6PGD) ve
Fosfoglukoz İzomerazın (PGI) Gen Frekansları II. Adli Bilimler Kongresi Bursa proceedings p 89
(1996)
16. Altunçul H., Filoğlu G., Yükseloğlu H., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Kan ve Kemik Dokusundan
Konvansiyonel Sistemler ve DNA Teknikleri ile Babalık Belirtiminin Karşılaştırılması.II. Adli Bilimler
Kongresi, Bursa. p 91 (1996)
17. Filoğlu G., Altunçul H., Yükseloğlu H., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Küretaj Materyalinden Babalık
Testi II. Adli Bilimler Kongresi Bursa. p 91 (1996)
18. Yükseloğlu H., Altunçul H., Filoğlu G., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. PCR-Dot Blot ve PCR-SSP
Teknikleri ile DNA HLADQA1 Polimorfizminin Belirlenmesi. II. Adli Bilimler Kongresi Bursa p
90(1996)
19. Özenir S., Yükseloğlu H., Altunçul H., Filoğlu G., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Türbidimetri ve
Elektroforez Yöntemi ile Hemoglobin S Polimorfizminin Belirlenmesi II. Adli Bilimler Kongresi Bursa p
92(1996)
20. Özkan Ü., Altunçul H., Filoğlu G., Yükseloğlu H., Abacı Kalfoğlu E., Atasoy S. Ağıziçi Svabtan DNA
Ekstraksiyonu ve Adli Bilimlerde Kullanımı. II. Adli Bilimler Kongresi Bursa p 88 (1996)
21. Abacı Kalfoğlu E., Schurr T., Atasoy S., Wallace D.C. Adli Bilimlerde mt DNA Kullanımı ve Türkiye
Popülasyonuna İlişkin ilk Veriler II Adli Bilimler Kongresi Bursa (1996)
22. Atasoy S. Ph.D., Abaci-Kalfoglu E.Ph.D., Altunçul D.H. Filoğlu G. H. Yükseloglu ., Başkan T. “
Çağdaş DNA Teknolojileri ile Kan Tükürük, Kıl, Kemik ve Benzeri Biyolojik Kalıntılardan Kimlik
Tesbiti ve Adalete Katkıları” Adli Bilimler Forumu 26-27 Eylül Bartın. (1997)
11
23. Kalfoglu E A., Yükseloğlu H., Tabakoğlu M.H., Dashti R., Beyazyürek M., Atasoy S. (2004) Eroin
Bağımlılığı ile dopamin d2 reseptör gen polimorfizmi ilgisi. 1. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı
Kongresi 10-14 Mart Antalya, s 119 (2004)
24. Faikoğlu R, Yükseloğlu E.H, Zebütay A.G, Ozcan S.S, Petridis G, Abaci- Kalfoglu E. ‘Examination of
Thyroid Dysfunctions and Abdominal Hysterectomy Due to Benign Causes’. 8. Uludağ Jinekoloji ve
Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Bursa.
25. Faikoğlu R, Yükseloğlu E.H, Zebütay A.G, Petridis G, Ozcan S.S.’The Correlation Among Ca-125,
Progesterone And Hcg Values, in Maternal Serum to Estimate the Risk of Abortion in Cases of
Threatened Abortion’. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Bursa.
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
1. UNDCP Global Study on Illegal Drug Markets (AD/GLO/99/E09), Project partıcıpant as aexpert
2. “Biomolecular Archaeology and Identification”, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Bilimsel Yayın Projesi No. 3080, 13-31 Temmuz 2009, Smithsonian Institution, Washington DC,
ABD.
3. “Crime analysis via the examination of trials in High Criminal Courts of Turkey”, İ.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilimsel Yayın Projesi No. 3079.
İdari Görevler
Trakya Üniversitesi Rektör danışmanı (2005-bugün)
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi (1999-2005)
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2002-2005)
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anablim Dalı Başkanı (1999-2004)
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Hemogenetik Merkezi yöneticisi (1996-2005)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Interdisciplinary Environmental Synergy (president)
The European Network of Forensic Science (ENFSI)
Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS)
The International Association of Forensic Toxicologists
The Forensic Science Society, UK
Crime Prevention Center (Turkey)
The Society of Forensic Sciences (Turkey)
The Turkish Society of Biochemistry
11. Ödüller
2007 Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
2008 Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
12
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Kriminalistik
4
2
30
Güz
Adli Biyoloji
2
2
10
2008
Bağımlılık genetiği
5
İlkbahar
Güz
Kriminalistik
55
2009
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
13
Download