Terimler Sözlüğü\A \A - B. Braun Melsungen AG

advertisement
Terimler Sözlüğü
▪A
▪B
▪C
▪D
▪E
▪F
▪G
▪H
▪I
▪J
▪K
▪L8625
▪M
▪N
▪O
▪P8621
▪Q
▪R
▪S
▪T
▪U
▪V
▪W
▪X
▪Y
▪Z
Taşiaritmi
Hızlı ve düzensiz kalp atışları ile karakterize edilen bir durum
Taşikardi
Dinlenme durumundaki kalp atışının normal hızını aşan bir kalp eylemi, fizyolojik veya patolojik
olabilir. Yetişkinler için: kalp atışının dakikada 120 den fazla atması.
Takipne
Hızlı solunum
Teratojenisite [teratojenik]
Doğum kusurlarına neden olabilme yeteneği
Üç yollu valf
Üç adet portu olan valf
Tromboz
Bir kan damarının içerisinde kan dolaşımı sistemi içerisinde akmasını engelleyen bir kan pıhtısının
oluşması veya varlığı.
Tromboflebit
Bir kan pıhtısının oluşmasıyla ortaya çıkan ven enflamasyonu. Semptomları bölgesel ağrı, deride
ürtiker, kollarda ve bacaklarda şişkinlik ve yanma.
Trombüs
Bir kan damarının içerisinde ilk oluştuğu yere yapışıp kalan bir kan pıhtısı oluşumu.
Tinnitus
İnsan kulağının içinde sadece etkilenmiş olan kişi tarafından algılanan ve işitme sistemindeki bir
rahatsızlıktan kaynaklanan gürültü duyumu.
Doku enfarktüsü
Deri hücrelerine kan desteğinin kesilerek dokunun ölmesine neden olması (nekroz).
Tobramisin
Aminoglikozitler grubuna aittir ve özellikle gram-negatif enfeksiyon olmak üzere bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.
Toksik
Bir madde zehirlidir ve bir organizmayı tahrip etme veya zarar verme potansiyel yeteneğine
sahiptir.
Toksisite
Bir maddenin bir organizmaya zarar verebilme derecesi
Toksoplazmoz
İnsanlar da dahil olmak üzere sıcak kanlı hayvanları enfekte eden parazitik hastalık. Dokuları istila
eder ve santral sinir sistemine ciddi zarar verebilir.
Bulaşıcı hastalık
Patojenlerin neden olduğu bir hastalık. Bir kişiden diğerine geçirilebilir.
Tüberküloz
Sıklıkla akciğerleri etkileyen yaygın ve çoğu zaman ölümcül bir enfeksiyöz hastalık.
Mikobakteriler neden olabilir.
Türbidite
Bir sıvının normalde gözle görülemeyen partiküllerin varlığı nedeni ile bulutsu bir hal alması
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Download