ÇOCUK *HMAL* ve *ST*SMARI

advertisement
Vali Ali Akan İlkokulu
Rehberlik Servisi
ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI
Aysel BULUT
Rehber Öğretmen
1
Çocuk İhmali Nedir?
• Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ihmal,
çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun
gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya
bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır.
• Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim,
beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.
• Ebeveyn veya bakıcının çocuğa sahip olduğu
kaynaklarla orantılı bir yaşama alanı sağlaması
gerekir.
2
İhmal ve İstismar Arasındaki Fark Nedir?
• Çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, fiziki ve
psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek
veya bilmeyerek; bir yetişkin (anne, baba, teyze,
kardeş, büyükanne-büyükbaba, kamu görevlisi,
öğretmen, polis vb.), çocuğun içinde yaşadığı
toplum, Devlet tarafından yapılabilen
hareketlerdir.
• İhmal ise, çocuğun sağlığı, fiziksel ve psikolojik
gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmamasıdır.
3
İhmal Çeşitleri Nelerdir?
• Fiziksel İhmal
• Eğitimsel İhmal
• Duygusal İhmal
4
Fiziksel İhmal Nedir?
 Çocuğun temel tıbbi gereksinimlerinin karşılanmaması,
 Çocuğun önlenebilir rahatsızlıklardan korunmaması,
 Ciddi bir sağlık sorununda acil ve doğru tıbbi yardımın
aranmaması,
 Çocuğun, bakacak yetkin kişiler bulunmadan ve uzun
süreler boyunca yalnız bırakılması,
 Çocuğun gece geç saatlere kadar nerede olduğunun
bilinmemesi ve umursanmaması,
 Çocuğa düzenli ve besleyici öğünlerin, temiz ve yeterli
giysinin sağlanmaması.
5
Eğitimsel İhmal Nedir?





Çocuğun gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçlarının
tutarlı olarak karşılanmamasıdır. Örneğin;
Çocuğun zorunlu yaşa gelmesine rağmen okula
gönderilmemesi,
18 yaşın altında olmasına rağmen çalışmaya
zorlanması,
Okula devamlılığının sağlanmaması,
Okula devam etmediği bilinmesine rağmen
müdahalede bulunulmaması,
Eğitimin başarısı için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması
ve gerekli desteğin sağlanmaması.
6
Duygusal İhmal Nedir?
 Çocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek,
 Çocuğun aile içi kötü muamele ve şiddete şahit
olmasına izin vermek,
 Alkol ve/veya uyuşturucu kullanmasına izin
vermek,
 Çocuğun suç işleme, aşırı saldırganlık gibi
uyumsuz davranışlarına destek olmak veya izin
vermek,
 Çocuğun duygusal veya davranışsal probleminde
gerek duyduğu profesyonel psikolojik desteği
almasına engel olmak veya geciktirmek.
7
8
İhmalin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?






Yalnızlık ve korunmasızlık hissi,
Öğrenme güçlüğü,
Davranış problemleri,
Yaşıtlarıyla ve çevreyle iletişimde başarısızlık,
Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri,
İlgi görebilmek için sağlık problemi yaratma
eğilimi, sürekli fiziksel problemler,
 Gelişim geriliği,
 Yemek istifleme alışkanlığı,
 Eşya ve madde bağımlılığı.
9
10
Çocukluğunda İhmale Maruz Kalmış Olan
Yetişkinlerde İhmalin Etkileri Nelerdir?








Topluma ve kendine güven eksikliği,
Kendine zarar verme ve intihar eğilimi,
Depresyon,
Gelişim geriliği ve gelişmemiş benlik bilinci,
Duygularını yönetme eksikliği,
Sosyal ilişkilerde iletişimsizlik,
Şiddet eğilimi,
Aşırı alışveriş, kumar, alkol, uyuşturucu gibi
değişik bağımlılıklara yatkınlık.
11
12
İstismar Türleri Nelerdir?-1
• Fiziksel İstismar: Çocuğun kaza dışı fiziksel açıdan zarar
görmesi ve bedensel bütünlüğünün bozulmasıdır.
Tokat, yumruk, tekme, sarsma gibi herhangi bir alet
kullanmadan gerçekleştirilebileceği gibi kemer, sıcak su,
ütü basma, hortum, sigara gibi objeler kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
• Duygusal İstismar: Çocukların, onları etkileyen tutum
ve davranışlara maruz bırakılarak veya gereksinimleri
olan sevgi, ilgi ve bakımdan mahrum kalmaları sonucu
toplumsal, bilimsel standartlara göre psikolojik hasara
uğratılmalarıdır.
• Ekonomik İstismar: Çocuğun fiziksel ve zihinsel
gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı
olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılmasıdır.
13
14
İstismar Türleri Nelerdir? -2
• Cinsel İstismar: Bir çocuğun bir yetişkin tarafından
cinsel uyarım ve doyum için kullanılmasıdır. Herhangi
bir yetişkin çocuğu bu amaçla kullanabileceği gibi,
çocuklar kan bağı olan kişiler tarafından da cinsel
istismara maruz bırakılabilirler. Cinsel istismar ırza
geçme, ırza tesaddi, söz atma ve sarkıntılık biçiminde
gerçekleşebilir.
• Medya İstismarı: Yazılı ve görsel basının, yasaları ihlal
ederek, çocuğun özel hayatının gizliliği ve çocuğun
yararı temel ilkelerini zedeleyerek, kar amacını öncelikli
tutarak çocuğun sağlığını, fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde çocuğun
gerek izleyici olduğu gerekse haber kaynağı olarak
kullanılması sureti ile yapmış olduğu yayınlardır.
15
16
ÇOCUKLARA YÖNELİK
CİNSEL İSTİSMAR
•Tacize karşı çocuklar nasıl
korunmalı?
•Cinsel suistimale karşı çocuklar nasıl
eğitilmeli?
17
• Araştırmalara göre çocukların en çok
tacize uğradığı yaş aralığı 4-11
yaşlarıdır. Bu dönemde onlara daha
çok dikkat etmeniz gerekiyor.
• Eğer onları nasıl koruyacağınızı
bilmiyorsanız bu kaçınılmaz sonucu
çocuğunuz da yaşayabilir.
18
• Çocuklara yönelik cinsel taciz, anne babaların
en büyük korkularından biridir. Çünkü taciz, insan
yaşantısını değiştirmesi açısından cinayetten
sonraki en ağır suç olarak kabul edilir.
• Ailelerin, çocukları böyle bir mağduriyetten
koruması ve eğer tacize uğramışsa bunun nasıl
anlaşılacağı konusunda bilgi sahibi olması gerekir.
Bir çocuğun tacize maruz kalmayacağından hiçbir
zaman emin olunamayacağını belirten uzmanlar,
aileleri çocuklarını tacize karşı eğitmeleri
konusunda uyarıyor.
19
Tacize uğrama noktasında kız ve erkek çocukların
aynı oranda risk altında olduğunu belirten uzmanlar
tacizi şöyle tanımlıyor:
• Cinsellik içeren her türlü söz, fiil ve
materyallerle bir çocuğa yakınlık kurmaya
çalışmak çocuklara yönelik cinsel taciz
kapsamına girer.
• Çocuğun duygularının cinselliğe alet edilerek
taciz edilmesine duygusal taciz denir.
• Fiziksel taciz ise cinsel içerik taşıyan dokunmalar
da dâhil olmak üzere, sonucu tecavüzle biten
saldırganlık arasındaki bütün davranışları içerir.
20
• Çocuklara taciz ve tacizci yetişkinler tehlikesinden
açıkça bahsetmek çocuğun tacizden
korunabilmesi için yeterli değildir. Ayrıca, çocuğa
tehlikeli kişilerden korunmasını tembih etmek,
onun sosyal gelişimini ve güven duygusunu
zedeleme riski taşır. O yüzden çocuk, kendisine
yönelmiş bir taciz tehlikesine belki farkında bile
olmadan refleks halinde karşı koymasını
öğrenmelidir.
• Çocukların en çok 4-11 yaş arasında tacize
uğradığı belirlenmiştir. Çocuğa “temel davranış
refleksi” kazandırmanın en başarılı olduğu yaş
grubu ise 4-7 yaş dönemidir.
21
“Temel Davranış Refleksi”
• Pedagog Adem GÜNEŞ, “Çocuklarda
Mahremiyet Eğitimi: Labirent” adlı kitabında,
“Anadolu Pedagojisi” diye adlandırdığı
“Mahremiyet Eğitimi”ni ebeveynlerin mutlaka
öğrenmelerini ve çocuklarına öğretmelerini
tavsiye ediyor.
• Seminerin bu kısmında bu kitapta yer alan bazı
önerilere değineceğiz.
22
• Güneş'e göre, öncelikle çocuklara “Temel
Davranış Refleksi” kazandırılması gerekiyor.
Yani, çocuğa yönelik anormal davranışlar
karşısında çocuğun ani bir refleks halinde
kendisini koruması öğretilmeli.
• 4-7 yaş dönemi bu eğitim için çok önemli.
Temel davranış refleksine, eskiler “Hayâ
Duygusu” adını veriyor. Peki, bir çocuğa bu
refleks nasıl kazandırılabilir?
23
“Bedenim Bana Aittir” Bilinci
Çocuğunuz üzerini çıkartırken ondan izin alın…
• Bunun mahremiyet eğitimindeki adı “Bedenim Bana Aittir”
Bilinci oluşturmaktır.
• Bedeninin kendisine ait olduğu hissini kazanamayan çocuk,
çok rahatlıkla tacize uğruyor. Çünkü herkesin bedeni
üzerinde bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. Bu nedenle
çocuğun altı değiştirilirken, çocuğa saygısızca ve hırçınca
davranarak ve hatta zorla yatırarak altını değiştirmemeli ya
da çocuğun üzerini çıkartırken ondan izin almalı!
• “İstersen atletini çıkartayım, çok terlemişsin kızım” şeklinde
cümleler kurmayı ihmal etmeyin. Çocuk başlangıçta
kendisinden neden izin alındığını anlayamaz ama ilerleyen
zaman içinde, kendisinden izni alınmadan bedenine
yapılacak müdahaleleri hisseder ve bundan rahatsız olur.
24
“İzin Verirsem Dokunabilirsin” Bilinci
Severken bile onun rızasını gözetin…
• Çocuğunuzu severken bile “Seni öpebilir
miyim?” diye müsaade isteyin ki, bu
bilinç oluşsun.
• Çocuğa herkesin izinsiz dokunması;
öpmesi, mıncıklaması vs. bedenini
koruma refleksini kırıyor.
25
“Dokunulması Yasak Olan Yerlerim” Refleksi”
Dört yaşından itibaren genital bölgesine
mümkün olduğunca dokunmayın…
• Anne-babalar, banyo ya da alt temizliği
nedeniyle çocuğun sıkça genital bölgesine
dokunuyor.
• 4 yaşından itibaren mümkün olduğu ölçüde
bunu yapmamaya gayret edin.
• Eş-dost ve akrabaların da, çocukların genital
bölgesine dokunarak ya da vurarak sevmesine
de izin vermeyin.
26
“Fiziksel Baskıya Direnme” Refleksi
Çocuğunuzu yaka-paça eve sokmaya çalışmayın…
• Çocuğunuza, fiziksel olarak sizden güçsüz olduğunu asla
hissettirmeyin. Mesela yaka paça eve sokmayın, itip
kakmayın, zor kullanmayın.
• Sevgi gösterileri sırasında ise oyun oynamak için sizden
kaçan çocuğu köşeye sıkıştırmayın. Siz onu sevdiğinizi
düşünebilirsiniz ama çocuk bu sırada kendisinden büyük
birinden kaçamayacağını hafızasına yazıyor.
• Araştırmalara göre, cinsel suistimale uğrayan çocukların
birçoğu çırpınmanın ve o anda kaçmanın çözüm
olmadığını düşündüğü için kaçmayı denemiyor.
27
28
“Vücudum Görünmemeli” Hissi
Evde çıplak dolaşmasına izin vermeyin…
• Dört yaşından itibaren çocuğunuzu ev içinde
çırılçıplak dolaştırmayın.
• Giysilerini kendisinin giyip çıkartmasına izin
verin.
• Kendisini başkalarının yanında çıplak görmeye
alışkın olmayan çocuk, elbisesinin birileri
tarafından çıkartılmasından ciddi rahatsızlık
duyar.
29
“Banyoda Çıplak Olunmaması' Bilinci
•
•
•
•
Çocuğunuzla birlikte banyo yapmayın…
Bazı anne babalar, bebeklikten itibaren
çocuklarıyla birlikte yıkanır.
4 yaşından itibaren buna son verin.
Ona banyo yaptırırken de üzerinde mutlaka alt
çamaşırının olmasına dikkat edin.
7 yaşından itibaren ise mutlaka ve mutlaka
çocuğunuzun genital bölgesini başkalarının;
eş, dost, akraba görmemesine özen gösterin.
30
“Tuvalette Benden Başkası Olmamalı” Bilinci
Çocuğunuz tuvalet ihtiyacını giderirken
yanında durmayın…
• Çocuğunuza dört yaşından itibaren tuvalet
ihtiyacının yalnız başına giderilmesi gereken
bir durum olduğunu öğretin.
• Yanında durmayın.
• Korktuğunu söylese bile onu ihtiyacını yalnız
gidermesine alıştırın.
31
“Soyunma ve Giyinmede Yalnızlık” İlkesi
•
•
•
•
Başkalarının yanında üst-baş değişimi
yapmayın…
Temel davranış refleksinin kazandırılmasında
çocuğun kıyafetlerini yalnız başına giyip çıkarması
büyük önem taşıyor.
4 yaşındaki bir çocuk yalnız başına kıyafet
giymekte zorlanabilir.
Bu durumda anne ya da baba başka bir odada
ona yardımcı olmalı.
Asla salonda başkalarının yanında üst-baş
değiştirilmemeli.
32
“İzin Verirsem Kabul Edilirsin” İlkesi
•
•
•
•
Onun özel dünyasına saygıyla yaklaştığınızı
hissettirin…
Anne-babalar, çoğu zaman çocuklarının bir birey
olduğunu unutuyor ve farkında olmadan ona kendi
tekelindeki bir mal muamelesi yapıyor.
Buna göre özellikle 7 yaşından sonra çocuğunuzun
odasına izin almadan girmeyin.
Mesela
onu
odasında
üzerini
giyerken
gördüğünüzde,
özel
dünyasına
saygıyla
yaklaştığınızı hissettirin ve özür dileyip kapısını
kapatın.
Çocuk, odasının kendisine özel olduğunu anlamalı
ve izin vermeden kimsenin giremeyeceğini bilmeli.
33
"Kim Kimdir?" Bilinci...
• Çocuklar için herkes güvenilirdir. Ancak gerçek
öyle değildir. Bu nedenle çocuklara, ilk
yaşlardan itibaren kimin kim olduğu bilinci
verilmelidir.
• Çocuk, henüz küçük yaşlarda, anne, baba,
amca, dayı, teyze, hala gibi birinci derece
yakınlarının, diğer yakınlarından farklı
olduğunu öğrenerek yetişmelidir.
• Bu bilincin oluşması için yapılması gerekenlere
değinelim:
34
"Biz" Bilincini Genişletme...
• Çocuklarda yedi yaşına kadar "Ben" bilinci
hâkimdir.
• Ancak çocukların "ben" diye ifade ettiği kişi,
(sadece) kendisi değil, aynı zamanda kendi
ihtiyaçlarını karşılayan anne-babasıdır da.
• Çocukların ilk yaşlardan itibaren birinci
derecedeki akrabaları ile iletişim artırılarak,
"ben" diye kabul ettiği "biz" çevresine birinci
derece akrabaların da ilavesi sağlanmalıdır.
35
"Örnek Kişiler" Profili…
• Küçük yaşlardan itibaren, “Anne, teyzenin
yarısıdır" ya da “Amca, babanın diğer
yarısıdır" gibi, çocuğun dünyasında birinci
derecedeki akrabaların tam oturmasında
deyim ve atasözlerinden faydalanılabilinir.
• Pozitif örneklerde, bu akrabalar verilmeli,
negatif örneklerde asla birinci derecedeki
akrabalar kullanılmamalıdır.
36
"Kimden, niye hediye?" Sorgusu...
• Çocuklar, sürprizleri ve
hediyeleri severler.
• Sürpriz ve hediyelerin ancak
birinci derecedeki yakınlar
tarafından verildiğinde
"sorgulanmadan” alınması,
üçüncü derecedeki
kişilerden alınan her bir
şeyde "sebep sorgulama"
alışkanlığı kazandırılmalıdır.
• Ayrıca alınan her bir
hediyenin "karşılığı" olmalı
bilinci oluşturulmalıdır.
37
38
Taciz yaşayan çocuk nasıl anlaşılır?
• Cinsel suistimale uğrayan çocuğun kaybettiği en önemli
duygu; “Güven”...Güven kaybı insan yaşamında oldukça
önemli.
• Böyle bir olayı yaşayan küçük bir kız çocuğu ise, içe kapanır,
kendini sorgular, kendini suçlu hisseder, depresif olur, erkek
çocuğu ise kimlik bunalımı geçirir. Kendisinin hâlâ erkek
olduğunu ispat etmeye çalışır, anlamsız “maço” davranışlar
sergiler, agresif bir hale bürünür.
• Böyle bir durumda kalan çocuğun en önemli ihtiyacı güven
duyabileceği bir eldir. Bunun için Avrupa'da birçok ülkede
taciz yaşayan çocuklar için özel “Güven Kazandırma
Merkezleri” bulunuyor. Çocuk burada yeniden hayata
tutunup daha sonra travma sonrası terapiye alınıyor.
Maalesef ülkemizde ne "Güven Merkezleri" ne de "Travma
Sonrası Terapi Merkezleri" gerçek anlamda işlemiyor.
39
40
Taciz yaşayan çocuk nasıl anlaşılır?-2
 Erkek çocuk da kız çocuk da oyun arkadaşı olarak
erkeklerle oynamayı tercih eder. Suistimalin,
erkek çocuklarda bıraktığı en derin iz, kimlik
bunalımıdır.
 Erkek çocuk güç kazanmak, kız çocuk güçlüye
sığınmak ister.
 Kız çocuk, kimliğini değiştirme eğilimindedir.
Geçmişine ait bütün izleri üzerinden atmaya ve
silmeye gayret eder.
 Suistimale uğrayan çocuklar, geçici hafıza kaybına
uğruyor. Hayatının ilerleyen dönemlerinde geriye
dönüp baktığında küçüklüğünün o günlerini
hatırlayamıyor.
41
42
KAYNAKLAR
• Pedagog Adem GÜNEŞ’in “Çocuklarda
Mahremiyet Eğitimi: Labirent” adlı kitabından
derlenen internet yazısı
• Uzman Klinik Psikolog Dr. Ayten ZARA’nın
“Çocuk İhmali ve İstismarı” adlı internette
yayınlanmış yazısı
43
Bizi
dinlediğiniz
için teşekkür
ederiz…
44
Download