Her çocuk

advertisement
John Bradshaw
Reclaiming and Championing Your Inner
Child
Merak
Her çocukta içsel merak vardır.
 Kendi selfini keşif yolculuğu yapar
 Bu bir yaşam enerjisidir.
 Dünyanın –yaşamın sırları çocuk
meraklarla anlaşılır.
 Baskı; Yaşam keşfedilecek değil kaçılacak
bir ortam olmaya başlar.

İyimserlik
Keşif iyimserlikle doludur.
 Açık ve güven doludur
 Utandırılırsa bu güven yok olur.
 Manipulasyon başlar.
 Kapanma başlar. Samimiyet yok olur.

Saflık
Masumiyet
 Her şeyle ilgilenir.
 Anne Baba sınırları iyi saptamalı..
 Ondan yaşından fazlasını beklememeli

Bağımlılık
İhtiyaçları uygun zamanda karşılanmazsa
 Bir sonraki gelişme safhasına kaynaksız
ulaşır.
 Ya kendi içine çekilir
 Ya da başkalarına bağımlı yaşar

Duygular
Çocuk her şeye güler, kendine de güler.
 Humor yaşamsaldır.
 Sesli gülme.. Karı gibi gülme..
 Susun! Vs.. Evde okulda..
 Ağlamak şefkatimizi besler

esneklik
Tekrar tekrar denerler
 Cesurdurlar
 Adaptif davranışlar
 Enerji survivala kaydıkça savunmalar
gelişir.

Özgür oyun
Özgürlük duygusu doğaldır
 Emniyette hissedince büyük bir
spontanlıkla hareket eder
 Oyun; spontanlık + özgürlük
 Özgür oyun yerini agresif kazanma dürtüsü
almıştır
 İmajinasyon oyunun gerekli bir parçasıdır.

Özgür oyunu kaybetmek
Yaratıcı olmayan oyunlara kayış
 Büyük oyuncakları; bağımlılıklar
 Yaşamı özgür ve spontan olmaktan bizi
alıkoymuştur.
 İnsan olmak oyun dolu olmaktır.
 Hayal gücüne saygı.. Keşiflere buluşlara yol
açan kapı..

eşsizlik
Bütünlük duygusu; kendisiyle bağlı
hissetmesi
 Her çocuk mükemmeldir duygusunun
karşılığıdır. Bu içsel bir duygudur.
 Her çocuk özel, eşsiz ve mükemmeldir.
 Doğuştan gelen bu değer duygusu
beslenmesi gerekir.

spirituellik






Bakıcı bu eşsizlik duygusunu ona yansıtmazsa
özel olma duygusu kaybolur.
Çocuklar doğal olarak spiritueldir
Bütünlük = spirituellik
Spiritualite gerçek benliğimizdir.
Spirituel olduğumuz zaman eşsizliğimizle
temas halindeyizdir.
Kendimizden daha güçlü bir şeyle bağlantı
halidir. Bu çocuklarda doğaldır.
Spirituelliğin kaybı
Başkalarına bağımlı kılar
 İçsel utanç yaratır
 İçimizdeki eşsizlik duygusu kaybolur
 Ben benim duygusu kaybolur.

sevgi





Çocuk sevmeye başlamadan önce sevilmelidir.
Çocuk doğal olarak sevgi ve şefkate eğilimlidir.
Sağlıklı gelişme için koşulsuz sevgiye
gereksinimi vardır. Ancak o zaman sevebilir.
Sevilmezse egosentrik olur.gerçek self açığa
çıkmaz.
Sevgi açlığı onu asla terk etmez.
Her çocuk
1. AB sı sağlıklıdır
 2. ona bakma gücü vardır
 3. O AB ları için önemlidir
 Bunu bilmek ister…
 Gözlerinde görecek
 Ona zaman ayrıldığını anlayacak ( çocuk
insanların sevdiği işlere zaman ayırdığını
anlar)

Disfonksiyonel aileler
Çocuğa ihtiyaçlarını veremeyen aile
 Çocuk ihtiyaçları olduğu dönemde en çok
incinir.
 Baba gücü ve korumayı temsil eder.
 Ondan gelecek aşağılamalar çocukta
güçsüzlük yaratır.

Cinsel Taciz
Çocuğun erişkin tarafından kendi cinsel
arzuları için kullanılmasıdır.
 Çocuk önemsenmek için bu arzuyu
karşılamak zorunda hisseder.
 Büyüdükçe iyi bir cinsel partner olma
arzusu içine girer. ( İlgi görmek için)
 Fiziksel olmayan tacizler daha çoktur ve
gözden kaçar. (duygusal cinsel taciz)

Aile sosyal bir sistemdir
Ailenin kendi kuralları vardır.
 Aile bireylerin İLİŞKİLERİNİN toplamıdır.
 Denge üzerine çalışır. Bir birey dengeyi bozarsa
diğer birey bunu karşılamaya çalışır. (alkolik
baba-fedakar anne.. Sert anne-yumuşak baba)
 Kurallar ve roller; sağlıklı sistemde
tartışılabilir-esneklik vardır.. Katı sistemde
tartışılamaz. Roller rijitdir.

Evlilik dengesi
Denge bozulunca sistemin enerjisi çocuğu
bu dengeyi koruma yönünde iter..
 Baba duygusal ihtiyaçlarını kızdan karşılar
 Erkek annenin küçük koruyucusu olur
 Kız ç annenin bakıcısı olur
 Erkek ç babnın duygusal karısı olur

Çocuklara sağlıksız roller
Evliliğin koruyucusu olmak
 A – B nın yalnızlığını giderecek görevler
üstlenmek
 AB arasında cinsellik kalkmışsa da cinsel
arzusu devam eder.
 Çocuk AB nın yılışık dokunma ve
öpmelerinden rahatsızlık duyar.

Tacizin kuralı
Çocuk ailenin bir bireyine diğer bireyden
daha önemli hale gelmeye başladığında
duygusal cinsel taciz başlamış demektir.
 Çünkü birey kendi ihtiyaçları için çocuğu
kullanmaktadır.
 Kullanmak tacizdir.
 Çocuklar ilgi ve bakıma ve yönlendirmeye
gereksinimi varken.. Tersi olur..

Cinsel taciz = Spirituel taciz
Teşhircilik çok yaygın
 Gözetlemecilik
 Çocuğun özeli yoktur. Çişini yaparken
büyükler banyoya girebilir.
 Onu cinsel hayatı konusunda sorguya
çekebilirler
 Zoraki gereksiz fitiller ve lavmanlar

Cinsel sınır yokluğu
Gereksiz uyarılar
 Gereksiz sınırlamalar
 Çocuğun cinselliği üzerine tartışmalar
 Çocuğun yanında sevişmek
 Çocuğa bilgi vermemek
 Kardeşler arası taciz (keşiften farkı; yaş
farkı, yaşıyla uygun olmayan davranış.)

Fantastik bağlılık
Sahte olarak bireyin kendisini sevdiğine
inanır. Ama sevilmek için sevmesi gerekir.
 Çocuk kullanıldığını bilemez
 Ama büyüdükçe bu yara içinde kalır.
 Cinsel tacizin içsel bilgisi yeteri kadar
sevilmediğini düşünmektir.
 İlgi çekmek için süperseksuel olmalıdır.

Fiziksel taciz
Spirituel yaralanmaya neden olur
 Ceza, dayak, itilme kakılma
 Bireyle bağı kopar – güven duygusu sarsılır.
 Regresyonlar fiziksel tacizlerle doludur..
 Bazı çocuklar fiziksel tacizi arar hale gelir.

Duygusal taciz






Çocuğun değer kavramını yıkan yaklaşımlar
Bağırma; aptal, salak, sakar, yaramaz..
Katılık - Mükemmellik = derin utanç kaynağı
Kontrol - manipülasyon
Beklenti yaratmak
Duygularını – görüşlerini - arzularını ayıplamak
Okulda taciz
Mukayese – yargılanma – yarışma
 Arkadaşları önünde utandırılmak
 Çocuklar diğer çocuklara acımasızdır
 Ağlamak utandırılır
 Büyükler çalışkanlık bekler ama
çalışkanlar diğerleri tarafından alaya alınır.
 Etnik – sosyo ekonomik utanç başlar

Dini taciz
Tanrı korkusuyla taciz
 Dini görevlerini yerine getirmediği için
suçlanma
 Kötü olma korkusu (doğallıkla dini
yasakların çatışması)
 Gruptan kopma korkusu

Kültürel taciz
Sistemin mükemmellik kavramları
 Büyük penis – dik göğüs – sıkı kalça
 Gruplar halinde başkasıyla dalga geçmek
 Büyükler küçüklerle dalga geçer
 Göründüğün gibi olman onaylanmaz
 Bizim istediğimiz gibi olmak zorundasın
mesajını alır.

Download