Büyük Veri Çağında Uluslararası İlişkiler

advertisement
Büyük Veri Çağında Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL – Ahmet DOĞRU
Özet
Dijital teknolojilerin yükselişi veri miktarında ve çeşitliliğinde yeni bir çığır açtı. Son
derece geniş ve çeşitli veri havuzu bireylerin, şirketlerin ve devletlerin veriyi kullanım
alanlarında değişikliğe neden oldu. Geleneksel veri toplama yönteminin gerekli
gördüğü insan kaynağı ve zaman, dijital ağ teknolojilerinin ortaya koyduğu geniş ve
çeşitli veri kaynağı ile karşılaştırıldığında büyük veri çalışmalarının her yönüyle yıkıcı
bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Sosyal medya araçları Bu çalışma, “Büyük
Veri” çağında uluslararası ilişkilerde güvenlik ve terörle mücadele konularındaki
gelişmeleri
konu
edinmektedir.
Bu
çalışmada,
devletin
güvenlik
eksenli
çalışmalarında terörle mücadele enstrümanların çeşitlenmesinde büyük veri çağının
sunduğu imkanların önemi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyük veri, güvenlik, terörizm, küreselleşme, uluslararası ilişkiler

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler ABD, Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler ABD, Doktor Adayı

Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards