türkiye şeker fabrikaları a.ş. eski hükümlü veya

advertisement
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK
ŞEKİLDE YARALANAN PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimize bağlı
bulunan Alpullu ve Kars Şeker Fabrikalarında oluşan Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların kontenjan açığının giderilmesi amacıyla Alpullu
Şeker Fabrikası için Meslek Lisesi ve Dengi okul mezunu, Kars Şeker Fabrikası için
İlköğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işçi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
Alınacak kampanya ve mevsimlik işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte
bulunulmak suretiyle 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete ile 06.12.012 tarih ve
28489 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski
Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
işlem yapılacaktır.
Bu doğrultuda;
 Her fabrika kendi alacağı kampanya ve mevsimlik işçi pozisyonu için gerekli sınavı
veya kura çekimini kendi yapacaktır.
 Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web
sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards