4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılısı ve cevap Anahtarı

advertisement
………./………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. İLKOKULU MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI
A BÖLÜMÜ
B BÖLÜMÜ
Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olanların Başına (D), Yanlış
Olanların Başına (Y) Yazınız. (10x1=10 Puan)
Aşağıdaki Cümlelerdeki Noktalı Alanları Verilen Kelimelerden
Uygun Olanlar İle Doldurunuz. (10x1=10 Puan)
(
---dar açılı---eşkenar---geniş---ikizkenar---90---dar--180---çeşitkenar---dik açılı---geniş açılı---
) Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlere ondalık kesirler
denir.
(
) 3,04 ondalık kesrinin okunuşu üç tam yüzde dörttür.
(
) Yelkovan 6’nın üzerinde ve akrep 8 ile 9’un arasında
iken saat 7 buçuktur.
(
) Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşüne bir yıl
denir.
(
) Mart ayının 31 gün olduğu yıla artık yıl denir.
(
) 3,6 ondalık kesri, 3,54 ondalık kesrinden büyüktür.
(
) Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan
açılara dar açılar denir.
(
) Karenin dört açısı ve dört kenarı vardır.
(
) Üçgenin iki adet köşegeni vardır.
(
) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
C BÖLÜMÜ
1.Aşağıdaki açıların türlerini yanlarına yazınız. (9 Puan)
*Dik açının ölçüsü ………………… derecedir.
*60 derecelik bir açı …………………………. açıdır.
*Bir açının ölçüsü en az 0, en fazla ……………… derece olabilir.
*Ölçüsü 150 derece olan açı …………………….açıdır.
*Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenler …………………….
üçgenlerdir.
*Üç kenar uzunluğu da farklı olan üçgenler ………………………….
üçgenlerdir.
*Kenarlarından ikisi eşit uzunlukta olan üçgenler………………….
üçgenlerdir.
*İç açılarının her biri dar açı olan üçgenler …………………….
…………………..üçgenlerdir.
*Açılarından birisi 90 dereceden büyük olan üçgenler ………….
…………………….üçgenlerdir.
* Açılarından birisi 90 derece olan üçgenler ………………….
………………………….üçgenledir.
2.Aşağıdaki üçgenleri açılarına göre adlandırarak
altlarına yazınız. (9 Puan)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………….
…………………….
…………………..
…………………..
……………………..
……………………..
……………………………………………………………..
3. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin köşegenlerini
4.
Aşağıdaki üçgenin C açısı kaç derecedir? (10 Puan)
çiziniz. (4+4= 8 Puan)
D BÖLÜMÜ:
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını
seçeneklerden arasından bularak işaretleyiniz.
(6x4=24 Puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B) Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D) Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.
2. Doğru açı ile dik açının farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180
B) 90
C) 45
D) 30
3. Açılarından birisi 65 derece olan dik açılı bir üçgenin
verilmeyen açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80
B) 25
C) 45
D) 35
4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Karenin köşegeni yoktur.
B) Üçgenin iki tane köşegeni vardır.
C) Açıları metre ile ölçeriz.
D) Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
5. Kare ve dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karenin ve dikdörtgenin dörder kenarı vardır.
B) Karenin ve dikdörtgenin açıları 90’ar derecedir.
C) Karenin ve dikdörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
D) Karenin ve dikdörtgenin dört köşesi vardır.
6. Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre üçgen çeşitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Dar açılı üçgen
Geniş açılı üçgen
Dik açılı üçgen
İkizkenar üçgen
E BÖLÜMÜ:
1. Sınıfımızdaki 24 öğrencinin
2
‘’’ si ilimizde yapılan 20 Mayıs şenliklerine katıldıklarından dolayı okula
6
gelmemişlerdir. Okula gelen öğrencilerin sayısı kaçtır? Aşağıya hesaplayarak sonucu bulunuz. (10 Puan)
2. Bir markette her birinin içinde 35 tane gofret bulunan 78 kutu vardı. Gofretlerin 1200 tanesi satıldığına göre
geriye kaç tane gofret kalmıştır? (10 Puan)
Adın:…………………………………………………
Sevgili öğrencilerim;
Başarılar diliyorum…
Soyadın:……………...…………………………..
Sınıfın ve Numaran………..……/……………
Sınıfı ve No………..…..
………………………….
4/….. Sınıf Öğretmeni
……../…….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………… İLKOKULU MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI CEVAP ANAHTARI
A BÖLÜMÜ
B BÖLÜMÜ
Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olanların Başına (D), Yanlış
Olanların Başına (Y) Yazınız. (10x1=10 Puan)
Aşağıdaki Cümlelerdeki Noktalı Alanları Verilen Kelimelerden
Uygun Olanlar İle Doldurunuz. (10x1=10 Puan)
(D ) Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlere ondalık kesirler
---dar açılı---eşkenar---geniş---ikizkenar---90---dar--180---çeşitkenar---dik açılı---geniş açılı---
denir.
*Dik açının ölçüsü 90 derecedir.
*60 derecelik bir açı dar açıdır.
(Y ) Yelkovan 6’nın üzerinde ve akrep 8 ile 9’un arasında
*Bir açının ölçüsü en az 0, en fazla 180 derece olabilir.
*Ölçüsü 150 derece olan açı geniş açıdır.
iken saat 7 buçuktur.
*Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenler eşkenar
(Y ) Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşüne bir yıl
üçgenlerdir.
denir.
*Üç kenar uzunluğu da farklı olan üçgenler çeşitkenar
(Y ) Mart ayının 31 gün olduğu yıla artık yıl denir.
üçgenlerdir.
*Kenarlarından ikisi eşit uzunlukta olan üçgenler ikizkenar
(D) 3,6 ondalık kesri, 3,54 ondalık kesrinden büyüktür.
üçgenlerdir.
(Y ) Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara
*İç açılarının her biri dar açı olan üçgenler dar açılı
dar açılar denir.
üçgenlerdir.
*Açılarından birisi 90 dereceden büyük olan üçgenler geniş
(D ) Karenin dört açısı ve dört kenarı vardır.
açılı üçgenlerdir.
(Y ) Üçgenin iki adet köşegeni vardır.
* Açılarından birisi 90 derece olan üçgenler dik açılı
(D ) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
üçgenledir.
(D ) 3,04 ondalık kesrinin okunuşu üç tam yüzde dörttür.
C BÖLÜMÜ
1.Aşağıdaki açıların türlerini yanlarına yazınız. (9 Puan)
2.Aşağıdaki üçgenleri açılarına göre adlandırarak
altlarına yazınız. (9 Puan)
Dik açı.
Geniş açılı üçgen
Geniş açı.
Dik üçgen
Dar açılı üçgen
Dar açı.
3. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin köşegenlerini
4.
Aşağıdaki üçgenin C açısı kaç derecedir? (10 Puan)
çiziniz. (4+4= 8 Puan)
45+90=135 180-135=45 derece
D BÖLÜMÜ:
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını
seçeneklerden arasından bularak işaretleyiniz.
(6x4=24 Puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B) Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D) Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.
2. Doğru açı ile dik açının farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180
B) 90
C) 45
D) 30
3. Açılarından birisi 65 derece olan dik açılı bir üçgenin
verilmeyen açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80
B) 25
C) 45
D) 35
4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Karenin köşegeni yoktur.
B) Üçgenin iki tane köşegeni vardır.
C) Açıları metre ile ölçeriz.
D) Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
5. Kare ve dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karenin ve dikdörtgenin dörder kenarı vardır.
B) Karenin ve dikdörtgenin açıları 90’ar derecedir.
C) Karenin ve dikdörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
D) Karenin ve dikdörtgenin dört köşesi vardır.
6. Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre üçgen çeşitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Dar açılı üçgen
Geniş açılı üçgen
Dik açılı üçgen
İkizkenar üçgen
E BÖLÜMÜ:
1. Sınıfımızdaki 24 öğrencinin
2
‘’’ si ilimizde yapılan 20 Mayıs şenliklerine katıldıklarından dolayı okula
6
gelmemişlerdir. Okula gelen öğrencilerin sayısı kaçtır? Aşağıya hesaplayarak sonucu bulunuz. (10 Puan)
24/6=4
4x2=8 okula gelmeyen…
24-8=16’dır…
2. Bir markette her birinin içinde 35 tane gofret bulunan 78 kutu vardı. Gofretlerin 1200 tanesi satıldığına göre
geriye kaç tane gofret kalmıştır? (10 Puan)
35x78=2730
2730-1200=1530 gofret kalmıştır…
Adın:…………………………………………………
Sevgili öğrencilerim;
Başarılar diliyorum…
Soyadın:……………...…………………………..
Sınıfın ve Numaran………..……/……………
Sınıfı ve No………..…..
…………………….
4/….. Sınıf Öğretmeni
Download