Eklemler

advertisement
A.Ç
A. İSKELET SİSTEMİ
B. KAS SİSTEMİ
A.Ç
A.Ç
BİLGİ İŞ LEM BÖLÜMÜ
A.Ç
Kemikleri birbirlerine
bağlayan yapılara
EKLEM adı verilir.
A.Ç
EKLEMİN YAPISI
A.Ç
EKLEMLER
Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu
her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır.
Eklemlerimiz,kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur.
Onlar olmadan,vücudumuz hareket edemez ve dimdik
dururdu.
Eklemlerin çoğu kapı menteşesinin kapıyı açıp
kapaması gibi,kemiklerin serbestçe hareket etmesini
sağlarlar.
A.Ç
EKLEM ÇEŞİTLERİ
1. OYNAR ( HAREKETLİ)
EKLEMLER
2. YARI OYNAR YARI HAREKETLİ
)EKLEMLER
3. OYNAMAZ ( HAREKETSİZ)
EKLEMLER
A.Ç
A.Ç
A.Ç
A.Ç
Kemikleri birbirlerine bağlayan
yapılara EKLEM adı verilir.
Bacağımızı her büktüğümüzde ya da
yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz
çalışır.
Eklemlerimiz kemiklerin birleştiği yerlerde
bulunur. Onlar olmadan vücudumuz hareket
edemez, dimdik dururdu.
A.Ç
Eklemler hareket yeteneklerine
göre üç çeşittir :
1- HAREKETLİ EKLEMLER
2- YARI HAREKETLİ EKLEMLER
3- HAREKETSİZ EKLEMLER
A.Ç
Hareketli eklemler,
oldukça esnektirler
ve vücutta büyük
oranda bulunurlar.
İki kemik arasındaki
eklemler rahatlıkla
hareket ederler.
A.Ç
EKLEMLER NASIL HAREKET EDERLER?
Vücut eklemlerinin büyük kısmı hareketli
eklemlerdir. Her birinin içindeki boşluk hareket
sırasında eklemi yağlayan bir çeşit sıvı ile doludur.
Eklem, ligaman olarak adlandırılan kemiklerin
hareketi sırasında birbirinden ayrılmamasını
sağlayan,yumuşak şeritlerle birarada tutulur. Dört
çeşit hareketli eklem vardır. Her biri farklı
derecelerde vüvuda hareket kaabiliyeti sağlarlar.
A.Ç
A.Ç
A.Ç
A.Ç
A.Ç
A.Ç
HAREKETLİ ( OYNAR ) EKLEMLER
İki kemik arasındaki eklemler
rahatlıkla hareket ederler.
ÖRNEK :
OMUZ EKLEMİ,DİRSEK EKLEMİ,
EL BİLEĞİ EKLEMİ,KALÇA
EKLEMİ,DİZ EKLEMİ,ALT ÇENE
EKLEMİ
A.Ç
EKLEMLER VE BAĞLANTI YAPTIĞI
KEMİKLER
OMUZ EKLEMİ:
Kürek Kemiği - Kol Kemiği
DİRSEK EKLEMİ :
Kol Kemiği -Döner kemik ve
Dirsek Kemiği
EL BİLEĞİ EKLEMİ :
Ön kol Kemiği - El bileği Kemikleri
A.Ç
EKLEMLER VE BAĞLANTI YAPTIĞI
KEMİKLER
KALÇA EKLEMİ:
Kalça Kemiği - Uyluk Kemiği
DİZ EKLEMİ:
Uyluk kemiği - İncik kemiği
ALT ÇENE EKLEMİ :
Alt Çene Kemiği - Şakak Kemiği
A.Ç
Çok az hareket edebilen
eklemler , belkemiğinde
olduğu gibi , kemiklerin
kısıtlı hareketlerini sağlarlar.
ÖRNEK :
OMURLAR ARASINDAKİ
EKLEMLER.
A.Ç
Bu eklemler, kemiklerin
kafatasında olduğu gibi
sabit ve sıkı şekilde
tutturulduğu yerlerde
bulunurlar.
ÖRNEK :
BAŞ EKLEMLERİ
A.Ç
A.Ç
S
O R U L A R
1. Bir eklemin yapısında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. Eklem sıvısı
B. Eklem kıkırdağı
C. Eklem kapsülü
D . Kas demeti
2. Kol ve uyluk kemiklerinin
komşu kemiklerle yaptıkları
eklemler hangi çeşit eklemdir?
A . Oynamaz
B. Yarı oynar
C . Oynar
D . Bunlar eklem yapmaz
3 . Yarı oynar eklem nerede bulunur ?
A . Omurgalar arasında.
B . Kol-ön kol arasında
C . Üst çene - şakak
D . Kalça - uyluk arasında
4. Kafa tasını oluşturan kemikler
arasındaki eklem ne tür eklemdir?
A . Hareketli eklem
B . Yarı hareketli
C . Hareketsiz
D . Eklem yoktur
5 . İki kemiğin eklemleştiği yerde
zorlama olursa,hangi olay olur?
A . Kırılma
B . Çıkma
C . Burkulma
D . Kopma
6 . İki kemik arasındaki
eklemlerin hareketi sınırlıdır.
Bu eklemlere ne ad verilir?
A . Hareketsiz eklem
B . Yarı hareketli
C . Hareketli eklem
D . Biri hareketli
1. D
2. C
3. A
4. C
5. C
6. B
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
A.Ç
A.Ç
A.Ç
Kaslar,vücudun hareket sistemini
oluşturan yapılardır.Kasların önemli
özelliği kasılıp-gevşeme ( Uzayıp Kısalma )yeteneğidir.
Vücudun hemen hemen yarısını
kaslar oluşturur.
A.Ç
KASLAR,KİMYASAL ENERJİYİ
HAREKET ENERJİSİNE
DÖNÜŞTÜREREK ORGANLARI
ÇALIŞTIRIR.
Kas hücrelerinin sitoplazmasında
boyuna uzanan kasılıp gevşeme özelliği
olan telciklere MİYOFİBRİL adı verilir.
A.Ç
UYARI :
Kaslar iskeletle beraber canlıya hem
destek olur,hem de canlının hareketini
sağlar.İskeletin dikliği ve canlının şekil
alması kaslar sayesinde olur.
Ayrıca kaslar bazı organların yapısını
oluşturarak çalışmasını sağlar.
A.Ç
KASLARIMIZ ÇOK MİKTARDA
ENEJİ HARCADIĞINDAN BOL
MİKTARDA KAN DAMARI İLE
BESLENİRLER.
A.Ç
A.Ç
A.Ç
KAS ÇEŞİTLERİ
Vücudumuz,bütün hareketlerden sorumlu olan üç
çeşit kas içerir. Bütün kas tipleri sinirlerce
uyarıldıklarında kasılan lifleri kapsar. Bu kaslar bazı
yönlerden farklılıklar gösterirler.
İskelet kası ( çizgili kas) kemiklere bağlıdır ve her
çeşit istemli harekete sebep olur.Düz ( çizgisiz) kaslar
organların içinde plakalar oluşturur ve güçlü kalp
kası sadece kalpte bulunur. Son iki kas tipi istemsiz
hareketlere neden olur.
A.Ç
KASLAR YAPI VE GÖREVLERİNE
GÖRE ÜÇE AYRILIR:
A.Ç
KAS ÇEŞİTLERİ
A.Ç
İskeletimizi oluşturan
kaslardır.Bu kaslara iskelet
kasları da denir.
İsteğimize bağlı olarak çalışır.
A.Ç
KAS ÇEŞİTLERİ
A.Ç
BULUNDUKLARI YERLER:
Ağızda,gözde,parmaklarda,üyel
er gibi organlarda yer alır.
A.Ç
NOT
Kasların kemiklere bağlanmasını
sağlayan yapılara KAS KİRİŞLERİ
(Tendonlar )adı verilir.
A.Ç
KAS ÇEŞİTLERİ
A.Ç
İsteğimiz dışında yaşam boyu
çalışan kaslardır.
ÖRNEK :
Midemiz hiçbir zaman bizim
isteğimizle çalışmaz.
Kendi yapacağı işe göre çalışır.
A.Ç
Sindirim,Solunum Boşaltım ve
Üreme sisteminde yer alan
organlarda Düz kaslar bulunur.
DÜZ KASLARIN ÇALŞMALARI
YAVAŞTIR,
KASILMALARI GÜÇSÜZDÜR.
A.Ç
KAS ÇEŞİTLERİ
A.Ç
KALP KASI
Vücudumuzda bulunan üç temel kas çeşidinden
birini oluşturan kalp kası,kalp duvarında bulunur.
Kalp kası lifleri çubuk şeklindedir ve uzunlamasına
dallara ayrılırlar. Kalp kası istem dışı olarak ,kendi
özel ritmiyle kasılır ( yaklaşık dakikada 70 kere) ve
kalbimizden vücudumuza hiç yorulmadan kan
pompalar.
A.Ç
KIRMIZI KAS OLMASINA
RAĞMEN İSTEĞİMİZ DIŞI
ÇALIŞIR.
KALP KASININ ÇALIŞMASINI
OTONOM SİNİR SİSTEMİ
TARAFINDAN DÜZENLENİR.
A.Ç
A.Ç
1. İSKELETİMİZİN
HAREKETİNİ,ORGANLARIN
ÇALIŞMASINI SAĞLAR.
2. SİNDİRİM SONUCU KANA GEÇEN
GLÜKOZU GLİKOJEN ŞEKLİNDE
DEPO EDER.
A.Ç
3. KANIN VÜCUT İÇİNDE
DOLAŞIMINI SAĞLAR.
4. SİNDİRİME,SOLUNUMA VE
KONUŞMAMIZA YARDIM EDER.
A.Ç
VÜCUDUN İDMAN YAPMASI
A.Ç
A.Ç
A.Ç
1 . Aşağıda belirtilen özelliklerden
hangisi,düz kaslara ait özellik değildir?
A. Tek bir çekirdek taşımak
B . İstemli çalışmak
C . İç organlarda bulunur
D . Düzenli,ritmik çalışmak
A.Ç
2 . İskelet kasları hangi sistemin
denetiminde çalışır?
A . Sindirim sistemi
B . Solunum sistemi
C . Sinir sistemi
D . İç salgı organları
A.Ç
3 . Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A . Hızlı kasılmaları
B . İstemli çalışmaları
C . Çabuk yorulmaları
D . Enerji kullanmaları
A.Ç
4 . Bir kolun kaslarla hareket ettirilmesi
sırasında aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşmez ?
A . Kasların hepsi gevşer
B . ATP kullanımı olur.
C . Isı açığa çıkar
D . Kasların bazıları kasılır
A.Ç
5.
I . Enerji tüketimi fazladır
II. İstemsiz olarak çalışır
III. Çabuk yorulurlar
Yukarıdaki özelliklerden hangileri düz
kaslara ait özelliktir ?
A. Yalnız I
B . I - II
C . I - II
D . I - II - III
A .Ç
6.
I . Kolun bükülmesi
II . Yer değiştirebilme
III. Böbreklerde kanın süzülmesi
İnsanda yukarıdaki olayların hangileri
kasların hareketleriyle sağlanır ?
A . Yalnız I
B . I ve II
C . I ve III
D . II ve III
A .Ç
A.Ç
CEVAPLAR
1. B
2. C
3. D
4. A
5. A
6. B
DERME İLKÖĞRETİM - BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ
A.Ç
D
E
R
M
E
İLKÖĞRETİM
A.Ç
Download