Slayt 1 - Özel Antakya Ata Koleji

advertisement
İletişimin Zamanda
yolculuğu
İletişim ne demektir?: Duygu, düşünce, haber veya
bilgilerin başka kişilere aktarılmasına haberleşme
denir.
Resimdeki çocuk ne yapıyor?
Bu iletişim aracından nasıl
yararlanılır?
İlk çağlarda iletişim araçları çok ilkeldi. Önceleri bağırarak
haberleşiyor lardı. Ateşin bulunmasıyla insanlar
dumanla işaret vererek iletişim
kurmaya başladı. Davul ve boru sesleri de haberleşmede
kullanıldı.
Yazının bulunup kağıdın henüz bulunmadığı
zamanlardan taş tabletlere yazılar yazılarak iletişim
sağlanırdı.
Yazının kullanılmaya başlanma -sından sonra iletişim
mektupla sağ -lanır oldu.
Mağara duvarlarına çizilen resimler de bir çeşit
iletişim kurma yoluydu.
Daha sonra kâğıtlara yazılan haberler eğitilmiş posta
güvercinleri, köpekler ile yaya ve atlı posta görevlileri ile
iletilme- ye başlandı.
Ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişmeler, iletişimin
de gelişmesine yardımcı olmuştur.
Daha sonraları postaneler
kuruldu.
Postahanelerde insanlara kişisel iletişim hizmetleri
verilir
Matbaanın icadından sonra kitap, gazete, dergi
iletişim aracı olarak önem kazandı.
Teknoloji geliştikçe yeni iletişim araçları keşfedildi.Telefon,
telgraf, radyo bulundu.
İletişim kurmada bu araçlardan yarar-lanıldı.
Bilim ve teknoloji geliştikçe
iletişim araçları da gelişti.
Günümüzde, uzay teknolojisi iletişimi oldukça
kolaylaştırdı, İletişim hızlı bir biçimde sağlanır oldu.
Teknoloji geliştikçe yeni iletişim araçları keşfedildi.
Telefon,telgraf,radyo,telsiz, tele- vizyon, faks(belge-geçer)
bulundu.
Bugün görsel, işitsel, işitsel-görsel iletişim araçları
kullanıyoruz.
Uydu bağlantıları sayesinde dünyanın neresinde
olursak olalım canlı iletişim sağlayabiliyoruz.
Bizde uzaya 11 Ağustos 2004’te ilk uydumuz olan
Türksat’ı gönder- dik. Hem televizyon yayınlarını hem
de telefonlar artık sorunsuz izlenip dinlenebiliyor.
Ülkemiz 24 Şubat 1994 yılında GSM teknolojisi ile tanıştı. İlk
cep telefonunu Ankara ,İstanbul ve İzmir’de oturanlar
kullanmaya başladılar.
İletişim araçları şimdi
daha da çok
modernleşti
Eski insanlara göre bizler
haberleşmeyi çok daha hızlı
yapabiliyoruz.
İnternet sayesinde çok daha
hızlı haberleşebiliyoruz.
En önemli iletişim aracı olarak İnternetten
yararlanıyoruz.
İnsanlar bilgisayar ve belge-geçer(faks) gibi araçlarla
daha hızlı ve daha kolay iletişim kurabiliyorlar.
Günümüzde kullanılan en önemli kitle iletişim
araçları şunlardır:
1-televizyon,
2-radyo,
3-gazete,
4-kitap,
5-dergi
6-bilgisayardır.
Telefon sesli iletişim kurmanın vazgeçilmez
araçlarından biridir.
İlk telefonu 1949 yılında İtalyan Antonia
Meucci( Antonyo Muççi) icat etmiştir.
Gazeteler ve dergiler olan bitenden haberimiz olması açısından
yazılı iletişimde önemli birer araçtırlar.
Ben her gün düzenli olarak
gazete okuyorum. Peki ya
siz?
Telgrafın icadı iletişimde (haberleşmede) çok önemli bir
olaydır.
Mektup kişisel bir iletişim aracıdır.
Gramafon kaydedilen sesleri dinlemeye yarayan
bir iletişim aracıdır.
Haberleşme araçları, doğal haberleşme araçları ve
modern haberleşme araçları olmak üzere iki çeşittir.
İki plâstik bardağın arkasına ip bağlayarak biz de bir telefon
modeli yapabiliriz.
Download