"imkansız" telepatik özellikleri keşfedildi - koşulsuz

advertisement
DNA'NIN "İMKANSIZ" TELEPATİK ÖZELLİKLERİ KEŞFEDİLDİ
Koşulsuz Sevgi
DNA'NIN "İMKANSIZ" TELEPATİK ÖZELLİKLERİ
KEŞFEDİLDİ Koşulsuz Sevgi
http://www.kosulsuz-sevgi.com/galaksiden-haberler/dnanin-imkansiz-telepatik-ozelli
kleri-kesfedildi-2/
DNA’nın, uzak mesafelerde bile, kendisini bir araya getirme garip yeteneğine sahip
olduğu keşfedildi; bilim henüz bunu açıklayamıyor.
Bilim adamları şu andaki mümkün olan şeyler ile ilgili inançlarımızın tersine, sağlam
(eksiksiz) çifte – iplikli DNA’nın uzak mesafeden diğer DNA ipliklerindeki benzerlikleri
tanıma “şaşırtıcı” yeteneğine sahip olduğunun kanıtlarını bildiriyor. Bir şekilde DNA
iplikleri birbirlerini tespit ediyorlar, tanıyorlar. Genetik malzemenin minik parçaları
benzer DNA ile bir araya gelmeye eğilimlidir. DNA’nın kimyasal alt birimlerindeki
benzer dizilişlerin tanınması bilimin bilmediği bir şekilde gerçekleşiyor. DNA’nın
neden bu şekilde birleştiğinin bilinen bir nedeni yok ve şu andaki teorik bakış
açısından bu marifetin kimyasal olarak imkansız olması gerekirdi.
Buna rağmen, ACS’nin Fiziksel Kimya Dergisinde yayınlanan araştırma yüzlerce
nükleotidin dizilişleri arasındaki türdeşliği tanımanın, fiziksel temas veya proteinlerin
varlığı olmadan gerçekleştiğini çok açık olarak gösteriyor. DNA’nın çifte sarmalları
uyan molekülleri uzak mesafeden tanıyabilir ve sonra bir araya toplanabilir, bunların
hepsi görünüşe göre herhangi diğer moleküllerin veya kimyasal sinyallerin yardımı
olmaksızın gerçekleşiyor.
Araştırmada, bilim adamları deneye müdahale edebilecek proteinler veya diğer
malzemeleri içermeyen suya yerleştirilmiş fluoresan ışığı ile işaretlenmiş DNA
ipliklerinin davranışını gözlediler. Özdeş nükleotid dizilerine sahip olan iplikler, farklı
dizilişlere sahip olan DNA ipliklerine göre yaklaşık iki kat oranda bir araya geldiler.
Bireysel DNA ipliklerinin bu şekilde nasıl iletişim kurabildiklerini hiç kimse bilmiyor,
ama bir şekilde bunu yapıyorlar.
Yazarlar Geoff S. Baldwin, Sergey Leikin, John M. Seddon ve Alexei A. Kornyshev
“Şaşırtıcı şekilde, dizileri tanımaktan sorumlu kuvvetler, en yakın komşu DNA’nın
yüzeylerini ayıran suyun bir nanometresinden daha uzağa erişebiliyor” dedi.
Bu tanıma etkisi DNA tamiri, gelişmesi ve genetik çeşitlilikten sorumlu genlerin
türdeş yeniden kombinasyonunun doğruluğunu ve etkililiğini artırmaya yardımcı
olabilir. Yeni bulgular ayrıca kanser, yaşlanma ve diğer sağlık sorunlarındaki
faktörler olan yeniden kombinasyon hatalarından kaçınmanın yollarına ışık tutabilir.
_______________________________________________
1/2
DNA'NIN "İMKANSIZ" TELEPATİK ÖZELLİKLERİ KEŞFEDİLDİ
Koşulsuz Sevgi
Koşulsuz Sevgi
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download