İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA
FİLM FESTİVALİ
26 Eylül - 4 Ekim 2012
İSTANBUL - TÜRKİYE
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
VE AYRIMCILIĞIN
ÖNLENMESİ FORUMU
PANEL, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR
AKADEMİK TASLAK PROGRAM
2
26 Eylül 2012 Çarşamba
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
1.PANEL
HUKUKİ EŞİTSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE VE KAZANIMLAR
Yönetici: Pınar İlkkaracan
Tebliğler 08.30 – 10.00
Konuşmacılar:
1. Sema Kendirci (Türk Kadınlar Birliği)
2. Hülya Gülbahar (KADER/Şiddete Son Platformu)
3. Alev Sezen (Bilka Kadın Araştırma Merkezi)
4. Gökçeçiçek Ayata (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi )
Tartışma 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
2. PANEL
KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNDE
EN İYİ ULUSLARARASI ÖRNEKLER
Yönetici: Fatma Benli
Tebliğler: 10.40 – 11.40
Konuşmacılar:
1. Selma Acuner
2. Pınar İlkkaracan (Kadının İnsan Hakları)
3. Berrin Sönmez ( Başkent Kadın Platformu Derneği)
4. Nazik Işık
Tartışma 11.40 – 12.00
Öğle Yemeği: 12.00 – 13.00
3. PANEL
ŞİDDET AYRIMCILIK OLAYLARINA İLİŞKİN DENEYİMLER
Yönetici: Hülya Gülbahar
Tebliğler 13.00 – 14.00
Konuşmacılar:
1. Deniz Tuna (Mor Çatı)
2. İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)
3. Gülsen Ülker (Haber Bekleniyor)
Tartışma: 14.00 – 14.20
Kahve Arası: 14.20 – 14.40
4. PANEL:
KADINA KARŞI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KURUMSAL POLİTİKALAR
Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer
Tebliğler:14.40-15.40
Konuşmacılar:
-Olcay Baş
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü
-Dr. Yusuf Solmaz Balo
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı
Tartışma 15.40 – 16.00
Kahve Arası 16.00 – 16.20
5. PANEL
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEYE İLİŞKİN MİLLELERARASI SÖZLEŞMELER
Yönetici: Prof. Dr. Ayşenur Tütüncü
Tebliğler: 16.20 – 17.20
Konuşmacılar
Dr. Gülay Aslan Öncü
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Bir Enstrüman Olarak Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi
Dr. Neslihan Akgün
BM Sözleşmeleri
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer
Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcığa İlişkin AİHM İçtihatları
Tartışma: 17.20 - 17.40
3
27 Eylül 2012 Perşembe
İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu
6. PANEL
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR YALANMI?
Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci
Tebliğler 09.30 – 10.30
Konuşmacılar
Atilla Dorsay
Türk Sineması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Bakıyor?
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Dilek Cindoğlu
Tartışma: 10.30 – 10.50
Kahve Arası: 10.50 – 11.10
7. PANEL
CEZA KANUNLARI KADINI ŞİDDETE KARŞI NASIL VE NE KADAR KORUYOR?
Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer
Tebliğler: 11.10 – 12:10
- Doç Dr. Caner Yenidünya
Türk Ceza Kanunu'nda Kadının Cinsel İstismarına Yönelik Suç Tiplerine Genel Bir Bakış
- Doç. Dr. İbrahim Dülger
- Araş. Gör. Sertaç Işıka
Cinsel Suçlarda Değişen Perspektif
Tartışma: 12.10 – 12.30
Öğle Yemeği: 12.30 – 14.00
8. PANEL
YARGI ve SANAT DİLİNDE KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas
Tebliğler: 14.00 – 15.20
Yrd. Doç. Dr. Şenay Kara
Yazınsal/Sanatsal Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Yapısökücü Eşitsizlik Okumaları
Dr. Şirin Aydıncık
Kadının adı var: Soyadından boşanmaya yargı kararlarında ayrımcılık
Fatma Benli
Kadın Hakları Lehine Değişen Yasaların Yargı Kararlarına Yansı(yama)ması
- E. Hakim İzzet Doğan
Yargı kararlarında kadına haklarına bakış
Tartışma: 15.20-15.40
Kahve Arası: 15.40- 16.00
9. PANEL
REKLAM VE KADIN
Yönetici: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Tebliğler: 16.00 – 17.00
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Emrehan İnal
Türk Reklam Hukuku Mevzuatında Cinselliğin İstismarı
Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya
Levent Erden
Tartışma: 17.00 – 17.20
4
28 Eylül 2012 Cuma
İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu
10. PANEL
HUKUKİ PERSPEKTİFTEN KADIN HAKLARI
Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer
Tebliğler: 09.00 – 10.00
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Philip Kunig
Devletler Hukukunda Kadının Korunmasına İlişkin Normlar Eksiklikler ve Bakış Açıları
Prof. Dr. Elke Gurlit
Avrupa Hukuku ve İdare Hukuku
Dr. Seyda Emek
Anayasal Durum
Tartışma: 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
11. PANEL
KADIN BEDENİ: SUÇ KONUSUMU?
Yönetici: Prof. Dr. Mahmut Koca
Tebliğler: 10.40-11.40
Prof. Dr. Sigrid Boysen
İnsan Ticareti Konusunda Avrupa Hukuku Sınırları
- Prof. Dr. Hakan Hakeri
Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti Suçu
- Dr. Liane Wörner
Kadının bedeni üzerinde tasarrufunun (yeni)sınırları
Tartışma:11.40-12.00
Kahve Arası: 12.00. 12.20
12. PANEL
KADINA YÖNELİK “TÖRE” “NAMUS” SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇLARI
Yönetici: Prof. Dr. Hakan Hakeri
Tebliğler: 12.20 - 13.00
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mahmut Koca
Türk Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme
Dr. Erol Pohlreich
Alman Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme
Tartışma: 13.00-13.20
Öğlen Yemeği:13.20-14.30
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR?
BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI
1. Oturum: 14.30 – 16.10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin Grasinger
Tebliğler: 14.30 – 15.30
Konuşmacılar
Şili – Prof. Dr. Salvador Millaleo Hernandez
Avusturya - Işık Şeyma Genç - Ümmügülsüm Deveci
Irak -Hiba Hadi Bakir
Tartışma: 15.30 – 16.00
Kahve Arası: 16.00-16.30
5
28 Eylül 2012 Cuma
ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AÇILIŞ TÖRENİ
Tören Paneli 16.30-18.00
SUÇU: KADIN OLMAK
CEZASI: MÜEBBET
Yönetici:
Prof. Dr. Bengi Semerci
Konuşmacılar:
Türkan Şoray
Selim İleri
Zeki Demirkubuz
Kokteyl: 18.00-19.30
Açılış Konuşmaları: 19.30- 20.00
Açılış Filmi Gösterimi: 20.00-21.30
Twiggy / Dal Gibi (Yönetmen:Emmanuelle Millet)
Yer: Hukuk Fakültesi Amfi-I
6
29 Eylül 2012 Cumartesi
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI
2. Oturum 09.00 – 10.20
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun
Tebliğler: 09.00 – 10.00
ABD Raporu- Prof. Dr. Helene Silverberg
Arnavutluk - Monika Kocaqı
Bosna Hersek-Duška Andrić-Ružičić
Tartışma: 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
3. Oturum : 10.40 – 12.20
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Eren
Tebliğler:10.40 – 12.00
Konuşmacılar:
Kanada - Ms. Almas Jiwani
Türkiye -Ülke Raporu
İran - Maliheh Dadkhah
Tartışma: 12.00 – 12:20
Öğle Yemeği 12.20 – 13.30
4. Oturum : 13.30 – 14.50
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli Gelgel
Tebliğler: 13.30 – 14.30
Konuşmacılar:
Fransa- Binnaz Topaloğlu
İspanya- Alberto Alonso Rimo
Brezilya - Prof. Dr. Dimitri Dimoulis – Prof. Dr. Ana Lucia Sabadell
Tartışma: 14.30 – 14.50
Kahve Arası: 14.50 – 15.10
5. Oturum : 15.10 – 16.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melikşah Yasin
Tebliğler: 15.10 – 16.10
Konuşmacılar:
Macaristan-Zsolt Szomora
Hindistan-Dr. V.S. Elizabeth
Güney Kore-Prof. Dr. Cho Byungsun
Tartışma: 16.10 – 16.30
Kahve Arası: 16.30 – 16.50
6. Oturum : 16.50 – 18.10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Tebliğler: 16.50 – 17.50
Polonya-Prof. Dr.Włodzimierz Wróbel
Portekiz- Dr. André Lamas Leite
Romanya-Dr. Madalina Voican Avram
Tartışma: 17.50 – 18.10
7
30 Eylül 2012 Pazar
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI
7. Oturum : 09.00 – 10.20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Tebliğler: 09.00 – 10.00
Rusya-Dr.Natalia Makarova
Slovenya- Dr. Katja Filipcic - Dr. Matjaz Ambroz
Yunanistan-Dr. Sofia Giovanoglou
Tartışma: 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
8. Oturum : 10.40 – 12.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emrehan İnal
Tebliğler: 10.40 – 11.40
Meksika-Dra. Sara Perez Kasparian
Hollanda-Lily Sprangers
İtalya- Doç.Dr. Vittorio Manes
Tartışma: 11.40 – 12.00
Öğlen Yemeği: 12.00 – 13.00
9. Oturum : 13.00 – 14.20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Özgenç
Tebliğler 13.00-14.00
Prof. Dr. Stephen Thaman
Feminist Hareket Sonucu Amerika’da Cinsel Saldırı Suçunun Unsurlarının ve Cinsel Suç Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Usulün
Değişimi
Gary Sowards
Amerika’da Kadın ve Ölüm Cezası
Dorothy Ehrlich
Amerika’da Kadının Medeni ve İnsan Haklarının Korunması: Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin 30 yıllık Faaliyeti
Tartışma 14.00 – 14.20
Kahve arası 14.20 – 14.40
10. Oturum : 14.40 – 16.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Stephan Thaman
Tebliğler: 14.40 – 15.40
Yönetici:
Prof. Dr. Mohammed Akida
Mısırda Kadına Yönelik Öldürme suçları
Dra. Patricia Olamendi
Meksikada Kadına Yönelik Öldürme Suçları
William Locke
California ve İngiltere’de Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Cinayeti Vakalarına Etkisi
Tartışma: 15.40 – 16.00
Kahve Arası:16.00-16.20
13. PANEL:MEDENİ KANUN REFORMLARINDA KADIN VE AİLE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Akkanat
Tebliğler: 16.20-17-20
Prof. Dr. Tatjana Josipovic
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Tartışma 17.20-17.40
8
1 Ekim 2012 Pazartesi
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
14. PANEL: ŞİDDET: NORMALLEŞEBİLİR Mİ? MAZUR GÖRÜLEBİLİRMİ?
Yönetici: Prof. Dr. Ayşe Dinn
Tebliğler: 09.00 – 09.40
Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Şiddetin Normalleştirilmesi Süreci ve Aile İçi Şiddet
Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Kadına yönelik şiddetin mazereti olabilir mi?
Tartışma 09.40 – 10.00
Kahve Arası:10.00- 10.15
KONFRANS 10.15-10.45
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ VE HUKUKTA CİFTE STANDART
Yönetici: Prof. Dr. Nihat Bulut
Konuşmacı:
- Prof. Dr. Hilal Elver
Tartışma:10.45 - 11.00
Kahve Arası: 11.00-11.15
SİNEMACILAR FORUMU
SİNEMA SANATININ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA BAKIŞI
11.15-12.15
Yönetici: Prof. Dr. Cemil Kaya
- Helma Sanders-Brahmns
Tartışma: 12.15-12.30
Öğle Yemeği: 12.30-13.30
PANEL
İŞ HAYATINDA KADIN
Yönetici: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Tebliğler: 13.30 – 14.30
Konuşmacılar
Selma Akdoğan (KADİGER)
Aslı Şahin
Oyuncular Sendikası
Tartışma: 14.30 - 14.50
Kahve Arası: 14.50 – 15.10
KAPANIŞ PANELİ
MEDYADA KADIN: ARKA SAYFADAN ÜÇÜNCÜ SAYFAYA
Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci
Tebliğler 15.10 – 16.30
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Davut Dursun
Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
Ayşe Böhürler
Oral Çalışlar
Tartışma: 16.30 – 17.00
9
ULUSLARARASI
SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ
ALTIN TERAZİ FİLM YARIŞMASI
ÖDÜL TÖRENİ
1 Ekim 2012 Pazartesi
18.30-22.00
10
Download