hizmete özel

advertisement
HİZMETE ÖZEL
SAYI
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ
İŞLETME BAŞKANLIĞI
: 23533295/900/20/7027
23 Ekim 2014
KONU : İşçi Personel Nakil İşlemleri.
(Genelge 2014/17)
İLGİ: (a) ANT Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 13 Ağustos 2004 tarihli
“İşçi Nakli Protokolü”
(b) ANT Bşk. lığının 29 Ocak 2009 tarihli, 55/452 sayılı ve “Personel Atama Talepleri” konulu
Genelgesi
1. Başkanlığımızda görev yapan işçi personelin yer veya unvan değişikliği ve kurumlar arası nakil
işlemlerin ne şekilde yapılacağı ile işlem birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
2. İşçi personel yer veya unvan değişikliği suretiyle atanma taleplerini örneği EK-A’da belirtilen
“İşçi Personel Yer veya Unvan Değişikliği Talep Formu” nu doldurarak 02-10 Mayıs tarihleri
arasında görev yaptığı İşletme, Depo ve Bölge Müdürlüklerine teslim edecektir.
3. İşletme ve Depo Müdürlükleri talep formlarına, görüşlerini de ekleyerek 20 Mayıs mesai bitimine
kadar Bölge Müdürlüğüne gönderecektir.
4. Bölge Müdürlükleri talep formlarını görüşleri ile birlikte 30 Mayıs mesai bitimine kadar
Başkanlığa gönderecektir.
5. Personelin yer veya unvan değişikliği talepleri işçi personel tarafından iptal edilmediği sürece bir
sonraki atama dönemine (30 Nisan mesai bitimine kadar) kadar geçerlidir.
6. Yönetim Kurulundan ataması yapılan işçi personelin ilişiği, karar tarihinden itibaren en geç iki ay
içinde kesilir. Geçerli bir mazeretin bulunması halinde Başkanlık Onayı ile bu süre uzatılabilir.
7. Başkanlığımızda görev yapan işçi personelin, İlgi (a) Protokol kapsamında MSB.lığına doğrudan
bağlı işyerleri ile Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri işyerlerine nakil imkanı bulunmaktadır.
8. İşçi personel bu kapsamdaki nakil taleplerini, görev yaptığı İşletme, Depo ve Bölge
Müdürlüklerine dilekçe ile bildirecektir. İşletme, Depo ve Bölge Müdürlükleri nakil taleplerini
görüşlerini de belirterek Başkanlığa gönderecektir.
9. İlgi (a) Protokol kapsamında ve eş durumu nedeniyle yapılacak nakil talepleri, herhangi bir
tarihe bağlı değildir.
HİZMETE ÖZEL
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Güvenevler Mah.Kuzgun Sk. No:51 06540 A.Ayrancı
Çankaya-ANKARA Tel.: 0 312 430 62 74 Fax 312 430 62 58 İrtibat Aysun ÖZMAN,Faruk ÜNSAL (5312,5313)
HİZMETE ÖZEL
SAYI: 23533295-010.06
Ekim 2014
10. İlgi (b) Genelgenin işçi personel ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
11. Genelge hükümleri dışında yapılan başvurular usulsüz müracaat kabul edilecek ve personel
hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
12. Genelgenin ilgili personele tebliğ edilmesini rica ederim
İşçi Per.Ş.Md. F.ÜNSAL
İ.K.D.Bşk.İ.KOÇ
Bşk.Yrd.S.ÜNLÜ
M.Zeki ÇİTÇİ
Başkan
EKİ
:
EK-A (Talep Formu)
DAĞITIM :
Gereği
:
A+ D Planı
HİZMETE ÖZEL
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Güvenevler Mah.Kuzgun Sk. No:51 06540 A.Ayrancı
Çankaya-ANKARA Tel.: 0 312 430 62 74 Fax 312 430 62 58 İrtibat Aysun ÇAKMAK, Faruk ÜNSAL (5312,5313)
Download