Slayt 1 - Özel Antakya Ata Koleji

advertisement
4. SINIF
HAZIRLAYAN:
NAZAN AKDAĞ
KAZANIMLAR:
1-Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan
kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek
isimlendirir.
2-Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan
kesirleri, sayı doğrusunda gösterir.
Bütün
2 eş parçaya
bölünmüş,1 parçası
alınmış
.
Şimdi bunu kesir sayısı olarak
gösterelim.
Bir bütün 2 eşit
parçaya bölünmüş.
1
2
Bu parçalardan 1
tanesi alınmış.
1
2
Bir kesir sayısında;
PAY:Bölünen parçalardan kaç
tanesinin alındığını gösterir.
KESİR ÇİZGİSİ: Pay ve paydayı
ayıran çizgidir.
PAYDA:Bir bütünün kaç eş parçaya
bölündüğünü gösterir. .
Bir bütünün eş parçalara bölünmesi sonucunda
bu eş parçaların birini ya da birkaçını anlatan
sayılara KESİR SAYISI denir.
BÜTÜN
BÜTÜNÜN 2 PARÇASINI
GÖSTEREN KESİR SAYISI
2
5
UYARI: Bir bütün eş parçalara ayrılmamış ise boyalı
bölgeler kesinlikle kesir sayıları ile gösterilemez.
Aşağıdaki örnek şekilleri inceleyelim.
Aşağıdaki şekilleri eş parçalara ayrıldığı için kesir sayısı
olarak gösterebiliriz.
3
4
1
2
1
2
BİRİM KESİR: Bir bütünün eş parçalarından sadece
birini gösteren kesirlere birim kesir denir. Yani payı
1 olan kesirlerdir.
ÖRNEKLER
(Pay ve paydalarını karşılaştırınız)
1
4
1
9
1
3
1
12
1
10
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
4 eş parçaya bölünmüş bu şekilde her bir
parça BİRİM KESRİ gösterir.
KESİRLERİN OKUNUŞU
Kesir sayılarını iki şekilde okuyabiliriz:
Aşağıdan yukarıya doğru.
Yukarıdan aşağıya doğru;
YUKARDAN AŞAĞIYA DOĞRU OKUMA
2
5
2 BÖLÜ 5
AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU OKUMA
5’ TE 2
3
4
6
4
5
6
3
2
2
9
8
5
7
8
1
9
KESİRLERİN ÇEŞİTLERİ
1- BASİT KESİRLER
2- BİLEŞİK KESİRLER
3- TAM SAYILI KESİRLER
1-BASİT KESİRLER
Payı paydasından küçük olan kesirlere
basit kesirler denir.
Basit kesirler, bir bütünden küçük bir sayıyı
ifade eder.
ÖRNEK
Kesrin ifade ettiği şekli inceleyiniz.
3
4
ÖRNEKLER
(Pay ve paydalarını inceleyelim.)
8
9
2
5
7
10
4
6
3
8
6
7
2-BİLEŞİK KESİRLER
Payı paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan
kesirlere bileşik kesirler denir.
Bileşik kesirler; bir bütünden büyük ya da bir bütüne eşit
bir sayıyı ifade eder.
ÖRNEKLER
(Pay ve paydalarını inceleyelim.)
7
4
9
9
6
3
15
12
12
10
9
4
 Payı Paydasına Eşit Olan Kesirler: Bu
kesirler daima bir bütünü gösterirler.
Kesir sayısını ifade ettiği şekli inceleyelim.
5
5
ÖRNEKLER
(Pay ve paydaları eşittir.)
7
7
9
9
6
6
15
15
12
12
5
5
 Payı Paydasından Büyük Olan Kesirler: Bu
kesirler daima bir bütünden daha büyüğü
ifade ederler.
ÖRNEK
(Kesir sayısının ifade ettiği şekli inceleyelim.)
7
4
ÖRNEKLER
(Pay paydadan büyüktür.)
7
5
12
9
15
7
8
6
12
9
9
5
Aşağıdaki şeklin karşılığı olan kesir sayısını yazınız.
Burada 3 bütün şekil var.Her
Boyanmış eş parçalar
biri 4 eş parçaya ayrılmış ,onun
pay olarak yazılır.
için payda 4’ tür.
11
4
Pay, paydadan büyük olduğu için bu sayı, bileşik
kesir sayısıdır.
3-TAM SAYILI KESİRLER
Bir bileşik kesrin içindeki bütün, kesrin önüne yazılıyorsa bu
tip kesirlere tam sayılı kesir denir.
ÖRNEK
(Kesir sayısının ifade ettiği şekli inceleyiniz.
3
1
4
Panoda yanan ışık sayısını tam sayılı kesir olarak
ifade ediniz.
3 panonun tamamı
yanmaktadır.Bu 3
kesrin tam kısmına
yazılır.
1
3
2
Dördüncü pano 2 eş parçaya
bölünmüş,1’i yanmaktadır.2
payda iken,1 paydır.
3 tam 1 bölü 2 veya 3 tam 2’de 1 diye okunur.
Kesir Sayılarını Sayı Doğrusunda
Gösterelim:
0 ile 1 arasındaki büyüklük, 1 bütündür. Bu
bütünü eşit parçalara böldüğümüzde her parça
,bir kesir sayısını gösterir.
0
1
Şimdi; 1 bütünü 4
eşit parçaya
bölelim.
2
Çeyrek
1
4
0
1
Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş.
İçinden 1 eşit parçası alınmış.
2
Yarım
0
1
2
4
4
1
Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş.
İçinden 2 eşit parçası alınmış.
2
0
1
2
3
4
4
4
1
Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş.
İçinden 3 eşit parçası alınmış.
2
Bütün
0
1
2
3
4
4
4
4
4
1
Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş.
4 eşit parçası da alınmış.
2
4
7
Kesir sayısını,kesir kartları ile eşleştirerek sayı
doğrusunda gösterelim.
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
7
7
7
7
1
0
4
7
Download