KESİRLER TEST 1 Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler

advertisement
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
1.
4.
Aşağıdaki kesirlerden hangisi, “çeyrek”
değildir ?
A)
1
4
C)
3
12
B)
25
100
D)
16
4
9.
A) 5
B) 6
A) 14
B) 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
1.
a
20
en küçük bileşik kesir,
en
b
19
büyük basit kesir ise, (a + b nedir ?
C) 36 000
D) 40 000
C) 41
D) 42
m4
sayısının en küçük bileşik kesir
8
1
‘ini ders çalışarak
4
geçiren bir öğrenci, bir ayda kaç saat
ders çalışmış olur ?
olması için “m”nin değeri ne olması
gerekir ?
A) 42 saat
B) 18 saat
A) 4
B) 5
8.
C) 36 000
D) 42 000
Hasan, cebindeki 45 000 liranın Error!
‘ini harcadı. Hasan’ın kaç lirası
kalmıştır ?
A) 25 000
B) 18 000
3.
7.
C) 10
D) 8
Elif 72 000 lirasının Error!‘sını
harcamıştır. Elif’in geriye kaç lirası
kalmıştır ?
A) 24 000
B) 28 000
2.
A) 39
B) 40
C) 7
D) 8
10. 2 bütünün ve 3 yarımın içinde toplam
kaç çeyrek vardır ?
A) Payı paydasından büyük veya payı
paydasına eşit olan kesirlere bileşik
kesirler denir.
B) Tam kısmı sıfır olan kesirlere
tamsayılı kesir denir.
C) Paydası bir olan kesre birim kesir
denir.
D) Payı paydasından küçük olan
kesirlere basit kesir denir.
6.
Payı 5 olan bir bileşik kesrin paydası,
en çok kaç olur ?
C) 7
D) 8
4.
Payı 6 olan bir basit kesrin paydası, en
az kaç olur ?
A) 5
B) 6
Feza Koleji 4
Bir günün
28 sayısı ile bu sayının Error! ‘inin
çarpımı kaçtır ?
A) 206
B) 156
C) 7
D) 8
5.
1
C) 180 saat
D) 30 saat
C) 7
D) 196
Bir deponun yarısı doludur. Depodaki
suyun yarısını kullanınca 20 litre
kalıyor. Depo kaç litreliktir ?
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
A) 40 L
B) 80 L
6.
7
21
5
D)
21
6.
7.
C) 100
D) 103
C) 400 kg
D) 100 kg
8.
4
‘ü kullandıktan
7
sonra geriye 174 metre kumaş
kalmıştır. Bu kumaşın kaç metresi
kullanılmıştır ?
9.
5
10. 250 adet fındığın
‘ni yedim. Geriye
10
kaç adet fındık kalmıştır ?
C) 200
D) 2500
1
‘ü boştur. Havuza 15
3
3
litre su konursa havuzun
‘ü doludur.
4
Buna göre havuz kaç litre su
almaktadır ?
2
C) 90 litre
D) 180 litre
2
‘si doludur.
7
Depoya 90 litre su ilave edilince
2
deponun
‘si boş kalıyor. Buna göre
7
başlangıçta depoda kaç litre su vardır ?
Bir su deposunun
A) 30 litre
B) 50 litre
Feza Koleji 4
C) 308 m
D) 174 m
Bir havuzun
A) 45 litre
B) 135 litre
C) 3
D) 6
C) 18
D) 54
Bir top kumaşın
A) 406 m
B) 232 m
2
‘ni yedim. Geriye
8
kaç adet bisküvi kalmıştır ?
A) 25
B) 125
C) 1000 m2
D) 100 m2
5
1
’sı 45 olan sayının
‘ü kaçtır ?
6
3
A) 7
B) 21
24 adet bisküvinin
A) 18
B) 20
1
‘ine buğday,
4
C)
Bir üretici 1200 kg buğdayın önce
Error! ‘ünü sattı. Daha sonra, geriye
kalan buğdayın Error! ‘ünü sattı.
Geriye kaç kilogram buğday kaldı ?
A) 800 kg
B) 200 kg
9.
A) 1200 m2
B) 120 m2
9
9
<
işleminde b’nin yerine
101
b
yazılabilecek en büyük sayı nedir ?
A) 99
B) 102
12 000 m2 lik tarlanın
2
‘sine şeker pancarı, geri kalan
3
kısmına da patates ekiliyor. Patates
ekilen kısım kaç m2 dir ?
1
< n) sıralamasının doğru olması için
3
“n“ yerine aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?
8
21
2
B)
7
8.
5.
(
A)
7.
C) 50 L
D) 100 L
C) 40 litre
D) 60 litre
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
8.
2
1
’ü ile ev kirasını,
ile
3
4
diğer borçlarını ödedikten sonra
cebinde 1.000 lirası kalıyor. Ali’nin
başlangıçta kaç lirası vardı ?
10. Ali parasının
A) 12.000 lira
B) 6.000 lira
4.
2
‘i kızdır.
5
Sınıfımızda 18 erkek olduğuna göre,
sınıfımızda kaç öğrenci vardır ?
Sınıf mevcudunun
A) 6
B) 24
C) 8.000 lira
D) 4.000 lira
9.
a
kesrinin en küçük bileşik kesir
7
C) 12
D) 30
6
6
‘sı 36 olan sayısının
‘sı kaçtır ?
7
14
A) 36
B) 18
C) 24
D) 16
olması için “a” sayısı, kaç olmalıdır ?
2
‘ine 5.000 lira eklersem
5
paramın yarısına eşit oluyor. Paramın
tamamı kaç liradır ?
10. Paramın
A) 8
B) 1
5.
C) 0
D) 7
3
7
7
B)
7
8
14
4
D)
14
A)
6.
A) 45.000
B) 20.000
3
kesrine kaç eklersek bir tam eder ?
7
2
A
5
=
2
2
C)
ve
B
1.
a 1
kesrinin basit kesir olabilmesi için
8
a yerine yazılabilecek kaç doğal sayı
vardır ?
A) 4
B) 5
1
11
=
ise;
5
5
C) 50.000
D) 10.000
C) 6
D) 7
(B – A)‘nın değeri kaçtır ?
3.
A) 3
B) 1
7.
1 saatin
C) 2
D) 0
Feza Koleji 4
1
’ünü,
3
1
’sini sattık. Kalan tavukların
2
kesir değeri kaçtır ?
sonra
2
’si kaç dakika eder ?
3
A) 40 dakika
B) 60 dakika
Kümesteki tavukların önce
2
6
3
B)
4
A)
C) 20 dakika
D) 30 dakika
3
1
6
1
D)
4
C)
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
4.
Aşağıdaki kesirlerden hangisi
15
7
1
kg şekere 225.000 lira
4
ödemiştir. Şekerin 1 kg‘na karşılık 5
yumurta alınabildiğine göre, 1 yumurta
kaç liradır ?
10. Serhat, 2
kesrine denk değildir ?
A)
30
14
B) 2
6.
2
14
14
1.
?
Aşağıdakilerden hangisi “basit kesir”dir
A) Error!
C) Error!
B) Error!
D) Error!
7.
Serpil, elmalarının Error! ‘sını
Ayşenur’a,
Error! ‘sını Gülşen’e verdi. Geriye 12
elma kaldığına göre, Serpil’in kaç tane
elması vardı ?
A) 14
C) 24
C) 240
D) 180
2
‘i doludur.
5
Depoya 8 litre benzin koyduğumuzda
2
deponun
‘i boş kaldığına göre
5
arabanın benzin deposu kaç litreliktir ?
B) 34
D) 48
3.
”İki tam üç bölü beş” kesrini yazarak önce
bileşik kesre daha sonrada ondalık kesre
çeviriniz.
5.
Yukarıdaki sayı doğrultusundaki A sayısını
hem bileşik kesir hem de tam sayılı kesir olarak
yazınız.
C) 24 L
D) 32 L
4
‘sı erkek
6
öğrencidir. Bu sınıfta 18 öğrenci
olduğuna göre, kaç tane erkek öğrenci
vardır ?
Bir sınıftaki öğrencilerin
A) 54
B) 18
C) 100.000
D) 2000
C) 40 km
D) 120 km
Bir benzin deposunun
A) 20 L
B) 40 L
9.
A) 20.000
B) 200.000
45
2
3
‘sı 400 lira olan paranın ‘nün
6
5
çeyreği kaç liradır ?
A) 720
B) 1200
8.
D)
1
7
1
1
Bir yolun önce ‘sini sonra ’ini
2
8
gidiyoruz. Geriye 30 km yol kaldığına
göre, kaç km yol gidilmiştir ?
A) 50 km
B) 100 km
7.
C) 2
Bileşik Kesir =
Tam Sayılı Kesir =
C) 12
D) 36
1.
Bir süt içme yarışında dört çocuk sırayla şu
kadar süt içmişlerdir. Ayşe 3 litre, Hasan
6
Feza Koleji 4
4
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
11
6
litre, Emre
7
6
litre ve Emine
5
6
litre süt
500 tane karpuzun
6.
420 tane kitabın
7.
32 elmanın
8.
3
’u 36 eden sayı kaçtır ?
9
9.
49 000 YTL’nin
10.
3
’ü 36 eden sayı kaçtır ?
5
içmiştir.
a.
b.
c.
3.
4.
3
’ünü satan bir manav,
5
karpuzlardan kaç tanesini satamamıştır ?
5.
Bu yarışmada kim birinci olmuştur ?
Neden ? Cevabınızı şekil veya kesir
modelleri kullanarak açıklayınız.
4
’ünü satan bir
6
kırtasiyeci elinde kaç kitap kalmıştır ?
Bu yarışmada kim sonuncu olmuştur ?
Neden ? Cevabınızı şekil veya kesir
modelleri kullanarak açıklayınız.
Çocukları, içtikleri süt miktarına göre
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
2
240 sayfa kitabın ’sini okuyan bir
6
öğrencinin kitapta okumadığı kaç kalmıştır
?
3
’ü kaç elma eder ?
8
4
’si kaç YTL’dir ?
7
3
’ünü okuyan bir
10
öğrenci kaç sayfa kitap okumuştur ?
390 sayfa kitabın
Feza Koleji 4
5
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
11.
5
45 fındığın ’u kaç fındıktır ?
9
12.
5
’i 25 eden sayı kaçtır ?
6
13.
63 bilyenin
14.
3
’i 42 eden sayı kaçtır ?
5
4
’ü kaç bilyedir ?
7
4
’ü kaçtır ?
10
17.
180’in
18.
400’ ün
19.
5
’ i 30 eden sayı kaçtır ?
6
5
’ ü kaçtır ?
100
GARİP SAYILAR
1.
20 + 25
= 45 olduğunu biliyoruz
garipliğe bakın ki;
45 x 45
15.
56 cevizin
7
’si kaç cevizdir ?
8
2.
30 + 25
= 55 olduğunu biliyoruz
garipliğe bakin ki;
55 x 55
16.
80’in
1
’i kaçtır ?
10
Feza Koleji 4
= 2025’tir.
3.
6
= 3025’tir.
98 + 01
= 99 olduğunu biliyoruz
garipliğe bakin ki;
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
99 x 99
3.
4.
2.
4
= 9801’dir.
2
kesrini bileşik kesre çeviriniz.
7
84
kesrini sadeleştiriniz.
12
Ondalık kesre örnek veriniz.
12.
Yalancı payda ne demektir ?
2.
Aşağıdaki kesir sayısını sayı doğrusunda
gösteriniz. (
48
kesri hangi sayı ile sadeleştirilirse paydası
36
3.
3 olur ?
15.
11.
3
)
8
Aşağıdaki kesir sayısını sayı doğrusunda
gösteriniz. (2
1
)
3
12
kesrini 5 ile genişlettiğimizde payda, payın
60
kaç katı olur ? Başka sayılarla genişlettiğimizde
sonuç değişir
1.
mi ?
a2
kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” en
5
fazla kaç olabilir ?
16.
27.
28.
118 tane
1
toplandığında sonuç ne olur ?
118
5
kesrini bileşik kesre çeviriniz.
8
2.
5
14.
ax 6
kesrinin, birleşik kesir olması için “a”
30
4
kesrine denk olan bir kesir yazınız.
5
doğal sayısı en az kaç olmalıdır ?
3
kesir sayısının 3 ile genişletilmiş biçimini
6
yazınız.
1.
Payı 5 olan bir bileşik kesrin paydası en çok
kaç olabilir ?
9.
Şekillerde gösterilen taralı bölgelerin kesirle
ifadesi sırasıyla yazınız.
2.
Paydası 8 olan bir bileşik kesrin payı en az kaç
olabilir ?
7.
Birim kesre örnek veriniz.
16.
8.
Basit kesre örnek veriniz.
9.
Bileşik kesre örnek veriniz.
10.
Tamsayılı kesre örnek veriniz
Feza Koleji 4
a
kesrinin bileşik kesir olması için “a” sayısı
7
en küçük kaç olmalıdır ?
A) 5
B) 6
12.
7
C) 7
D) 8
En küçük bileşik kesrin 2 katı kaçtır ?
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
A) 0
B) 1
18.
C) 2
D) 3
3
kesir sayısının 3 ile genişletilmiş biçimi
6
aşağıdakilerden hangisidir ?
19. 5 Error! tam sayılı kesrin, bileşik kesre
çevrilmiş
şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Error!
C)
Error!
B)
Error!
D)
Error!
19.
A)
9
15
C)
6
18
B)
9
18
D)
1
2
18
kesrinin en sade hâli aşağıdakilerden
15
hangisidir ?
I.
Error!
II.
Error!
III.
Error!
IV.
Error!
Error!
V.
20.
A) I - II - III
B) II - III - IV
C) II - IV - V
D) I - III
C)
3
5
B)
6
10
D)
6
5
5.
B) 3
2
3
C) 3
2
3
D) 2
n
1

olduğuna göre “n” yerine
3 18
A) 24
B) 41
8
bileşik kesrinin tamsayılı kesre çevrilmiş hâli
3
A) 2
2
yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır ?
aşağıdakilerden hangisidir ?
17.
9
3
Yukarıda verilen kesirlerden hangileri “basit
kesir”dir ?
10.
16.
A)
2
2
C) 42
D) 56
3
66

olması için, “a” olan yere hangi sayı
8 4 xa
gelmelidir ?
4
5
2
4 kesrinin bileşik kesre çevrilmiş hâli
7
15.
A) 11
B) 18
C) 22
D) 44
Aşağıdakilerden hangisi
3
kesrine denk
7
kesirlerden değildir ?
aşağıdakilerden hangisidir ?
28
A)
7
30
C)
7
A)
3
7
C)
6
14
13
B)
7
11
D)
2
B)
24
49
D)
27
63
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Payı 1 olan kesre, kesrin birimi denir.
Feza Koleji 4
8
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
B) Paydaları eşit olan iki kesirden payı büyük
olanı büyüktür.
C) Payları eşit olan iki kesirden paydası küçük
olanı büyüktür.
D) Payları eşit olan iki kesirden paydası küçük
olanı küçüktür.
8.
A)
B)
Error!
Error!
C)
A
A)
Error!
D) Error!
10.
1
2
3
4
Sıra ile “A” ve “B” noktalarının gösterilişi
hangisidir ?
2 1
A) , 2
4 2
B)
4.
3 1
,2
4 2
5
5
C)
2 1
,2
1 4
8.
5.
12
D)
11
“a” ve “b” doğal sayı olmak üzere
D)
C) 4
D) 6
Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir ?
3
4
6
B) 2
9
8.
a2
basit
12
“a + b”nin en küçük değeri kaçtır ?
Feza Koleji 4
Error!
18
kesrinin tam sayı yapan kaç tane doğal
a3
A)
b2
bileşik kesir olduğuna göre,
12
A) 9
B) 11
C)
8
3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
kesir,
Error!
B) Error!
A) 3
B) 5
A) Payı paydasından büyük veya eşit olan
kesirlere bileşik kesirler denir.
B) Tam kısmı olan kesre tamsayılı kesir denir.
C) Paydası bir olan kesre birim kesir denir.
D) Payı paydasından küçük olan kesirlere basit
kesir denir.
10.
Aşağıdaki kesirlerden hangisi bileşik kesirdir ?
sayı vardır ?
10.
3
B)
8
C) 8
D) 9
Error!
Aşağıdakilerden hangisi farklıdır ?
A)
1
8
Payı 6 olan bir basit kesrin paydası en az kaç
olabilir ?
A)
2 3
C) 2 ,
4 4
D) 1
C) 3
5
4.
2.
13
4
A) 6
B) 7
B
0
1
denk kesir hangisi
4
değildir ?
Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir ?
24.
Aşağıdakilerden hangisi 3
3.
C) 10
D) 12
9
C)
5
3
D) 1
16
kesrine denk olmayan kesir hangisidir ?
24
A)
8
12
C)
4
6
B)
2
3
D)
1
2
18
kesrinin en sade hali, aşağıdakilerden
15
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
hangisidir ?
6
5
6
B)
3
9
3
8
D)
5
A)
2.
3.
2
3
3
4
A)
Error!
B)
Error!
84
12
9
10
C)
Kesrine denk olan bir kesir yazınız.
A)
2
8
C)
10
40
B)
20
80
D)
7
8
“a“ sıfırdan farklı bir doğal sayı olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi en küçüktür ?
18.
Kesir sayısının 5 ile genişletilmiş biçimini
D) Error!
Aşağıdakilerden hangisi denk değildir ?
16.
yazınız.
5.
C)
A)
1
a
B)
1
a2
Kesrini sadeleştiriniz.
19.
6
1
2 xa
1
D)
4 xa
C)
6
kesrini en küçük hangi tam sayı ile
9
çarparsak sonuç bir tam sayı bulunur ?
7.
4
5
Kesrine denk olan bir kesir yazınız.
8.
3
6
Kesir sayısının 3 ile genişletilmiş biçimini
A) 2
B) 6
A
0
yazınız.
21.
6.
Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir ?
A) Error!
B) Error!
7.
4.
C)
D)
Error!
B
1
2
3
4
5
Sıra ile “A” ve “B” noktalarının gösterilişi
hangisidir ?
A)
2
1
, 2
4
2
C) 2
2 3
,
4 4
B)
3
1
, 2
4
2
D) 1
2
1
, 2
1
4
Error!
Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir ?
A) Error!
C)
Error!
B) Error!
D)
Error!
24.
Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir ?
Feza Koleji 4
C) 3
D) 8
Aşağıdaki kesirlerden hangi seçenektekiler
denk değildir ?
A)
10
1 3 10
,
,
2 6 20
C)
2 10 20
,
,
8 40 80
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
B)
3 7
9
,
,
5 8 12
D)
1
25
100
,
,
4 100 400
37.
a 20
=
işlemine göre, “a” sayısı kaç
4 10
olmalıdır ?
27.
8xb
kesrinin bileşik kesir olması için “b”nin en
88
A) 2
B) 6
küçük değeri ne olabilir ?
A) 10
B) 11
28.
C) 12
D) 13
38.
A)
gerçekleştiren “a” değeri içinde aşağıdakilerden
hangisi olamaz ?
A) 4
B) 3
29.
C) 2
D) 1
1
3
8
B)
6
30.
39.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
farklıdır ?
A) 1
2
6
2
D)
7
C) 1
40.
5
5
3
B)
8
32.
41.
8
3
12
D)
11
C)
a
kesir sayısı olduğuna göre aşağıdakilerden
b
hangisi her zaman doğru olur ?
C) 3
D) 2
A) “b”, “a”dan büyüktür.
B) “b” sayma sayısıdır.
3 a7
=
ise, “a” kaçtır ?
7
49
42.
A) 7
B) 21
C) 7
D) 8
Aşağıdakilerden hangisi farklıdır ?
A)
8
1
8
11
9
10
,
,
,
,
,
8
2
7
10
19 12
2
3
5
D)
5
C)
Paydası 8 olan bir bileşik kesrin payı, en az kaç
olabilir ?
A) 5
B) 6
Aşağıdakilerin kaç tanesi bileşik kesirdir ?
A) 6
B) 4
Aşağıdaki kesirlerden hangisi, birim kesri ifade
eder ?
1
3
2
B)
4
5a
< 1 işleminin doğruluğunu
4
C) 4
D) 8
C) 14
D) 28
C) “b” çift sayıdır.
D) “b” tek sayıdır.
c7
16  m
en büyük basit kesir ve
19
19
cm
en küçük bileşik kesir ise
işleminin
2
sonucu kaçtır ?
34.
a=
1
ise, aşağıdakilerden hangisi en
2
A) 14
B) 8
C) 11
D) 7
küçüktür ?
A) a
B) 5 : a
Feza Koleji 4
C) a X 5
D) a X a
44.
11
a
b
basit kesirdir.
ise, bileşik kesirdir.
5
8
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
54.
a
kesri en büyük kaç olabilir ?
b
1
8
4
B)
8
A)
45.
5
9
4
D)
9
2
5
5
B)
3
C)
A)
A 60
kesrinin denk olabilmesi için

15 90
55.
“A” sayısı ne olmalıdır ?
A) 8
B) 10
48.
130.
k
kesrine
7
35
25
38
B)
17
denk olması için k yerine hangi sayı
gelmelidir ?
51.
6
6
13
B)
17
52.
A)
C) 8
D) 3
Aşağıdaki kesirlerden hangisi, basit kesirdir ?
A)
136.
9
8
10
D)
2
C)
22
22
28
B)
34
Feza Koleji 4
24
36
12
D)
50
C)
7 14
=
ise, “n“ sayısı kaçtır ?
n 16
A) 2
B) 5
Aşağıdaki kesirlerden hangisi, bileşik kesirdir ?
A)
C) 4
D) 5
134. Aşağıdaki kesirlerden hangisi
sadeleştirilemez ?
Bir basit kesrin payı ile paydasının toplamı 90,
A) 11
B) 6
k
1
=
olduğuna göre, “k” yerine hangisi
10 5
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
farkı 36 ediyor. Bu basit kesrin
C) 20
D) 24
yazılır ?
sayısı vardır ?
50.
5
2
3
D)
5
C)
B
1
A
=
=
ise; A + (2 X B) = ?
36 12 3
A) 14
B) 22
C) 9
D) 15
18
kesrini doğal sayı yapan kaç tane “a”
a3
A) 3
B) 5
Bir kesrin payı ile paydasının toplamı 42,
farkları ise 18‘dir. Payı paydasından büyük
olduğuna göre en sade biçimi nedir ?
C) 6
D) 8
146. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi,
kesrine denktir ?
18
27
14
D)
60
C)
12
A)
4
5
C)
6
15
B)
3
8
D)
5
9
Error!
Hakan KOÇ
KESİRLER
TEST 1
Kesir Çeşitleri (Basit Kesirler - Bileşik Kesirler – Tam Sayılı Kesirler)
15.
16.
Aşağıdaki kesirlerden hangisi
denk değildir ?
Error! kesrine
A) Error!
C) Error!
B) Error!
D) Error!
6
kesrine denk olan bir kesrin paydası 48 ise,
12
payı kaçtır ?
A) 24
B) 25
1.
C) 26
D) 27
a
kesrinin bileşik kesir olması için “a” sayısı
7
en küçük kaç olmalıdır ?
A) 5
B) 7
1.
Aşağıda verilen kesirleri, basit kesir olacak
şekilde tamamlayınız.
8
4
2.
C) 6
D) 8
,
,
15
,
1
,
7
,
3
Aşağıda verilen kesirleri, bileşik kesir olacak
şekilde tamamlayınız.
10
9
,
,
Feza Koleji 4
28
,
100
,
11
,
5
13
Hakan KOÇ
Download