Genital sistem Patolojisi

advertisement
Genital sistem Patolojisi
Embriyoloji
• Cinsiyet farklanması kompleks
süreç.
• Cinsiyet ikiye ayrılmada anahtar;
• Testis belirleyici faktör genini
taşıyan Y kromozomudur.
• Cinsiyet fertilizasyon sırasında
belirgin.
• 7. Haftaya kadar gonadlar erkek
veya dişi özelliği yok.
Gonadlar
• Orta hattın her iki yanında
• Dorsal mezenter ve mezonefroz
arasında longitudinal kabartı.
• 6. hft’ya kadar germ hücreleri yok.
• Primordiyal germ hücreleri yolk
kesesinin allantoise yakın endoderm
hücreleri arasında
• 5.hft gonadlara ulaşır 6. hft’da
gonadlara girer.
• Genital kabarıklığa ulaşmazsa gonadlar
gelişmez.
• Primordiyal germ hücreleri gelmeden
çölomik epitel prolifere olur.
• Epitel altında mezenşim içine girer
Primitif cinsiyet kordonları denir.
• Erkek ve dişide kordonlar epitele
bağlıdır.
Over Gelişimi
• Y kromozomu olmayan XX cinsiyet
kromozomuna sahip dişide primitif
cinsiyet kordonları düzensiz hücre
kümelerine ayrılır.
• Medullayı oluşturur.
• Yüzey epitel çoğalmaya devam eder.
Mezenşim içine girer
• Kortikal kordonlar denilen 2. nesil
kordonları yapar.
• 4.ayda bunlar primitif germ hücrelerini
çevreleyen hücre gruplarına ayrılır
• Germ hücreleri oogoniaya döner.
• Epitel hücresi germ hücrelerini çevreler
foliküler hücreleri m.g.
• XX ise medüller kordon geriler
• XY ise medüller kordon testis
kordonlarına döner.
Genital kanallar
• Erkek ve dişide 2 çift genital kanal
vardır.
• 1. Paramezonefrik kanal
• 2. Mezonefrik kanal
• Paramezonefrik kanal mezonefrik
kanalın lateralinde seyreder.
• MK’I çaprazlar ve gelişmeye devam
eder.
• MK’I çaprazladığı yerde uterus kanalını
oluşturur.
• Çaprazlamadığı yerde ise tubaları
oluşturur.
• Genital kanal gelişimi hormonların
etkisi altında.
• Testisten MIS veya antimulleryan
hormon paramezonefrik kanalın
regresyonu sağlar.
• Dişi fetusta MIS yok.
• Paramezonefrik kanal gerilemez.
• Dişide paramezonefrik kanal
uterus ve tüpleri oluşturur.
• PM kanalın kaynaşan kısmından
korpus ve serviks olur.
• Myometriyum ve permetriyum
bunları sarar.
• PM kanalın solid ucu urogenital
sinüse ulaştıktan sonra 2 çıkıntı
oluşur.
• Çıkıntı sinovajinal bulbustur ve
vajinal plağı oluşturur.
• Mezonefrik kanal epooforon ve
paraooforon içinde kaybolur.
• Puberte ile primordiyal folikül
olgunlaşır.(1’i olgunlaşır)
• Olgunlaşan primer oosit büyürken
çevresindeki yassı hücreler kübik
hal alır. Primer folikül denir.
• Sekonder folikül ve graf folikülü
• Primer folikülü çevresinde teka folikülü
ile stromal hücrelerden ayrılır
• Teka folikülü içte salgı yapan teka
interna dışta bağ dokudan oluşan teka
eksterna şeklinde 2’ye ayrılır.
• Teka interna östrojenin kaynağıdır.
• Over stromasıyla kaynaşan fibröz
nitelikte 2 bağ dokusu var.
• Ovulasyondan sonra graf folikülü
duvarındaki hücreler damarlarla
polihedral şekle döner.
• Luteinize hormonla sarı pigment birikir.
• Korpus luteumdan progesteron
salgılanır.
• Zamanla dejenere olur, Korpus
albikans gelişir.
• Olgunlaşmayan folikül dejenere olur
korpus atretikum olur.
Download