T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel

advertisement
T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü
PROFORMA FATURA
…./…../2014
FİRMANIN
T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KAŞESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HATAY
İSTEK FİŞİ NUMARASI: 8066
Sıra
No
Malın /Hizmetin Cinsi
İLGİLİ PERSONEL:Hikmet TÜRKMEN
Marka Model
No
Teslimat
Süresi
Miktarı
Fiyatı
Kdv
Oranı
Tutarı
PCR Purification Kit
1 ADET
1
PCR Purification Kit 1- Kit 250 reaksiyonluk pakette olmalıdır. 2- Kit silika bazlı membran teknolojisi
içeren spin kolonlar içermelidir. 3- +4 ⁰C de 1 yıldan fazla, oda sıcaklığında ise 1 yıl saklanabilmelidir. 4- Kit
içerisinde; 30 ml bağlanma tamponu, 9 ml yıkama solüsyonu, 15 ml Elüsyon tamponu (10 mM Tris-HCl, pH
8.5), 50 adet spin kolon ve toplama tüpü olmalıdır. 5- Kit ile, pcr işleminden sonra elde edilen DNA yı DNTP
, primer ve TAQ artıklarından , 15 dakika gibi bir sürede saflaştırabilmelidir. 6- Kit, 100 bp-10 kb aralığındaki
DNA fragmanını %95 etkinlikte saflaştırabilmelidir. 7- Spin kolonların 25 ug bağlanma kapasiteleri olmalı ve
1 g agarozdan saflaştırılabilmelidir. 8- Spin kolonların ağzı kapaklı ve toplama tüpleri ile birlikte paket
içerisinde gelmelidir. 9- İzole edilen DNA fragmanı, doğrudan, PCR, otomatik flurosan ve radyoaktif
sekanslamada, in situ hibiridizasyonda, işaretlemede, klonlama ve enzimatik reaksiyonlarda kullanılabilir
saflıkta olmalıdır.
Primer (0.2 μmol /HPLC)300 baz HB-OGO02MOL
2
1 UL
Primer (0.2 μmol /HPLC)-300 baz HB-OGO02MOL
Özel muhafaza şartlarında sağlanacaktır. Yanında 500 ml DNA/RNA free su ile birlikte verilecektir Bazlar
istediğimiz sıralamada ve istediğimiz şekilde dizayn edilecektir.
TOPLAM
TEKLİF VERENİN :
KDV%......8.....
KDV%.....18….
Adı Soyadı:
GENEL
TOPLAM
İmzası:
Yalnız…………………………………………………………………………………………………liradır.
NOT:Teklifimiz……………gün geçerlidir.
Tel : 0.326.245 53 64
:0.326.245 6000 (5285)
Fax:0.326.245 5363
NOT :1. Makine teçhizat alımlarında proforma fatura ile birlikte imzalı kaşeli teknik şartnamenin verilmesi gerekmektedir.
2. Satın alma sonuç duyurusu birimimiz sayfasında yayınladığı günden itibaren teslim edilecek cihaz, mal ve malzemelerde azami
süre 15 gündür. Yurtdışından temini söz konusu ise firma proforma faturada bunu süresi ile belirtmelidir. Azami süre sonrasında
yapılacak teslimatlar birimimiz onayı alınmaksızın yapılamaz, yapılan teslimatlar ait ödemeler yapılmaz.
3. Satın alma duyuruları sayfamızda firmaların dikkatine başlıklı 17 maddelik firmaların uyması gereken kuralları
okuduğumu ve kabul ettiğimi ve gereğini yapacağımı taahhüt ederim.
Download