T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK

advertisement
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Üreme Sağlığı Dersi Öğretim Programı (A-B Grubu)
DERSİN ADI
Üreme Sağlığı
DERSİN KODU
HEM 3508
DERSİN TÜRÜ
Seçmeli
DERSİN DÖNEMİ
3. Sınıf Bahar Yarıyılı
DERSİN KREDİSİ
ULUSAL KREDİ: 3 (3 + 0)
AKTS: 4
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Selver Kipay
YAZIŞMA ADRESİ
[email protected]
DERSİN AMACI, ÖĞRENİM HEDEFİ, ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM MATERYALİ VE
ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
1. DERSİN AMACI
Sağlıklı bir nesil sağlıklı beden imajı ve cinsel kimliğin kazanımı, cinsel gelişimde biopsikosoyal sağlığı
sürdürmek ile olasıdır. Anne ve çocuk sağlığı düzeylerini yükseltmek, aşırı doğurganlığın olumsuz
etkilerini azaltmak ve nüfus artışını ekonomik gelişmemizi engellemeyecek düzeyde tutabilmek amacıyla
üreme sağlığı hizmetlerine ağırlık ve öncelik verilmesi önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda; geleceğin koruyucu sağlık profesyonelleri olacak öğrencilerin; okul sağlığı, aile sağlığı ve
gençlerin üreme sağlığı ve eğitimi hakkında bilgilenmesi ve beceri geliştirmesi amaçlanır.
2. DERSİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ
 Üreme Sağlığı Kavramını bilme,
 Üreme Hakları ve Cinsel Hakları bilme ve bu bilgiyi bakım becerilerine aktarabilme,
 Üreme Sağlığına Yönelik Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeleri bilme ve ailelere yönelik çalışmalar
kapsamında bu bilgileri uygulamalara aktarabilme becerilerini geliştirebilme,
 Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolünü kavrayarak önemini bilme,
 Evlilik Öncesi Danışmanlık becerilerini geliştirerek ailelere gerekli hemşirelik yaplaşımlarını
yapabilme,
 Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık ve Cinsellik konularında yeterli bilgi donanımını kazanma ve bakım
becerileri geliştirme,
 Üreme Sağlığı ve Erkeklerin Üreme Sağlığına Katılımının önemini kavrayabilme
 İkincil Cinsiyet Özellikleri, Kadın ve Erkek Üreme Organları ve Üreme, Ergen Sağlığı ve Cinselliğini
kavrayarak gerekli bakım becerilerinde kullanabilme,
 Gebeliğin Oluşması ve Doğum bilgisini kazanma, Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım
becerilerini geliştirebilme ve gebelikte risk faktörlerini tanımlayabilme, gebeliği etkileyen sağlık
durumlarını kavrayarak gerekli hemşirelik girişimlerini planlama ve uygulama becerisini geliştirme,
 İstenmeyen gebelikler ve kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenme ve gerekli eğitimleri
yapabilme becerilerini geliştirebilme,
 Toplum Sağlığı Açısından Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Neden Olan Etkenleri öğrenme, gerekli
hemşirelik girişimlerini planlama ve uygulama becerisini geliştirme,
1
 Cinsel sağlığın korunması için gerekli olan önlemleri bilme ve gerekli hemşirelik girişimlerini planlama
ve uygulama becerisini geliştirme,
 Cinsel İstismar ve Şiddet de Hemşirenin Rolü kavrama
 Gebelikten Korunma Yöntemlerinin etki mekanizmalarını, yan etkilerini bilme ve gerekli eğitimleri
yapabilme becerilerini geliştirme,
 İnfertilite ve İnfertil Çiftlerede Hemşirelik Yaklaşımlarının önemini kavrama,
 Üreme Organ Malignitelerinin Önlenmesinde Erken Tanı ve Tedavisini öğrenme, gerekli hemşirelik
girişimlerini planlama ve uygulama becerisini geliştirme,
 Menapoz ve Hemşirenin Sorumluluklarının önemini kavrama.
3. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 Tam Öğrenme Modeli
 Problem Çözme
 Gösteri ( Demonstrasyon )
 Soru – Cevap
 Örnek Olay İncelenmesi
 Grup Çalışması
 CD gösterimi
4. ÖĞRETİM MATERYALİ
 Ders öğretim elemanın notları ve önerilen diğer kaynaklar,
 Mesleki Dergiler,
 Konu ile İlgili Maketler, Model, Afiş, Fotoğraflar,
 Karikatürler, Grafikler, Tablolar, Şekiller, Haritalar,
 Yazı tahtası, Slâyt, Projeksiyon.
2
1
TARİH
14.02.2013
SAAT
HAFTA
5. DERS PLANI VE İÇERİĞİ
3
2
21.02.2013
3
3
28.02.2013
3
4
07.03.2013
3
5
14.03.2013
3
6
21.03.2013
3
7
28.03.2013
3
8
29.03.2012
3
9
04.04.2013
3
10 11.04.2013
3
11 18.04.2013
3
12 25.04.2013
3
13 02.05.2013
3
14 09.05.2013
3
15 16.05.2012
3
ÖĞRETİM ELEMANI
KONU
Üreme Sağlığı Kavramı
Üreme Hakları ve Cinsel Hakları
Üreme Sağlığına Yönelik Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık
Üreme Sağlığı ve Erkeklerin Üreme Sağlığına Katılımı
Cinsellik
İkincil Cinsiyet Özellikleri
Ergen Sağlığı ve Cinselliği
Kadın ve Erkek Üreme Organları ve Üreme
Gebeliğin Oluşması ve Doğum
Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım
İstenmeyen Gebelikler ve Önlenmesi
Adölesanlarda Aile Planlaması ve Gebelik
Toplum Sağlığı Açısından Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve
Neden Olan Etkenler
Cinsel Sağlığın Korunması İçin Diğer Önlemler ve Hemşirenin
Sorumluluğu
Güvenli Seks
Cinsel Sorunlar
Baş Vuranın Değerlendirilmesi
Aile Planlaması Danışmanlığı
Kaynak Yaklaşımı
Ara Sınav
Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Cinsellikle İlgili Bilgilerimiz
Cinsel Yakınlıkların Yaşanması
Çocuklarımıza Cinselliği Nasıl Anlatalım?
Cinsiyet ve Cinsellik
Cinsel İstismar ve Şiddet de Hemşirenin Rolü
Gebelikten Korunma Yöntemleri
Kontraseptif Teknolojide Yeni Gelişmeler
Aile Planlaması Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
Fertilitenin Geleceği ve Etik
İnfertilite ve İnfertil Çiftlerede Hemşirelik Yaklaşımları
Düşük Sonrası Bakım
Acil Kontrasepsiyon
Sahada Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Uzmanlarca Anlatılması
Güvenli Olmayan Düşüklerin Önlenmesi ve Hemşirenin
Sorumlulukları
Üreme Organ Malignitelerinin Önlenmesinde Erken Tanı ve
Tedavisi
Menapoz ve Hemşirenin Sorumlulukları
Yrd. Doç. Dr.
Serap Selver Kipay
3
6. DERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLEN BAŞARI KATKI ORANI
Dersin ölçme ve değerlendirilmesi Muğla Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine ve dersin değerlendirme
ölçütlerine uygun olarak 1 ara sınav ve yılsonu sınavı olarak yapılır. Bu doğrultuda dersin başarı katkı
oranları aşağıdaki gibi olacaktır.
Ara Sınav
%40
Yarı Yıl Sonu Sınavı
%60
7. DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR VE OKUMA LİSTESİ
I. Temel Kitaplar :
1. Ders notları
2. Hatcher ve Ark, Kontraseptif Yöntemler, Çev. Edi:Dervişoğlu A A, Senlet Pınar, Demircioğlu
Matbaacılık, Ankara, 1994.
3. Taşkın L, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997.
4. Coşkun A, Karanisoğlu H, Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
Eskişehir.
5. Başer M, Adölesan Cinselliği ve Gebelik, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4(1)
6. Akın A, “Aile Planlamasından Üreme Sağlığına Geçiş”, Aktüel Tıp Dergisi (Kadın Sağlığı Özel
Sayısı), 2001, 6 (1): 4-8.
7. Akın A ve ark. Türkiye’de Anne Ölümleri ve Nedenleri, Aktüel Tıp Dergisi (Kadın Sağlığı Özel
Sayısı), 2001, 6 (1): 24-29.
8. Akın A. Dünya Nüfusu ve Kalkınma Konferansı Özet Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel
Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1994.
9. Güngör Z, Cinsel Davranışlar ve Kondom, Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, Ocak 2000, Yıl 21,
Sayı 1.
10. Sevil Ü, Ertem G, Kavlak O ve ark. Hemsırelık Yüksek Okulu Bırıncı ve Üçüncü Sınıf
Ögrencılerının Cınsellıge Bakıs Açıları ve Cınsel Egıtım Konusundakı Görüslerının
Karsılastırılması. Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksek Okulu Dergisi 20 (1) : 11-22, 2004.
11. __________. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Kapasitesini
Güçlendirme Projesi. Avrupa Birliğinin Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Ankara 2006.
12. Kadıoğlu H, Yıldız A, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2007/3N.
13. Set T, Dağdeviren N, Aktürk Z. Ergenlerde Cinsellik Genel Tıp Derg 2006;16(3):137-141.
14. Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil Kontrasepsiyon. Sted 2002, cilt:11, sayı:3, 94-97.
15. Giray H, Kılıç B. Bekâr Kadınlar ve Üreme Sağlığı. Sted, 2004, cilt:13, sayı:8, 286-89
16. Bulut A, Ortaylı N. Bir Araştırmanın Düşündürdükleri: Cinsel Sağlık Ama Nasıl? Sted, 2004,
cilt:13, sayı:2, 60639
17. Aydın S. Erkek Üreme Sağlığı. Van Tıp Dergisi, 2000; Cilt: 7, Sayı:3, Temmuz.
II. Linkler
1. http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/index2.asp
2. http://www.tsrm.org.tr/
3. http://www.tsrm.org.tr/dosyalarimiz
4. http://www.tuspmoe.gen.tr/TR/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BE
D947CDE
5. http://tog.org.tr/ureme-sagligi_153
6. http://gdb.comu.edu.tr/uremesagligi_%202.pdf
7. http://www.willowsfound.org/health.asp
4
Download