Muharrem *AH*NER - Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

advertisement
Ünvanı:
Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı:
Muharrem ŞAHİNER
Doğum Yeri ve
Gürün - 1979
Tarihi:
Felsefe ve Din Bilimleri
Bölüm:
E-Posta:
[email protected]
İletişim:
İş: 0 348 814 26 66 - Dâhili:
1568
AKADEMİK
GELİŞİM
ÜNİVERSİTE
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Yüksek Lisans Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi
Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İslâm
Doktora
Felsefesi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Doç. Dr.
Prof. Dr.
AKADEMİK GÖREVLER
 İlahiyat Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü
Lisans




YIL
2003
2006
2014
2014
İDARİ GÖREVLER
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı (2015-2016)
Rektör Danışmanlığı (2017- Devam ediyor)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyesi (2017- Devam ediyor)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekilliği (2017- Devam ediyor)
YABANCI DİL BİLGİSİ


Fransızca
Arapça
AKADEMİK İLGİLERİ
Din Felsefesi, İslam Felsefesi
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR
Muharrem Şahiner, “Gazzâli’nin Nedensellik Anlayışı ile Malebranche’ın Okazyonalizminin
Karşılaştırılması” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İlahiyat Sayısı), c. 4,
Sayı 7, Haziran 2014, Kilis, ss. 1-27.
Muharrem Şahiner, “İbn Sînâ’da İnsanın Varlığa Dair Bilgisinin Nefsin Yetkinliğiyle
İlişkisi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı 1, 2014, ss. 103-118.
Georges Gusdorf, “Kierkegaard, Varoluş, Birey”, Çev.: Muharrem Şahiner, Özne Felsefe
Sanat ve Bilim Yazıları, 25. Kitap, Güz 2016, ss. 241-245.
Muharrem Şahiner, “Plotinusçu Taşma Teorisinin İslam Geleneğine Entegrasyonu
Bağlamında İbn Sînâ’da İnâyet Kavramı”, 1st International Scientific Researches Congress
Humanity and Social Sciences, MADRID (2016) , ss. 183-190.
Muharrem Şahiner, “Türkçe Felsefe Yapmak: İbrahim Edhem Mesut’un Semerât-ı Akl
Risalesinin Felsefî Tahlili”, Ömer Halisdemir Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dünyası
Araştırmaları Sempozyumu, NİĞDE (2017), ss. 591,598.
Muharrem Şahiner, “Kierkegaard’da Varoluş ve Bir Paradoks Olarak İman”, Uluslararası
Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo/BOSNIA (2017), s. 295.
Muharrem Şahiner, “Fârâbî’nin Varlık Hiyerarşisinde Yetkinlik Kavramı”, Uluslararası
Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo/BOSNIA (2017), s. 496.
Muharrem Şahiner, “İslam Filozoflarına Göre Felsefeden Önce Öğrenilmesi Gereken
İlimler”, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 03-07 Mayıs,
2017 – Muğla, s. 416.
Muharrem Şahiner, “Malebranche’da Bilimsel Bilginin Temeli: Yaratmada Birşekillilik”, II.
Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 03-07 Mayıs, 2017 –
Muğla, s. 660.
Download