hicri yılbaşı

advertisement
İLİ
AY-YIL
TARİH
: GİRESUN
: ARALIK 2010
: 10/12/2010
MUHARREM AYI VE AŞURE
ُّ ‫ِإنََّّ ِعدةََّّال‬
َّ‫اللَِّاثْناَّعشرَّش ْهراََّّفَِّي‬
َّّ ََّّ‫ورَّ ِعند‬
َِّ ‫ش ُه‬
َّ‫اللَِّي ْومََّّخلقََّّالسماواتَّواأل ْرض‬
َّّ َّ‫ب‬
َِّ ‫ِكتا‬
َّ‫ِم ْنهاَّأ ْربعةََّّ ُح ُرم‬
Muhterem Müslümanlar!
Muharrem, hicri takvimin ilk
ayıdır. Muharrem, haram kılınan, kutsal
olan,
saygı
duyulan
anlamlarına
gelmektedir. Savaşmanın yasaklandığı dört
aydan biridir.
İslam öncesinde olduğu gibi, İslam
dini de bu aya değer vermiştir. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) bu ayı “Allah’ın
ayı”
olarak nitelendirmiş
ve
Ramazan’dan sonraki en faziletli orucun,
bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade
etmiştir.
Muharrem ayını anlamlı kılan
hususlardan birisi, bu ayın onuncu günü
olan Aşure günüdür. Hz. Adem’in duasının
kabulü, Hz. Nuh’un tufandan, Hz.
Musa’nın Firavun’dan kurtuluşu ve Hz.
Eyyüb’ün hastalığından şifa bulması gibi,
insanlık tarihi için pek çok önemli olayın
Aşure günü gerçekleştiği kabul edilir.
Değerli Müslümanlar!
Hz. Hüseyin’in bu günde şehit
edilmesiyle, kültürümüzde daha çok bu
müessif olayla hatırlanmaktadır. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) ’in dünyanın iki
çiçeği ve cennet çocuklarının efendileri
diyerek övdüğü, Hz. Ali ile Fatıma’nın
ciğer parelerinden biri olan Hz. Hüseyin’in
şehit edilmesi, Hz. Peygamberi ve Ehl-i
Beyti’ni seven bütün mü’minleri derinden
yaralamıştır.
Değerli Müslümanlar!
Aşure
günü
Peygamberlerin
yaşamlarında dönüm noktası sayılabilecek
bazı önemli olaylara tanıklık etmiştir.
Hz.
Peygamber
de
(s.a.v)
Medine’ye geldiğinde Yahudilerin oruç
tuttuklarını görünce onlara bunun nedenini
sormuş, onlar da Allah’ın Musa’yı ve İsrail
oğullarını
bu
günde
kurtardığını,
kendilerinin ise o günün anısına Musa
peygambere uyarak oruç tuttuklarını
söylemişlerdir.
Bunun
üzerine
Hz.
Peygamber (s.a.v) “ Ben Musa’ya sizden
daha yakınım” diyerek, o günde oruç
tutmaya başlamış ve ashabına da tutmalarını
tavsiye etmiştir.
Hutbemi yukarda okuduğum ayetin
mealiyle bitiriyorum.
“Şüphesiz, Allah’ın gökleri ve yeri
yarattığı günkü yazısında, Allah katında
ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü
haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru
kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize
zulmetmeyiniz.”(1)
1) Tevbe Suresi, 36
HAZIRLAYANIN ADI :Halil KARAL
ÜNVANI: Çeğel Köyü Pazar yeri C.İ.H /
Tirebolu
Download