indir

advertisement
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ İNTERN
DOKTOR KARNESİ
UYGULAMALI BECERİLER
1.Jinekolojik ve obstetrik bir hastadan öykü alabilme, kayıt tutma ve rapor
hazırlayabilme
2.Jinekolojik fizik muayene yapabilme
3.Gebe muayenesi yapabilme
4.Vaginal spekulum takabilme, vulva-vagen-serviks değerlendirebilme
5.Vaginal akıntı örneği alabilme ve değerlendirebilme
6.Nonstarss test (NST) yapabilme ve değerlendirebilme
7.Epizyotomi açabilme ve dikebilme
GİRİŞİMLER
1.Damar yolu açabilme
2.Venöz kabilleri kan örneği alabilme
3.İdrar sondasıtakabilme
4.Kan tranfüzyonu uygulayabilme
5.Doğum sonrası anne bakımı yapabilme
6.Yüzeyel sutur koyup alabilme, abse açabilme
8.Normal spontan doğum yaptırabilme
9.Plesanta çıkarabilme
10.Göbek kordonu bağlayabilme
11.Oksijen ve nebulizasyon tedavisi uygulayabilme
12.Post partum kanamalı hastada gerekli müdahaleyi yapıp sevk edebilme
13.Sıvı elektrolid tedavisi uygulayabilme
BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Jinekolojik ve obstetrik bir hastanın aciliyetini anlayabilme ve
değerlendirebilme
2.Hastalık için uygun laboratuar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme
3.Jinekoloji ve obstetrik ve üreme endokrınolojisinde sık istenen laboratuvar
testlerini değerlendirebilme ve gerekirse ileri tetkikleri planlayabilme
4.Ayrıca tanı yaklaşımı geliştirebilme
5.Gebelerde ve emzirenlerde kullanılacak ilaçları seçebilme ve uygulanacak ilaç
dozları doğru hesaplayabilme
6.Yüksek riskli gebelikleri belirleyebilme ve yönlendirebilme
KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI
1.Doğurganlığı düzenleme danışmanlığı verebilme
2.Kontresepsiyon yöntemlerini doğru uygulayabilme ve izleyebilme
3.Gebe izlemi yapabilme
4.Gebelikte teratojenik konusunda danışmanlık verebilme
5.Doğum sonrası bakım yapabilme
6.jinekolojik hastalarda erken tanı için tarama testlerini seçebilme,
uygulayabilme ve yönlendirebilme
7.Menapozda sağlığı izleyebilme ve yönlendirebilme
İLETİŞİMİ BECERİLERİ
1.Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilme
2.Hastanın toplumsal ve ekonomik durumunu her alanda göz önüne alabilme
3.Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve yeterli bilgi edinebilme
4.Hasta ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlaşılır bilgi verebilme
5.Hasta ve hasta yakınlarına olası girişimler ve tedavi seçenekleri hakkında
doğru ve yeterli bilgi verebilme, tedavi için onay alma
6.Kanser ve engellilik gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarda iletişime özen
gösterebilme
7.Meslektaşları ve eğiticileri ile etkili iletişim kurabilme
Tarih
Asistan
Öğrenci
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards