KURUM KADRO PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

advertisement
KURUM
KADRO
PUAN
TÜRÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Uzman Yardımcısı
KPSSP1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Denetçi Yardımcısı
KPSSP1
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Planlama Uzman Yardımcısı
KPSSP4
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim
Uzman Yardımcısı
KPSSP5
Kamu İhale Kurumu
Kamu İhale Uzman Yardımcısı
KPSSP5
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Uzman Yardımcısı
KPSSP6
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Uzman Hukukçu Yardımcısı
KPSSP6
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Enerji Uzman Yardımcısı
KPSSP6
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP7
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Uzman Yardımcısı
KPSSP7
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP8
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
KPSSP8
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP8
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP8
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP8
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP9
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
KPSSP12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı
İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
KPSSP13
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
Mühendis)
KPSSP17
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı
(Mühendis)
KPSSP17
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
KPSSP21
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
Hukuk)
KPSSP21
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP22
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)
KPSSP22
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
İktisat)
KPSSP22
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)
KPSSP23
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP23
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı(
İşletme)
KPSSP23
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
KPSSP24
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP24
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP24
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
Maliye )
KPSSP24
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yardımcısı
(İstatistik)
KPSSP25
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP25
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP30
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
Kamu Yönetimi )
KPSSP30
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP33
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP33
Dışişleri Bakanlığı
Aday Meslek Memuru
KPSSP36
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (
Uluslararası İlişkiler )
KPSSP36
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP37
İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adayı
KPSSP37
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Stajyer Muhasebat Kontrolörü
KPSSP39
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Maliye Müfettiş Yardımcısı
KPSSP40
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP40
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Stajyer Hazine Kontrolörü
KPSSP40
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Devlet Malları Uzman Yardımcısı
KPSSP42
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Uzman Yardımcısı
KPSSP42
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
KPSSP42
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Muhasebe Denetmen Yardımcısı
KPSSP43
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Gümrük Müfettiş Yardımcılığı
KPSSP44
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Gümrük Uzman Yardımcısı
KPSSP44
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Stajyer Gümrük Kontrolörü
KPSSP44
İçişleri Bakanlığı
Stajyer Kontrolör
KPSSP45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı
İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
KPSSP46
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP46
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP48
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
Vergi Denetmen Yardımcılığı
KPSSP49
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Uzman Yardımcısı
KPSSP49
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP51
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel
Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP51
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP53
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP53
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
KPSSP53
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
Hesap Uzman Yardımcısı
KPSSP54
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Uzman Yardımcısı
KPSSP55
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Uzman Yardımcısı
KPSSP56
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler
Kontrolörleri Daire Başkanlığı
Stajyer Gelirler Kontrolörü
KPSSP57
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcısı
KPSSP59
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş
Yardımcısı
KPSSP65
Ulaştırma Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP67
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
MüfettişYardımcısı(İdari)
KPSSP67
Dışişleri Bakanlığı
Aday İdari Memur
KPSSP68
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
KPSSP69
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
KPSSP69
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Uzman Yardımcısı
KPSSP71
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Mali Suçları Araştırma Uzman
Yardımcısı
KPSSP72
TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
Genel Müdürlüğü)
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP73
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu
Başkanlığı
Aktüer Yardımcısı
KPSSP75
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu
Başkanlığı
Sigorta Denetleme Uzman
Yardımcısı
KPSSP76
Telekomünikasyon Kurumu
Telekomünikasyon Uzman
Yardımcısı (GİH)
KPSSP77
Telekomünikasyon Kurumu
Telekomünikasyon Uzman
Yardımcısı (THS)
KPSSP78
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSSP82
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSSP88
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman
Yardımcısı(Uluslararası İlişkiler)
KPSSP88
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kontrolör Yardımcısı
KPSSP89
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmen Yardımcısı (Mühendis)
KPSSP90
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSSP92
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman
Yardımcısı(Matematik)
KPSSP92
Başbakanlık
Başbakanlık Uzman Yardımcısı
KPSSP95
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmen Yardımcısı
KPSSP96
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Uzman Yardımcısı
KPSSP97
Başbakanlık
Başbakanlık Uzman Yardımcısı
KPSSP97
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
KPSSP100
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Enerji Uzman Yardımcısı
KPSSP103
Kamu İhale Kurumu
Kamu İhale Uzman Yardımcısı
KPSSP103
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Enerji Uzman Yardımcısı
KPSSP104
Kamu İhale Kurumu
Kamu İhale Uzman Yardımcısı
KPSSP104
Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSSP106
Ulaştırma Bakanlığı
AB Uzman Yardımcısı
KPSSP108
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
KPSSP108
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
KPSSP114
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü
Çalışma Uzman Yardımcılığı
KPSSP115
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı
KPSSP117
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Uzman Yardımcısı
KPSSP118
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Stajyer Kontrolör
KPSSP120
Download