SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ

advertisement
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR (BOLOGNA)
I. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
ECTS
(T-P)K
1516151
Botanik
Botany
(2-2) 3
4
Biyolojinin kolları ve botanik, sitoloji (hücre bilimi), hücre, hücrenin kısımları, hücre çoğalması, histoloji, dokular,
organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve. Metabolizma fizyolojisi, bitkiyi meydana getiren elementler, su ve suda
erimiş maddelerin alınması, bitki hücresindeki ozmotik durum, su iletimi, bitkilerde su kaybı olayları, bitkilerde organik
madde yapımı, fotosentez, organik maddenin yakılması, kemosentez, organik maddelerin depo edilmeleri, bitkilerde
büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi, irkilme ve hareket.
1516152
Matematik
Mathematics
(3-0) 3
5
Tarımsal verilerin değerlendirilmesi, populasyon ve örnek kavramı, merkezi eğilim ölçüleri, istatistik ve parametre
kavramı, değişken tipleri, verilerde doğruluk ve hassasiyet kavramları, tanımlayıcı istatistikler, olasılık teorisi, şans
değişkenleri ve olasılık dağılışları, binom ve poisson dağılışları, normal dağılış, istatistiksel tahminleme, değişkenler
arası ilişkiler, regrasyon ve korelasyon, hipotez testleri, grup karşılaştırma testleri.
Ders Kitabı:
 İstatistik Metodları- I, O., Düzgüneş, Kesici, T., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, 1983.,
1516153
Fizik
Physics
(2-0) 2
4
Topraksız tarımın tanımı, önemi ve tarihçesi, Topraksız tarım uygulamalarının Dünya ve Ülkemizdeki mevcut durumu,
sorunları ve geliştirme yolları, Topraklı ve topraksız tarımın karşılaştırılması avantaj ve dezavantajlarının
karşılaştırılması, Topraksız tarım yöntemlerinin sınıflandırılması. Su kültürü yöntemi, Aeroponik kültürü yöntemi, Katı
ortam kültürü yöntemi, Topraksız yetiştiricilikte kullanılan katı ortamlar ve özellikleri, Besin solusyonu hazırlanması ve
özellikleri, Topraksız tarım tekniği ile üretilen bitkilerde uygulanan kültürel uygulamalar
Ders Kitabı
 Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı ve topraksız Tarım) Cilt 1-2, Ayten Sevgican, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Yayınları No: 526, 2000
1516154
Kimya
Chemistry
(2-2) 3
5
Tarımda makinalaşma; Türkiye tarımı ve mekanizasyon durumu; termik motorlar; traktörler; temel tarımsal işlemlerde
mekanizasyon; toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makinaları; ekim, dikim ve gübreleme makinaları; su çıkartma
makinaları; tarımsal savaş makinaları; hasat ve harman makinaları, ser mekanizasyonu; tarım makinalarının seçimi ve
işletme esasları.
1516155
Tarım Deontolojisi
Deontology Of Agriculture
(2-0) 2
3
Biyolojinin kolları ve botanik, sitoloji (hücre bilimi), hücre, hücrenin kısımları, hücre çoğalması, histoloji, dokular,
organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve. Metabolizma fizyolojisi, bitkiyi meydana getiren elementler, su ve suda
erimiş maddelerin alınması, bitki hücresindeki ozmotik durum, su iletimi, bitkilerde su kaybı olayları, bitkilerde organik
madde yapımı, fotosentez, organik maddenin yakılması, kemosentez, organik maddelerin depo edilmeleri, bitkilerde
büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi, irkilme ve hareket.
1516155
Tarım Ekonomisi
Agrıcultural Economıcs
(2-0) 2
4
Biyolojinin kolları ve botanik, sitoloji (hücre bilimi), hücre, hücrenin kısımları, hücre çoğalması, histoloji, dokular,
organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve. Metabolizma fizyolojisi, bitkiyi meydana getiren elementler, su ve suda
erimiş maddelerin alınması, bitki hücresindeki ozmotik durum, su iletimi, bitkilerde su kaybı olayları, bitkilerde organik
madde yapımı, fotosentez, organik maddenin yakılması, kemosentez, organik maddelerin depo edilmeleri, bitkilerde
büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi, irkilme ve hareket.
1516155
Türk Dili
Turkİsh Language
(4-0) 4
4
Biyolojinin kolları ve botanik, sitoloji (hücre bilimi), hücre, hücrenin kısımları, hücre çoğalması, histoloji, dokular,
organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve. Metabolizma fizyolojisi, bitkiyi meydana getiren elementler, su ve suda
erimiş maddelerin alınması, bitki hücresindeki ozmotik durum, su iletimi, bitkilerde su kaybı olayları, bitkilerde organik
madde yapımı, fotosentez, organik maddenin yakılması, kemosentez, organik maddelerin depo edilmeleri, bitkilerde
büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi, irkilme ve hareket.
II. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
ECTS
(T-P)K
1516251
Botanik
Botany
(2-2) 3
4
Biyolojinin kolları ve botanik, sitoloji (hücre bilimi), hücre, hücrenin kısımları, hücre çoğalması, histoloji, dokular,
organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve. Metabolizma fizyolojisi, bitkiyi meydana getiren elementler, su ve suda
erimiş maddelerin alınması, bitki hücresindeki ozmotik durum, su iletimi, bitkilerde su kaybı olayları, bitkilerde organik
madde yapımı, fotosentez, organik maddenin yakılması, kemosentez, organik maddelerin depo edilmeleri, bitkilerde
büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi, irkilme ve hareket.
1516252
.
1516253
1516254
1516255
1516256
1516257
MATEMATİK
MATHEMATİCS
(3-0) 3
5
III. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
ECTS
(T-P)K
1516251
1516252
.
1516253
1516254
1516255
1516256
1516257
IV. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
(T-P)K
1516351
1516352
.
1516353
1516354
1516355
ECTS
1516356
1516357
V. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
ECTS
(T-P)K
1516451
1516452
.
1516453
1516454
1516455
1516456
1516457
VI. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
(T-P)K
1516551
1516552
.
1516553
ECTS
1516554
1516555
1516556
1516557
VII. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
ECTS
(T-P)K
1516651
.
VIII. YARIYIL
Ders kodu
Ders adı
İngilizce ders adı
Kredisi
(T-P)K
ECTS
Download