301)Hareket eden bir arabanın sahip olduğu enerji

advertisement
301)Hareket eden bir arabanın sahip olduğu enerji hangisidir?
A)ısı enerjisi B) kinetik enerjisi
C)çekim potansiyel enerjisi
D)elektrik enerjisi
302)Aşağıdaki verilen şekilde topun hareketi için söylenenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?
3
1
2
A)I
I-Top 1 numaralı konumda iken kinetik enerjisi artmaktadır
II-Top 3 nolu konumda iken potansiyel enerjisi en fazladır
III-Top 2 numaralı konumda iken potansiyel enerjisi
azalmaktadır
B) I,II
C) ) II ,III
D) I,II,III
303)Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
A)Sıkışan bir yay
B)Masa üzerindeki top
C)Süratle giden bir araba
D)Duran araba
304) Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahiptir?
A)Futbol oynayan çocuklar
B)Barajda toplanmış su
C)Tabancadan çıkan mermi
D)Hareket eden uçak
305) Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar
306)Aşağıda verilenlerden hangilerinin kinetik enerjisi vardır?
I.
II.
III.
Saksıdaki çiçek
Koşu parkurundaki atlet
Masadan düşen kalemin
A) I ve III
B)II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III
307)
2m
Şekildeki 2m ve 3m kütleli cisimler sırasıyla
3h ve 2h yüksekliklerinden aynı anda serbest
bırakılıyor.Buna gore cisimler yere çarptıklarında;
3m
3h
2h
I. Kinetik enerjileri eşittir.
II.Potansiyel enerjileri eşittir.
III.2m kütleli cismin yere çarpma süresi daha
uzundur.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b)Yalnız II
c)I ve III
d) I, II ve III
308)Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?
A-Vida
B- Makas
C- Bıçak
D- Çamaşır makinesi
309)Yaptığımız deneyin güvenilir olması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A)Yaptığımız ölçümleri dikkatli okumalıyız.
B)Ölçüm sonuçlarından yararlanarak grafik çizmeliyiz.
C)Çizdiğimiz grafikte sapmalar varsa ölçüm sonuçlarını kontrol etmeliyiz.
D)Günlük hayatla ilgisi olmayan deneyler yapmalıyız.
310)18 N. Kuvvetle 50 cm. uzayan bir yay 90 N. kuvvetin etkisiyle kaç cm. uzar?
A) 150
B) 200
C) 180
D) 250
311)Aşağıdakilerden hangisi kinetik enerjiye örnek olamaz?
A) Uçan kuşun enerjisi
C) Uyuyan kedinin enerjisi
B) Koşan çocuğun enerjisi
D) Hareket eden trenin enerjisi
312) Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir?
A ) Salyangoz B ) Kulak zarı C ) Yarım daire kanalları D ) Kemik köprü
313)İç salgı bezleri tarafından üretilen ve vücut organları arasındaki çalışma düzenini
ayarlayan maddelere ne ad verilir?
A)antikor
B)hormon
C)enzim
D) protein
314)
B
A
3h
h
Yukarıdaki cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşit
olduğuna göre A cisminin ağırlığının B cisminin ağırlığına
oranı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 9
315) Bir yaya 400 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 40 Newtonluk kütle
asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)200
B)50
C)20
D)100
316) Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yoldan kazanç sağlayabilir.
B)İş yapma kolaylığı sağlar.
C)Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
D)İşten kazanç sağlayabilir
317) Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1N luk kütle asılsaydı
uzama kaç cm. olurdu?
A)20
B)5
C)2
D)10
318) I.Boşaltım
II.Hayal kurma
III.Dans etme
Yukarıdaki olayların kontrol merkezi hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir?
A)Omurilik soğanı-Beyin-Beyincik
B)Beyin-Beyincik-Omurilik
C)Omurilik-Beyin-beyincik
D)Beyincik-Omurilik soğanı-Beyin
319)Kulak kepçesi --Kulak yolu --Kulak zarı--Çekiç— üzengi-- örs --Oval pencere-Salyangoz Sıralamasında yanlış yere yazılan kısım hangisidir?
A)Salyangoz
B)Örs
C)Kulak zarı
D)Oval pencere
320)Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
A)Görüntü sarı benekte oluşur.
B)Oluşan görüntü terstir.
C)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
C)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.
321)Bir öğrenci ;
I.
II.
III.
Çantasını sıradan alıp
Yatay bir yolda eve taşıyıp
Evde yere bırakıyor
Buna göre bu öğrenci hangi durumlarda fen anlamında iş yapmıştır?
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
322)Fiziksel anlamda iş “bir cismi uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirmektir.”Buna
göre aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamaktadır?
A)Bir cismin merdivenden yukarı çıkartılması
B)Bir kişinin kapıyı itmesi ve kapının açılmaması
C)Kitapların rafa kaldırılması
D)Buzdolabının itilerek hareket ettirilmesi
323)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri iş birimidir?
I-N.m
II-Joule
III-m/s
A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve II
D-I,II ve III
324) Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir.
A) Ağız-------- Mekanik ve kimyasal sindirim
B) Mide ------- Mekanik ve kimyasal sindirim
C)İnce bağırsak----------Sindirim gerçekleşmez
D)Kalın bağırsak------------ Sindirim gerçekleşmez
325) Deri üst ve alt deri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Özellikleri ve bulundurduğu
yapılar birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alt derinin yapısında
bulunmaz?
A) Yağ bez
B) Kıl kökleri
C) Renk pigmentleri
D) Serbest sinir uçları
CEVAP ANAHTARI ( 301/325 )
301 B 311
C
321
C
302 D 312
A
322
B
303 A 313
B
323
C
304 B 314
C
324
C
305 D 315
D
325
C
306 B 316
D
307 D 317
C
308 D 318
A
309 D 319
B
310 D 320
C
326)Aşağıda göz ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gözün en dışındaki tabakaya sert tabaka denir.
B) Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak irisi oluşturur.
C) Görüntü damar tabaka üzerindeki sarı lekede ters olarak oluşur.
D) Sert tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı oluşturur.
327)Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?
B) Ağız
D) Burun
A) Deri
C) Kulak
328)Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?
A)hareketli makara
B)eğik düzlem
C)sabit makara
D)kaldıraç
329)Basit makineler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvetin yönünü değiştirebilir
B)Kuvvetten kazanç sağlar
C)İşte kolaylık sağlar
D)Hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir
330)Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
A)bıçak
B)vida C) anahtar ve kilit
D) buzdolabı
331)Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerji kazanmıştır?
A)düz yolda hızlanan araba
B)yükselen asansör
C)yerde sürüklenen sandık
D)paten kayan çocuk
332)Aşağıdakilerden hangisinde yerçekimine karşı iş yapılır?
A)Yatay zeminde yükü iterek hareket ettiren işçi.
B)Dağa tırmanan dağcı
C)Yatay yolda çantasını taşıyan öğrenci
D)Çocuğun duvarı itmesi
333)Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?
A)basınç
B)sıcaklık
C)sertlik
D)renk
334)Hangisinde kuvvet etkisi ortadan kalktığında farklı bir durum gözlenir?
335)Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm.uzuyor. Yaya 2000 gr.lıkkütle asılsaydı
uzama kaç cm. olurdu?
A)20
B)30
C)40
D)50
336)Aşağıdaki durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılır.
I. Sırtında çantasını taşıyan öğrenci
II.Tuğlaları merdivenden çatıya taşıyan işçi
III. Sırt çantasıyla dağa tırmanan dağcı
IV.Düz yolda omzunda çimento taşıyan işçi
A)Yalnız I
337)
B)II, III, IV
C)II ve III
D) Yalnız IV
338)Kalıtsal olarak aktarılan göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipermetrop
B) Presbitlik
C) Astigmatizm
D) Renk körlüğü
339) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Pankreas özsuyunda sadece karbonhidratları sindiren enzim bulunur
B)İp üstünde yürümek beyincik tarafından kontrol edilir
C)Su besinlerin sindirimini kolaylaştırır.
D)Mineraller kemik ve dişlerin yapısına katılır
340).Bir arabaya yatay yolda 2 kg. kuvvetlik yatay bir kuvvetle 5 m. yol aldırıldığında yapılan
iş kaç joule’dür?
a)10 j.
b)98 j.
c)100 j.
d)46 j.
341)
342)Bir evin balkonundan serbest düşmeye bırakılan bir cismin yere düşene kadar potansiyel
ve kinetik enerjilerde değişme için ne söylenebilir?
Potansiyel enerji
A)
B)
C)
D)
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
kinetik enerji
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
343) I.hızlanmakta olan trenin kinetik enerjisi artar
II.Ağaçta ki elma potansiyel enerjiye sahiptir.
Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
A-)Yalnız I doğrudur
B-)Yalnız II doğrudur
C-)Her ikisi de doğrudur
D-)Her ikisi de yanlıştır
344)
İsim
Kütlesi Aldığı yol Geçen süre
(kg)
(metre)
(saniye)
Suat
Alperen
35
48
15
15
2
2
Suat ve Alperen’i okul bahçesinde yarıştırıp kendileri ile ilgili yukarıdaki tabloyu yaptık.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
Suat ve Alperen’in süratleri eşittir.
Suat ve Alperen, koşarken kinetik enerjiye sahiptir.
Alperen’in kinetik enerjisi Suat’ın kinetik enerjisinden büyüktür.
Suat ve Alperen’in kinetik enerjileri eşittir.
345)Bir cisme 5N ve 9N ‘lik iki kuvvet etki ederse bu cisme etki eden net kuvvet
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz?
A)
B)
C)
D)
4
8
13
15
346)Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A)Dinamometre
B)Eşit Kollu Terazi
C)Manometre
D)Kalorimetre
347)Kulağa gelen ses dalgalarının beyne ulaşması sırasında izlediği yol, aşağıda
gösterilmiştir. (kemik köprü: çekiç-örs-üzengi)
Ses
Kulak
I
…….. ……
II
Zarı
Beyin
Oval
Pencere
III
Salyangoz
İşitme yolundaki numaralı yerlere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I
A)
Kulak yolu
B) İşitme sinirleri
C) Kulak kepçesi
D) Kulak yolu
II
III
Kemik köprü
Kulak kepçesi
İşitme sinirleri
Kemik köprü
İşitme sinirleri
Oval pencere
Kemik köprü
Dalız
348)Aşağıdakilerden hangileri aynı anda hem kinetik enerjiye sahiptir hemde potansiyel
enerjiye sahiptir?
I-Potaya atılan bir basket topu
II-Ağaçtaki dalında hareketsiz duran elma
III-Salıncakta sallanan çocuk
A)I ve II
B)I ve III C)II ve III D)I,II ve III
349)Bir basit makine için;
I.
Kuvvet kazancı sağlar.
II.
İşten kazanç sağlar.
III.
İş kolaylığı sağlar.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) yalnız-I
B) yalnız II
C) I - III
D) I - II – III
350)Aşağıdakilerden hangisi yükün ortada olduğu kaldıraca örnektir?
A)El arabası
B)Soba maşası
C)Kürek
D)Kerpeten
CEVAP ANAHTARI ( 326/350 )
326 C 336
C
346
A
327 B 337
A
347
A
328 C 338
D
348
B
329 D 339
A
349
B
330 D 340
C
350
A
331 B 341
C
332 B 342
C
333 D 343
C
334 A 344
D
335 C 345
D
351)Aşağıdakilerden hangisinde cisim kinetik enerjiye sahip değildir?
A)Havalanmakta olan uçak
B)Merdiven çıkan öğrenci
C)Birbirini kovalayan çocuklar
D)Kulübesinde duran köpek
352)Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının kontrolünde yapılmaz?
A) Kalbin vücuda kan pompalaması
B) Kol ve bacak kaslarının çalışması
C) Yutulan besinlerin mideye taşınması
D) Nefes alıp verme
353)Böbrekler, kandaki bazı atık maddelerin boşaltılmasını sağlayarak vücudun iç dengesinin
korunmasına yardımcı olan organlardır.Aşağıdakilerden hangisi böbrekler yoluyla vücuttan
atılmaz?
A) Fazla su
B) Azotlu atıklar
C) Üre
D) Karbondioksit
354) İnsanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi, sindirim sisteminin hangi organında başlar?
A)Ağız
B)Mide
C)Kalın Bağırsak
D)İnce bağırsak
355)Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olay değildir?
A)
B)
C)
D)
Proteinlerin sindiriminin gerçekleşmesi
Kimyasal sindirim gerçekleşmesi
Proteinlerin emiliminin gerçekleşmesi
Mekanik sindirimin gerçekleşmesi
356)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?
A)Okuma
B)Hapşırma
C)İrkilme
D)Göz kırpma
357)Aşağıdakilerden hangisi yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnektir.
A)Keser
B)Menteşeli kapı
C)Tenis raketi
D)Cımbız
358)Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran aletlere ne
ad verilir.
A)Sabit makara
B)Eğik düzlem
C)Hareketli makara D)Dişliler
359) I.Kinetik enerji sürtünme sonucunda ısı enerjisine dönüşür.
II Yazı yazmak için sürtünme kuvvetinden yararlanırız.
III Paraşütçüler sürtünme kuvveti sayesinde sabit süratle yere inebilmektedirler.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur.
A)I ve II
B) I ve IIII
C)I,II ve III
D)II ve III
360)Yerden belli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne
ad verilir?
A) Kinetik-Hareket Enerjisi
C) Elektrik Enerjisi
B) Çekim Potansiyel Enerji
D) Isı Enerjisi
361)Esneklik Potansiyel Enerji aşağıda verilen şıklardan hanisine bağlıdır?
A)cismin boyuna
C) Esneklik özeliği ve yapıldığı maddeye
B) Yapıldığı maddeye
D)Cismin bulunduğu yere
362) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda
oluşturduğu hastalıklardan değildir?
A) Gırtlak kanseri
C) Lösemi
363-
B) Sindirim hastalıkları
D) Kalp ve damar hastalıkları
Aşağıdaki verilenlerin hangisinde fen anlamında iş yapılmamıştır?
A) Dağcılar zirveden iniyor
C) Kedi ağaca tırmanıyor
B) Ayşe duvarı itmeye çalışıyor.
D) Bisikletli yatay yolda hızla ilerliyor
364- Sindirimi tamamlanmış besinlerin kana geçmesini aşağıdaki organlardan
hangisi sağlar?
A)Ağız
B)İnce Bağırsak
C)Kalın Bağırsak
D)Mide
365-- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir.
B)Kuvvet cismi hareket ettirir.
C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir.
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.
366-Aşağıda verilen ifadelerin tamamı aşağıda iç salgı bezlerinden hangisi için
söylenilebilir?



Kandaki şeker düzeyini ayarlayan hormonları salgılar
Midenin altında yer alır
İnce bağırsağa salgı gönderir.
A)Hipofiz
B)Tiroit
C)Pankreas D)Böbrek üstü bezi
367-Bir grup öğrenci,bir yaya farklı büyüklükteki ağırlıklar asarak yayda oluşturdukları
uzamaları dikkatle ölçüyor ve sonuçlarını kaydediyor.Elde ettiği verilere göre,yayı geren
kuvvet artıkça,yayın esneklik sınırı içinde uzama miktarının da arttığını görüyor.
Bu bilgilere göre öğrenciler aşağıdaki araçlardan hangisini tasarlayabilir?
a)Terazi
b)Dinamometre
c)Termometre
d)Barometre
368- Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun denge ve hareket merkezidir?
a) Omurilik
b) Beyincik
c) Beyin
d) Omurilik soğanı
369Yay Adı
1. yay
2. yay
3. yay
4. yay
Asılan Kütle
10 g
20 g
30 g
40 g
Uzama Miktarı
2 mm
4 mm
12 mm
16 mm
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
- Tabloya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1. ve 2. yay aynı malzemeden yapılmıştır.
B) 2. yaya 40 g kütle asılırsa 8 mm uzar.
C) 3. ve 4. yay farklı malzemeden yapılmıştır.
D) 4. yaya 30 g kütle asılırsa 12 mm uzar.
370-- Bütün yaylara 80 g kütle asılırsa yaylardaki uzama miktarlarının çoktan aza doğru
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 4=3, 2=1
C) 1=3, 4=2
D) 4, 3, 2, 1
371-aşağıdakilerden hangisinde verilen hormon çiftleri birbiri ile zıt çalışır?
a) insülin-glukagon
b) adrenalin-tiroksin
c) insülin-tiroksin
d) büyüme hormonu-glukagon
372-aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnektir?
a) maşa
b) makas
c) fındık kıracağı
d)cımbız testis
373-Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Kütleleri aynı olan iki öğrenciden sürati büyük olanın kinetik enerjisi daha
büyüktür.
b) Süratleri aynı olan iki öğrenciden zayıf olanın kinetik enerjisi daha büyüktür.
c) Potansiyel enerji cismin bulunduğu yerin yüksekliği ile doğru orantılıdır.
d) Enerji dönüşümlerinde potansiyel ve kinetik enerji toplamı sabittir.
374F2
F1
F3
A
B
Yukarıdaki cisim A noktasından B noktasına gelmektedir. Bu durumda yukarıdaki
kuvvetlerden hangileri iş yapmıştır?
a) Yalnız F1
b) F1 ve F3
c) F2 ve F3
d) Hiçbiri
375-
Hangisinde kuvvet etkisi ortadan kalktığında farklı bir durum gözlenir?
CEVAP ANAHTARI ( 351/375 )
351 D 361
C
371
A
352 B 362
C
372
353 D 363
373
B
354 B 364
374
B
355 C 365
C
375
A
356 A 366
C
357 B 367
B
358 A 368
B
359 C 369
C
360 B 370
B
376-
377- Besinlerin kana geçtiği sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mide
b) İnce bağırsak
c) Kalın bağırsak d) Karaciğer
378- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım maddelerinin dışarı atılmasında görevli değildir?
a) Deri
b) Böbrekler
c) Karaciğer
d) Akciğer
379- Boşaltım sistemi ile ilgili olarak;
1. Kanın zararlı maddelerini süzmesi
2. Zararlı maddelerin vücuttan atılması
3. Fazla minarelerin dışarı atılması
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)- Yalnız 1
b)- 1 ve 2
c)- 2 ve 3
d) 1,2 ve 3
380- Aşağıdakilerden hangisi sindirimin temel nedenidir?
a)- Enerji elde etmek
b)- Açlığı önlemek
c)- Besinleri kolayca mideye taşımak
d)- Besinleri hücre zarından geçebilecek duruma getirmek
381-
Ufuk: Uzağı iyi görüyor yakını göremiyor.
Tuğçe :Göz merceği saydamlığını kaybetmiş.Ameliyat olmalı.
Emre:Göz kasları uyumlu çalışmıyor.
Yukarıdaki ifadelere göre Ufuk,Tuğçe ve Emre ‘deki göz rahatsızlıkları hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir.
Ufuk
A)
B)
C)
D)
Hipermetrop
Miyop
Astigmatizm
Hipermetrop
Tuğçe
Emre
Katarakt
Şaşılık
Katarakt
Astigmatizm
Şaşılık
Katarakt
Renk körlüğü
Şaşılık
382- Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı yapılardandır?
A) Mide
B) Karaciğer
C) Yemek borusu
D) İnce bağırsak
383-
I. Araba sürmek
II.Ürkmek
III.Vücut ısısı yükselince terleme
V.Solunum yapma
IV. Kalas üzerinde dengede durma
Yukarıdaki olayların kaç tanesi omurilik tarafından kontrol edilir ?
A) 1
B)2
C)3
D)4
384- Besin gruplarının kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organlar aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
Karbonhidratlar
A) mide – ince bağırsak
B) ağız – ince bağırsak
C) ağız – mide
D) ağız – ince bağırsak
proteinler
ağız – mide
mide – ince bağırsak
mide – ince bağırsak
ağız – ince bağırsak
yağl ar
ince bağırsak
ince bağırsak
mide – ince bağırsak
ağız – ince bağırsak
385- Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
Amonyağın zehir etkisini azaltmak
Safra üreterek yağların kimyasal sindirimini sağlamak
A.D,E ve K vitaminlerini depolamak
Alyuvar üretmek.
386- Aşağıdaki organlardan hangisinde sindirim vardır?
I.Ağız
II.İnce bağırsak
III. Kalın bağırsak
a)I
b)I,II
c)I,II,III
d)II
387- Aşağıdaki hormonlardan hangilerinin büyümeye etkisi vardır?
I.Tiroksin hormonu
II. Eşeysel hormonlar
III. Adrenalin hormonu
a)I
b)II
c)I,III
d)III
388- Aşağıdakilerden hangisi böbreküstü bezler tarafından üretilen hormonun adıdır?
a) Glukagon
b) Adrenalin
c) İnsülin
d) Tiroksin
389- Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindiriminin başladığı organımızdır?
a) Ağız
b) Mide
c) İnce bağırsak
d) Kalın bağırsak
390- Aşağıda verilen organlardan hangisinde sindirim olayı gerçekleşir?
A) yutak
B) yemek borusu
C) ağız
D) kalın bağırsak
391- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi elamanlarından değildir?
A) ince bağırsak
B) böbrekler
D) idrar kanalı
C) idrar kesesi
392- Aşağıdakilerden hangisi iş birimi olarak kullanılır?
A) Joule
B) Newton
C) Metre
D) Kalori
393- I. Böbrek atardamarı: Böbreğe süzülmek üzere kanı getiren damar.
II. Böbrek toplar damarı: Böbrekte süzülerek temizlenen kanı vücuda geri götüren
damar.
Böbreğe kan getirip götüren yukarıda numaralandırılmış olan damarla ilgili olarak
aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
I numaralı yapı II numaralı yapıya oranla daha yoğun O2 taşır.
II. Numaralı yapıda glikoz bulunmaz.
II numaralı yapı I numaralı yapıya oranla daha fazla CO2 taşır.
I numaralı yapıda II numaralı yapıya oranla daha yoğun üre bulunur.
394- Adrenalin hormonunun kana salgılanmasıyla vücutta göz bebeklerinde büyüme vb.
faaliyetler gerçekleşir. Aşağıda belirtilen hangi olayda bu faaliyetler gerçekleşmez ?
A) Havlayan köpekten korkma
C) Ders çalıştıktan sonra uyuma
B) Hızlı tempoda koşma
D) Annesinden azar işitme
395- Karbonhidratların kimyasal sindirimi vücudumuzun neresinde gerçekleşir?
A)Ağız-mide
B)Ağız-kalın bağırsak
C)Mide-ince bağırsak
D)Ağız-ince bağırsak
396- Boşaltım sisteminde karaciğerin görevi nedir?
A)İdrarı dışarı atmak.
B)Üreyi oluşturmak
C)Dışarıya su ve tuz atmak
D)Kalın bağırsağa yardımcı olma
397- Bir insanın karaciğeri görevini tam olarak yerine getiremezse, boşaltım sistemi ile ilgili
ne sorunu olabilir ?
A)Yağların atılması zorlaşır.
B) Su ve tuz vücuttan atılamaz.
C) Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye çeviremez.
D) Proteinler aminoasite çevrilemez.
398- Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirim sisteminde gerçekleşen olaylardan değildir?
A) Büyük moleküllü besinler , küçük moleküllü besinlere parçalanır.
B) İnce bağırsaktan, yararlı küçük moleküllü besinler , emilim yapılarak tekrar kana
geçer.
C) Anüsten besin atıkları ve bir miktar su dışarı atılır.
D) Yutak ve yemek borusunda besinler parçalanır.
399- Böbreğin en küçük yapı birimi ve kanı süzerek temizleyen yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nöron
B) Nefron
C) Kabuk
D) Doku
400- Vücutta eksik iyot alınması sonucunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?
A) Guatr
B) Şeker hastalığı
C) Böbrek yetmezliği
D) Mide yanması
CEVAP ANAHTARI ( 376/400 )
376 C 386
B
396
B
377 B 387
A
397
C
378 C 388
B
398
D
379 B 389
B
399
B
380 D 390
C
400
A
381 A 391
A
382 B 392
A
383 C 393
B
384 B 394
C
385 B 395
D
Download