diş gıcırdatma

advertisement
TEDAVİ
Erken dönemde; diş yüzeylerinin aşınmasını
engellemek için dişhekimi tarafından yapılan
gece plakları etkili olabilir.
Geç dönemde; dişlerde meydana gelen
hasarların tedavisi yine dişhekimi tarafından
yapılan ve koruyucu uygulamalar ile
mümkündür.
Diş gıcırdatma sırasında dişler ve çenelere
çok yüksek bir basınç iletilmektedir, bundan
dolayı uzun süren diş gıcırdatmaları; yüz
ağrıları, boyun ağrıları, kulağa yansıyan
ağrılar, baş ağrıları ve çene ekleminde
rahatsızlıklara neden olabilir.
Ayrıca dişlerin kapanış bozuklukları da farklı
yöntemlerle normal hale getirilebilir.
Nedeni tam olarak bilinemeyen bu tip
durumlarda stres faktörünün azaltılmasının
da faydası olacağı açıktır.
DÜZENLİ DİŞHEKİMİ KONTROLLERİ
ALIŞKANLIĞINIZ OLSUN
DİŞ GICIRDATMA
• Diş gıcırdatma; çiğneme refleksinin uyku
sırasında aktif hale geçerek alt ve üst dişlerin
birbirlerine teması ile ortaya çıkan istem dışı bir
harekettir.
• Diş
gıcırdatmanın
nedeni
tam
olarak
bilinmemekle birlikte hazırlayıcı bir takım
etkenlerden söz edilebilir. Bunlar arasında stres
önemli bir yer tutmaktadır.
• Genellikle geceleri ortaya çıkmakla birlikte
gündüzleri de hafif şiddette kendini gösterebilir.
• Azı dişlerinin de devreye girmesiyle daha da
şiddetlenen bu hareket sırasında ciddi bir ses
de meydana gelir. Çoğunlukla bu ses, dişlerini
gıcırdatan kişilerin yanında yatan kişileri
uykudan uyandıracak kadar şiddetlidir.
• Çoğu kişi herhangi bir belirti verene kadar bu
durumun farkında değildir. Genellikle ağız ve
diş muayenesi sırasında dişhekimi tarafından
fark edilir.
• Dişlerin mine yüzeylerinin aşınması zordur
ancak aşınma alttaki daha yumuşak tabakaya
ulaştığında hızlanarak devam eder ve çürüğe
yatkınlık da artar.
• Hafif şiddetli diş gıcırdatma pek çok kişide
herhangi bir sağlık sorununa yol açmayabilir.
• Çocuklarda da sık rastlanan diş gıcırdatma
çoğunlukla daimi dişlerin tamamı sürdüğünde
sona erer.
• Onun dışında sindirim problemleri, uyku
bozuklukları, ağız içinde dişlerin kapanış
problemleri, bazı hastalıklar ve kimi ilaçların
kullanımı
da
diş
gıcırdatmaya
zemin
hazırlamaktadır.
• Diş gıcırdatma kısa süreli uyumalarda dahi
meydana gelebilir. Alt çenenin yan hareketleri
sonucunda öncelikle kesici dişlerde aşınmalar
meydana gelir.
• Ayrıca dişlerin kırılabilme olasılıkları da vardır.
Bazen bu duruma dişeti çekilmeleri de eşlik
eder.
• İleri safhalarda dişlerde soğuk, sıcak, ekşi, tatlı
v.b hassasiyetinin başlaması kaçınılmaz
olacaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards