press release

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 29 Temmuz 2016
JCR Eurasia Rating,
Rönesans Holding A.Ş. ve konsolide yapısının gözden geçirilmesi sürecinde;
yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu
“A+ (Trk)” seviyesinden “AA- (Trk)” seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise “Stabil” olarak
belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümünü ise ‘BBB-’
ve ‘Stabil’ olarak teyit edilmiştir.
JCR Eurasia Rating, Rönesans Holding A.Ş. konsolide yapısının gözden geçirilmesi sürecinde, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal
Notunu “A+ (Trk)”dan “AA- (Trk)”ya yukarı yönlü revize etmiş ve görünümünü “Stabil” olarak belirlemiştir. Kısa Vadeli Ulusal Not da “A-1 (Trk)” seviyesinden “A-1+ (Trk)” seviyesine
yükseltilmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise ‘BBB-’ ve ‘Stabil’ olarak teyit edilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası İhraç Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil görünüm)
BBB- / (Stabil görünüm)
BBBAA- (Trk) / (Stabil görünüm)
AA- (Trk)
A-3 / (Stabil görünüm)
A-3 / (Stabil görünüm)
A-1+ (Trk) / (Stabil görünüm)
A-1+ (Trk)
2
AB
Rönesans Holding küresel bir etki alanına sahip olan bir inşaat-taahhüt ve ticari gayrimenkul geliştirme grubu olan farklı gelişmişlik ve karmaşıklık düzeyinde bulunan çok
sayıda projeyi portföyünde bulunduran bir geçmişe sahiptir. Kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği coğrafyayı önemli ölçüde genişleten Rönesans, BDT bölgesi, Türkiye
ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir alanda ve 21 ülkede varlık göstermektedir. Grubun Avrupa merkezli köklü şirketlerin stratejik satın alımları ile özellikle ağır sanayi ve
altyapı yatırımları alanlarında iş alma gücü ve bilgi birikimi perçinlenmiştir. Küresel ölçekli mühendislik ve taahhüt şirketleri ile uluslararası yatırımcılar ile yürütülen
ortaklıklar Rönesans’a yaygın bir iş ağı sağlamaktadır. Grubun gayrimenkul geliştirme kolu ise inşaat alanıyla sinerji içinde olarak tamamlanan, ticari gayrimenkullerin yanı
sıra özellikle Türkiye’de yerleşik Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli ile yürütülen sağlık projelerini kapsayan, büyüyen bir portföye sahiptir. Rönesans Holding’in işletme gücü
ve finansal pozisyonu çok sayıda uluslararası finansal kuruluşun yabancı kaynak ve sermaye yatırımı yapmasına imkan tanımıştır.
Grup, gelirlerinin önemli bölümünü BDT bölgesi ve inşaat/taahhüt segmentinden sağlamakta ise de son yıllarda tamamlanan stratejik satın alımların ve Türkiye’de KamuÖzel Sektör İşbirliği modeli (PPP) ile devam eden sağlık yatırımlarının katkısıyla anılan piyasaya bağımlılık oranın azalması beklenmektedir. Faaliyetlerin coğrafi ve iş alanı
olarak çeşitlendirilmesinin Holding’e ilave esneklik ve dengeleme yetkinliği sağlaması öngörülmektedir. Satın alımlar ile de desteklenen dinamik iş hacmi gelişimi ve
büyüme temkinli finansman planlama ve sıkı içsel fizibilite gereksinimleri ile dengelenmektedir. Söz konusu finansal çıpalar Grubun borç servis ve içsel nakit yaratma
gücünün korunmasına katkı sağlamaktadır. Her ne kadar büyük kontratlar ve satın alımlar nedeniyle artan likidite ihtiyacı net borç seviyesini yükseltmiş olsa da,
Rönesans’ın yeterli operasyonel nakit akımları ve devam eden sözleşmelerin hasılata çevrilme kapasitesi izleyen dönemler için daha pozitif seviyeleri işaret etmektedir.
Ayrıca, Rönesans’ın borç servis gücü ve likidite pozisyonu uluslararası kreditörlerden uzun vadeli proje finansmanı kaynakları temin edilebilmesi ile de desteklenmektedir.
Rusya pazarında devam eden projelerin stratejik önem taşıması, Grubun ilgili piyasada uzun yıllardır başarıyla faaliyet göstermesi ve yönetimin hızlı aksiyon planı, Türkiye
ile yaşanan ve yakın zamanda düzelme eğilimi göstermeye başlayan siyasi gerilimin negatif etkilerinin asgari etkiyle bertaraf edilmesine katkı sağlamıştır. Temmuz 2016’da
tamamlanan, IFC’nin 215mn USD tutarındaki sermaye yatırımı da uluslararası yatırımcıların Gruba yönelik olumlu bakışını teyit etmektedir.
Rönesans Holding’in küresel bir taahhüt ve gayrimenkul geliştirme firması olarak elde ettiği konum satın alımlar, sağlık PPP projeleri alanında Meridiam Grup, gayrimenkul
geliştirme alanında ise GIC ile yürütülen uluslararası ortaklıklar ile desteklenmektedir. IFC tarafından gerçekleştirilen sermaye yatırımının tamamlanması ile birlikte
kurumsal yönetim yapısında ilave gelişimlerin sağlanması ve risk yönetimi alanında rehberlik sunulması olumlu rating faktörleri olarak ele alınmıştır. Uluslararası iş ağı,
yeni iş elde etme performansı, stratejik satın alımlar ve yaratılan sinerji, çok sayıda iş alanı ve coğrafyayı kapsayan çeşitlendirilmiş gelir kaynakları, IFC ortaklığı ile birlikte
kurumsal yönetim çerçevesinin desteklenmesi beklentisi, temkinli finansal yönetim, tatmin edici sözleşmenin gelir dönüşüm kapasitesi, sürdürülebilir nakit akımları ve
işverenler arasında kamu payının artmasının da katkısıyla oldukça düşük seviyede kalan kredi riski ve küresel piyasalardan uzun vadeli finansman sağlama gücü Uzun
Vadeli Ulusal Notun “A+ (Trk)” seviyesinden “AA- (Trk)” düzeyine olarak yükseltilmesinin temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Grubun gelir dağılımının gelişimi, satın
alımlardan beklenen finansal performansın gerçekleşme düzeyi ve tatmin edici EBITDA marjının seyri takip edilmeye devam edilecektir.
Holding’in nihai sermayedarları olan Ilıcak Ailesinin Gruba ihtiyaç halinde destek sağlama arzusuna ve finansal gücü, Rönesans’ın devam eden ve planlanan yatırımlarının büyüklüğü,
geniş bir coğrafyaya yayılan faaliyet alanı ve yaratılan istihdam olanakları ve yüksek katma değer sağlayan projelerin yer aldığı taahhüt işleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda, Rönesans’ın Desteklenme Notu yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Grubun içsel kaynak yaratma kapasitesi, düşük borçlanma oranı, özkaynak yapısı
ve likidite düzeyi birlikte değerlendirildiğinde; Rönesans’ın yükümlülüklerini dışarıdan destek alınıp alınmamasına bakılmaksızın kendi imkanları ile karşılama gücünü gösteren
Ortaklardan Bağımsızlık notu yüksek seviyeyi belirten (AB) olarak şekillenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Özgür Fuad ENGİN ile
iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download