PowerPoint Sunusu

advertisement
RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Günümüzde kullanılan rüzgar türbinleri, boyut ve tip olarak değişik
özelliklerdedir. Rüzgar türbinleri değişik özelliklerine göre aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir.
Güçlerine Göre Sınıflandırma
 Mikro türbinler (0 – 3 kW)
 Küçük Rüzgar Türbinler (˂ 30 kW)
 Büyük Rüzgar Türbinleri (200 kW – 1.5 MW)
 Çok büyük Rüzgar Türbinleri (5 – 10 MW)
Kontrol Sistemine Göre Sınıflandırılması
 Derece Kontrollü Türbinler
 Yavaşlatıcı Kontrollü Türbinler
 Aktif Yavaşlatıcı Kontrollü Türbinler
Ana Milin Konumuna(Dönme Eksenine) Göre Sınıflandırılması
 Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri
 Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri
 Eğik Eksenli Rüzgar Türbinleri
Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri
Yatay eksenli türbinlerde dönme ekseni, rüzgar yönüne paraleldir
Kanatlar, rüzgar yönüyle dik açı yapar
Kanat sayısı azaldıkça, rotor daha hızlı döner
Genel olarak yerden, 20-30 metre yükseklikte yerleştirilir
Verimler yaklaşık %45’dir
Ticari türbinler genellikle yatay
eksenlidir. Rotor, rüzgarı en iyi alacak
şekilde, döner bir tabla üzerine
yerleştirilmiştir. Yatay eksenli rüzgar
türbinlerine örnek olarak, pervane
tipi rüzgar türbinleri verilebilir.
Günümüzde, üç kanatlı türbinler
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip
rüzgar türbinleri elektrik üretmek
için kullanılır.
Geçmişte çok kanatlı türbinler
tahıl öğütmek, su pompalamak ve ağaç
kesmek için kullanılmıştır.
Rüzgarı Önden Alan Rüzgar Türbinleri
 Yatay eksenli türbinlerin çoğu, rüzgarı önden alacak şekilde
tasarımlanır.
 Yaygın olarak kullanılan bu tip türbinlerde, rotor yönü rüzgara
dönüktür
 Rüzgarı önden alan türbinlerin üstünlüğü, kulenin oluşturduğu
rüzgar gölgelenmesinden etkilenmemesidir.
Rüzgarı Arkadan Alan Rüzgar Türbinleri
 Rüzgarı arkadan alan rüzgar türbinleri, yaygın olarak kullanılmaz.
 Rotor kule arkasına yerleştirilir.
 Kanatlarının esnek yapıda olması, kütle ve türbin güç dinamiği
açısından önemli bir üstünlüktür.
Tek Kanatlı Rüzgar Türbinleri
Dönme hızı yüksek olduğundan, türbin kütlesi ve rotorun dönme moment
azdır.
Kanat uç hızı, üç kanatlı türbine kıyasla iki kat daha yüksek olduğundan
daha fazla gürültü oluşur.
Çift Kanatlı Rüzgar Türbinleri
Üç kanatlı türbinlere kıyasla rotor maliyetini azaltmak için, çift kanatlı
rüzgar türbinleri geliştirilmiştir.
İki kanatlı rotorun dengesi, bir kanatlı rotora kıyasla daha düzgündür.
Üç kanatlı rotorla karşılaştığında en önemli üstünlüğü, kanat uç
hızlarının yüksek olmasıdır.
Olumsuzlukları; gürültü seviyesinin yüksek olması ve düşük rüzgar
hızlarında (3 m/s) çalıştırılmalıdır
Üç Kanatlı Rüzgar Türbinleri
 Rotorun üç kanatlı tasarlanmasının asıl nedeni, dönme momentinin
daha düzgün olmasıdır.
 Türbinde salınıma neden olan atalet momenti olmadığından, göbek
içinde titreşimi önleyen pahalı elemanlara gerek yoktur.
 Gürültü düzeyleri düşük olup, sarsıntısız çalışırlar
Çok Kanatlı Rüzgar Türbinleri
 Rüzgar türbinlerinin gelişmemiş ilk örnekleridir.
 Sadece su pompala amacıyla kullanılan bu tip türbinler, bu
işlemdeki momentlerini karşılayabilmek için çok kanatlı olarak
üretilmişlerdir.
 Düşük hızda çalışırlar.
Download