yek çalışma soruları

advertisement
YEK ÇALIŞMA SORULARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Dalga Enerjisinin doğru ve ters oranılı olduğu büyüklükler nelerdir?
Pelamis türü bir santral nasıl sınıflandırılabilir?
Dünyanın en büyük barajlarını sıralayınız.
Hidro-elektrik santrallerinin avantajları nelerdir?
Hidro-elektrik santrallerinin dezavantajları nelerdir?
Dünyada Jeotermal kaynaklar kullanarak ilk elektrik üretimi nerede ve ne zaman yapılmıştır?
Jeotermal enerjinin iklim ve meteoroloji ile ilişkisi nedir?
Kyoto Protokolünün ana hedefi nedir?
AB Biyoyakıt stratejisinin en önemli maddesi nedir?
Biyo yakıt ve biyo kaynaklarlarla ilgili dünya lideri ülkeler hangileridir?
Türkiye’de biyo yakıt ile ilgili mevzuatın artıları eksileri nelerdir?
Türkiye’deki YEK Kanunun sayısı ve tarihi nedir?
Rüzgardan elektrik üretebilmek için rüzgar hızının kaç olması gerekir?
Rüzgar enerjisinin dezavantajları nelerdir?
En avantajlı rüzgar türbini generatör sistemi hangisidir?
Rüzgar türbinlerinden elde edilebilecek maksimum enerji, teorik maksimumun yüzde kaçına
denk gelir?
Rüzgar enerjisinde kanat boyunun ya da açıklığının etkisi nedir?
Dünya atmosferi katmanlarının sıcaklık sıralaması nasıldır?
Güneşten gelen enerjinin toplamda ne kadarı yere ulaşabilir? (Doğrudan+Dolaylı)
En yüksek enerjili renk ışık hangisidir?
En düşük enerjili renk ışık hangisidir?
Atmosfer dışındaki güneş sabiti değeri nedir?
Deniz seviyesindeki güneş sabiti değeri nedir?
Türkiye’nin en yüksek güneş enerji potansiyelli bölgesi veya şehirleri hangileridir?
Türkiye’nin en düşük güneş enerji potansiyelli bölgesi veya şehirleri hangileridir?
Biyo enerji kaynaklarına örnekler veriniz.
Türkiye’de ilk rüzgar çiftliği nerede kurulmuştur?
Türkiye’de ilk Jeotermal kuyu nerede açılmıştır?
Türkiye’de ilk elektrik üretim amaçlı Jeotermal kuyu nerede açılmıştır?
2010 yılı verilerine göre Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Türkiye kaçıncıdır? Araştır!!
Dünyanın en büyük Gelgit barajı hangi ülkededir, adı nedir?
Gelgit santrallerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Evlerde sıcak su eldesi için kullanılan Güneş enerji sistemi nedir? Araştır!!
Türkiye’nin Güneş enerji potansiyeli kaç TEP’dir?
Hangi YEK güneşin etkisiyle oluşmaz?
1997’de imzalanıp 2005’te yürürlüğe giren Dünyanın iklim değişikliğine karşı ilk protokolü
nedir?
Kyoto Protokolünün sonuçlanmasının ardından hangi anlaşma yapılmıştır? Araştır!!
Rüzgar oluşumunu etkileyen faktörleri sıralayınız.
Download