Orbital Sellülit

advertisement
Orbital Sellülit
Sadık Görkem Çevik
Orbital selülit, orbital septumun posteriorundaki dokularda oluşan ve hayatı tehdit eden bir infeksiyondur. Her
yaşta görülebilir ve infeksiyonun en sık sebebi bakterilerdir (S. Pneumonia, S. Aureus, S. Pyogenes ve H. İnfluenza).
İmmün yetmezliği olan hastalarda mantarlar etiyolojide
düşünülmelidir. Sinüslerden (Etmoid sinüs en sık- sinüzit
etkenleri ile benzer bakteriler ), orbital septumun önündeki infeksiyonlardan (preseptal sellülit yayılımı), kan yoluyla ya da göz yaşı kesesi absesinden orbita içerisine kadar yayılabilir.
Şikayetler
- Tek taraflı, duyarlı, sıcak ve kızarık göz etrafı ve göz kapağı ödemi
- Sistemik ateş yüksekliği
DOI: 10.4328/DERMAN.4677
Received: 31.05.2016
Accepted: 01.06.2016
Published Online: 06.06.2016
Corresponding Author: Sadık Görkem Çevik, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma
Hastanesi, Bursa, Türkiye.
2 DERMAN
MEDICAL PUBLISHING
Acil Göz Hastalıkları
55
- Halsizlik
- yoğun göz etrafı ve baş ağrısı
- görme kaybı
Muayene Bulguları
- Göz kapaklarında ödem, periorbital yoğun kızarıklık ve
ısı artışı
- Göz küresi kapak ödemi nedeniyle zorlukla görülür, görülebilirse öne doğru çıkıktır. (Propitozis)
- Göz hareketleri ile yoğun ağrı
- Optik sinir inflamasyonuna bağlı pupil cevabında zayıflama
Geç kalınmışsa
- Orbital basınç artımına bağlı retinal damar tıkanıklıkları, endoftalmi
- İntrakranial yayılım, menenjit, beyin apsesi, kavernöz sinüs trombozu
Resim 1. Sağ gözünde selüliti olan bir hastanın resmi
Ayırıcı Tanı
- Dakriyosistit (Gözyaşı kesesine uyan bölgede lokalize
şişlik ön plandadır.)
- Preseptalselülit (Propitozis yoktur, görme ve pupil fonk-
3
56
Hastalıkları
AcilAcil
GözGöz
Hastalıkları
siyonu korunmuştur. BT ayırıcı tanıda faydalıdır.)
Teşhis
- Sistemik ateş, halsizlik
- Periorbital yoğun kızarıklık ve ödem
- Görme kaybı ve pupil disfonksiyonu
- Propitozis
- Klinik olarak tanı konabilir.
Görüntüleme –Laboratuar
- Orbital BT enfeksiyonunu yayılım miktarını belirlemede faydalıdır.
- Sedimantasyon ve beyaz kürede artış
Tedavi
- Hastaneye yatış.
- Antibiyotik tedavisi (Metisiline dirençli stafilokok bölgede yüksekse vankomisin ilk tercih olabilir, gram negatifler için sefotaksim ve metronidazol veya klindamisin tercih edilebilir.
- Optik sinir disfonksiyonu takibi (ışık ile pupil cevabı)
- Cerrahi girişim (Subperiostal abse ve medikal tedaviye
yanıtsızlık durumunda)
Ne zaman göz doktoruna sevk edilmeli
Bütün orbital selülit vakaları göz ve enfeksiyon hekimin
olduğu hastanelerde yatırılarak takip edilmelidir.
Kaynaklar
1. Lee S, Yen MT. Management of preseptal and orbital cellulitis. Saudi Journal of
Ophthalmology. 2011;25(1):21-29.
2. Jones D.B., Steinkuller P.G. Strategies for the initial management of acute preseptal and orbital cellulitis. Trans. Am. Ophthalmol. Soc. 1988;86:94–108.
3. Kanski JJ, Bowling B, editörs. Clinical Ophthalmology. China: Elsevier. 7th edition Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach; 2011. Clinical Ophthalmology:
A Systematic Approach: 7 th ed. Chapter 3.NY.
Download