V8 İdrar Analiz Santrifüj 6

advertisement
V8 İdrar Analiz Santrifüj 6-Bant Kit
REF: 800401
KULLANIM AMACI
V8 Serum Protein 6-bant Kit ile birlikte V8 İdrar Analiz santrifüj 6-bant Kit Kapiler Elektroforez
(CE) tarafından idrar proteinin kantifikasyonu ve ayrıştırılması için tasarlanmıştır.
İdrar proteinleri öncelikle böbrek yoluyla filtre edilen plazma proteinlerinden elde edilmiştir.
İdrarda anormal plazma proteinlerinin görünümü renal fonksiyon değerlendirmesinde büyük
değerdir. Proteinürinin uygun çalışması ekstre edilmiş proteinlerin miktarının ve tipinin kantitatif
ve kalitatif değerlendirmesini içermelidir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
Kitte bulunan reaktifler sadece in-vitro diagnostik kullanımı içindir. Yutmayın veya ağızla
pipetleme yapmayın. Çalışma yaparken eldiven giyin. Atık bilgisi, risk ve güvenlik fazları için
ürün güvenliği veri sayfasına bakın.
BİLEŞENLER
1. V8 İdrar Protein Buffer 6-band. REF HL-3-2205SA (3 x 100ml) Her kit 20 testin
tamamlanması için yeterli İdrar Protein 6-bant Buffer içerir. Buffer kullanıma hazırdır.
2. İdrar Protein 20ml Spin Concentrators 10,000MWCO REF HL-3-2168SA (x 20).
Konsantrasyon kullanıma hazırdır.
3. Kullanım manueli. Her bir kit kullanım kılavuzu içerir.
SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ
V8 İdrar Protein Buffer 6-bant. İdrar Protein Buffer 15…30°C’de saklanmalıdır ve şişe üzerinde
belirtilen son kullanım tarihine kadar stabildir. Açılmış şişeler 15…30°C’ de 4 hafta stabildir.
GEREKLİ FAKAT SAĞLANMAYAN ÖĞELER
REF 800200 V8 Serum Protein 6-band Kit
REF 830100 V8 Storage Buffer
REF 830200 V8 Maintenance Buffer
REF 830400 V8 Clinical Waste Drawer Pack
0.2μM filtered reagent grade water
İSTEĞE BAĞLI ÖĞELER
REF 800300 V8 Immunodisplacement Kit (if conducting serum or urine immunodisplacement)
REF 820500 V8 Free Kappa / Free Lambda Kit (if conducting serum or urine
immunodisplacement)
REF 821400 V8 Anti IgD / Anti IgE Kit (if conducting serum or urine immunodisplacement)
NUMUNE TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI
Tercih edilen örnek taze toplanmış idrardır. Örnekler 7 güne kadar 2-6 derecede saklanabilir.
Uzun süreli saklamalar için, örneğin -70°C’de 1 aya kadar saklanabilir. Örnekleri -20°C’de
saklamayın.
ADIM-ADIM PROSEDÜR
1. İdrar örneğinde toplam protein konsantrasyonu miktarını belirleyin ve örnek hazırlamada
uygun talimatlar için tabloya bakın.
2. 10,000MWCO spin konsantratörün numune rezervuarının içine dilüsyonsuz idrarı uygun
hacimde dağıtın.
3. İdrara uygun hacimde reaktif dereceli su ekleyin ve pipeti aşağı yukarı yaparak iyice karıştırın.
4. Örnek rezervuarında sıvının hacmi 0,75 ml’ye veya daha aza düşene kadar 8000 x g (fixed
angle rotor) yada 5000 x g (swing out rotor) de örneği santrifüj edin.
5. Spin konsantratörün alt atık rezervuarından sıvıyı dışarı boşaltın ve Urine Protein Buffer ile
işaretli 15 ml’ye kadar üst rezervuarı tekrar doldurun (yaklaşık 14.5 ml).
6. 4. adımdaki gibi santrifüjleyin. Eğer gerekirse, 0.75 ml’ye hacmi getirmek için konsantre
örneğe buffer ekleyin. Tüm proteinlerin tekrar suspense olduğundan emin olmak için pipeti aşağı
yukarı yaparak iyice karıştırın.
7. Örnek tüpüne konsantre idrar örneğini aktarın ve örnek rakına koyun.
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Monoklonal proteinlerin çoğunluğu protein paterni alanında katot gama bölgesine göç eder fakat
onların anormal doğasından dolayı, protein elektroforezinde globulin bölgesinde herhangi bir
yere göç edebilirler. Anormal proteinin düşük konsantrasyonları bulunduğunda, anormal bant
normal poliklonal immünoglobulin içinde bir bant gibi görülebilir. Ayrıca bir bant, bir büyük
poliklonal immünoglobulin bulunduğunda bir poliklonal içinde görülebilir.
SINIRLAMALAR
1. Kappa veya Lambda hafif zincir antiserumu ile reaksiyon gösterir fakat IgG,IgA veya
IgM ağır zincir antiserumu ile reaksiyon göstermez. Bu paterni gösteren örnekler ya serbest
hafif zinciri monoklonal gammopati yada bir IgD yada IgE monoklonal proteinine sahiptir. Bu
durumda ID diğer ağır zincir antiserumların ikisi için IgD ve IgE antiserum yer değiştirerek
tekrarlanmalıdır. IgD veya IgE antiserumları ile bir reaksiyon eldesin deki başarısızlık serbest
hafif zincir hastalığını belirtebilir.
2. ID antiserum ile reaksiyon göstermeyen gamma bölgesi bant. C reaktif protein (CRP),
akut inflamasyon yanıtı olan hastalarda tespit edilebilir 1-2. CRP için destekleyici kanıt,
yükseltilmiş alfa-1,anttripsin ve haptoglobulindir.
3. Kappa ve Lambda antiserumları ile reaksiyon göstermez. Genellikle bir örnek, ağır zincir
antiserumu ile reaksiyon verir fakat hafif zincir reaksiyonu vermez. Bu durumda, aşağıdakiler
kabul edilmeza)ağır zincir hastalığı,
b)hafif zincirlerinin çok yüksek konsantrasyonlarını izleyen antijen fazlalığı,
c)hafif zincirinin düşük konsantrasyonları,
d)antiserum ile reaksiyon vermeyen atipik hafif zincir molekülü,
e)‘hidden’ hafif zincir determinantları ile hafif zincirler.
Kesin sonuçlar elde etmek için, test:
a) Antijen/antikor denkliğini optimize etmek için örneğin daha yüksek veya daha alçak
dilüsyonu içerebilir.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Numune serileri test edildi ve diğer ticari test kiti ile karşılaştırıldı-her iki kit de eşit sonuçlar verdi.
Duyarlılığı:
V8 İdrar Analiz yöntemi 20μg/ml (0.020g/L) seviyesinde tek bir banda eşdeğer idrar proteinlerini
tespit edebilir.
BİBLİYOGRAFYA
1. Jeppsson, J.O., Laurell, C.B. and Franzen, B., ‘Agarose Gel Electrophoresis’, Clin. Chem.,
1979; 25 (4) : 629-638.
2. Killingsworth, L.M., Cooney, S.K. and Tyllia, M.M., ‘Protein Analysis’, Diagnostic Medicine,
1980; Jan/Feb : 3-15.
Download