acil durum planı

advertisement
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN
ACİL DURUM PLANI
Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek beklenmeyen deniz kirliliği ile kıyıda veya
denizde meydana gelebilecek kazaları kapsamaktadır.
Yöntem:
1 – Deniz Kirliliği:
Deniz suyunun, insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyecek boyutta kirlendiğinin gözle görülmesi
(kanalizasyonun arıtılmadan doğrudan denize boşalması gibi) veya 15 gün ara ile yapılan deniz suyu
analizlerinin tehlike sınırını aştığı durumlarda izlenecek yol:
1.1 Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenmeye neden olan kaynak biliniyorsa yetkilisine ve aynı
zamanda kaynak bilinsin veya bilinmesin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı bulunduğu
Belediyeye en kısa süre içinde haber vermelidir. Ayrıca ihtiyaç durumunda kaymakamlık veya valilik
bilgilendirilmelidir.
1.2 Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik durumunda; Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılmış olan Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Mersin
Büyükşehir Belediyeleri, Limanlarda (yat limanı, balıkçı barınağı gibi yat bağlama yerleri hariç) Liman
Başkanlıkları, bunların dışında kalan deniz alanlarında ise doğrudan Sahil Güvenlik Bot Komutanları
yetki ve sorumluluğa sahiptir.
1.3 Atıklarını boşalttığını tespit ettiğiniz veya şüphelendiğiniz kirlilik kaynağı varsa, bununla ilgili kanıt
olarak sunabilecek fotoğraf, video çekimi, atık numunesi gibi bulguların mutlaka belgelendirilmesi
büyük önem taşımaktadır.
1.4 Kirlilik, kirliliğe sebep olanlarca, eğer sebep olanlar bilinmiyorsa belediye veya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca temizlenir.
1.5 Kirliliğe neden olan faaliyetin durdurulması için mahallin en büyük mülki idare amiri aracılığıyla,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın İl veya İlçe teşkilatına, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Belediye Başkanlıklarına en kısa sürede haber verilmelidir.
1.6 Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenme kaynağı etkisiz hale gelinceye kadar aşağıdaki
yöntemlerden bir veya bir kaçı ile denize girmenin sakıncalı olduğunu nedeni ile birlikte
açıklanmasını sağlamalıdır. Açıklama, Türkçe ve yöreyi ziyaret eden turistlerin kompozisyonuna
göre yabancı bir dilde yapılmalıdır.

Plajda megafon ile sık sık anons yapılması,

Plajın görünür yerlerine, birden çok uyarı levhası koyulması,

Belediye hoparlörü ile uyarılar yapılması,

Plajın görünür yerine pankart asılması,

Yerel radyo veya TV ile yayın yapılması,
1.7 Kirlilik oluşturan neden ortadan kalkıncaya kadar Mavi Bayrak indirilir ve Mavi Bayrak panosunda
bayrağın indirilme nedeni ilan edilir. (panoda ilan edilecek yazı örneği www.mavibayrak.org.tr
sayfamızdan temin edilebilir.)
2 – Kıyı veya denizde meydana gelebilecek kazalar ve yangın:
2.1 Plajdaki ilk yardım birimine haber verilmelidir.
2.2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile............................................................................ sağlık
ocağına /hastaneye ulaştırılmalıdır veya aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.
Sağlık Ocağı veya Hastane Telefonu :…………………….
2.3 Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu: 110
2.4. Güvenlik ve asayişle ilgili durumlarda Polis tel: 155, Jandarma tel: 156
3– Deniz kirliliği durumunda Acil Durum Planı kapsamında Bilgi Verilecek Sorumlular:
Sorumlu Kişi
Plaj veya Tesiste
Sahil Güvenlik
Liman Başkanlığı
Belediye
Kaymakamlık
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
* Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır.
25
Telefon*
Download