teknik değirlendirme - Vizyon Endüstriyel Yalıtım

advertisement
FEDERAL EĞİTİM AJANSI
Yüksek Öğrenim Devlet Eğitim Kurumu
SİBİRYA DEVLET OTOMOBİL VE YOL AKADEMİSİ
“STROY TEST – SİBADİ” TEST MERKEZİ
644080, Omsk - 80, Mira cad No 5, Telefon (3812) 24-36-91, Faks (3812) - 23-74-59
"ONAY"
Руководитель ИЦ «Стройтест-СибАДИ»
Кривошеин А.Д.
Akreditasyon belgesi
№ РОСС КДТ.9001.21СЛ97
9 Mart 2004 tarihinde Devlet
Sicil Kaydı yapılmıştır.
TEKNİK DEĞİRLENDİRME
karşılaştırmalı Test Sonuçlarına göre;
Boru hatlarında ısı geçirgenliği
Yetkili uzmanlar:
Mühendis
Mühendis
Legaşov E.V.
Jabentsev D.A.
Omsk - 2006
İÇERİK
İşaret
Adı
Sayfa
Teknik değerlendirme
Sayfa 3
Ekler
Sayfa 5
Ekler 1
Isıtıcıların ısı geçirgenliğini
belirten test cihazının şeması
Sayfa 6
Ekler 2
Boru hatların ısı geçirgenliğini
belirten Test prosedürü
ve tanımları
Test sonuçları
Sayfa 7
Ekler 4
Test merkezin Akreditasyon
Belgesinin kopyası
«Stroytes- SibADI»
Sayfa 10
Ekler 5
Lisans kopyası GOU SibADİ, NIS
Sayfa 11
Ekler 3
Sayfa 9
1.
GENEL BİLGİLER
“Stroytes – SibADI” test merkezinin personeli tarafından boru hatların ısı geçirgenlik karşılaştırma
testi “Spesialniye Teknologii” LTD.ŞTI Firması siparişi üzerine yapılmıştır. (Akreditasyon belgesi №
РОСС RU.9001.21 СЛ97 9.03.2004 tarihli г.).
Amacı – 160 mm çapında boru hattın ısı yalıtımlı ve yalıtımsız kısımların ısı akışının yoğunluğunun
belirtilmesi.
Test yöntemini aşağıda belirtilenleri içermektedir:
Testi yapılmakta olan boru hatlarının bölümlerinin ısı geçirgenliğinin belirtilmesi için Test
standının hazırlanması ve montajı;
Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmına“Spesialniye Teknologii” LTD.ŞTI tarafından
üretilen “Izollat” ısı yalıtım boyanın 2 tabaka uygulanması (TU 2216-001-59277205-202);
Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmında (ısı yalıtımlı) ısı iletkenin sabit sıcaklık
rejimine ulaşması;
-
Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmında sıcaklık ve ısı iletken sarfiyatının ölçülmesi;
Test sonuçların işlenmesi ve 1 metre uzunluğunda olan ısı yalıtımlı boru parçasının ısı akımın
hesaplanan yoğunluğun değerlerinin elde edilmesi;
-
Benzeri koşullar altında ısı yalıtımı yapılmamış boru parçasının karşılaştırmalı testin yapılması.
Karşılaştırmalı Testlerin ana sonuçları Tablo ve Şema şeklinde Teknik Değerlendirmenin 1 ve 3 Nolu
Eklerinde verilmiştir.
2.
KARŞILAŞTIRMA TESTLERİN SONUÇLARI
Testler ısı taşıyıcının sabit sıcaklık rejiminde ve su sarfiyatında 12 saat boyunca gerçekleştirilmiştir.
Sisteminin son 2 saat çalışması içinde ısı taşıyıcının kontrol edilen noktalarında sarfiyat ve sıcaklık
değerleri aynı olması Testleri yapılmakta olan boru parçalarının sabit sıcaklığa ulaştığını
göstermektedir.
Su ısıtıcı tankında sabit sıcaklığa kadar ısıtılan su Testi yapılmakta olan boru parçasından geçer ve
hattan su ısıtıcıya geri dönüşüm yapar. Isı taşıyıcının akım şeması – sağır ve çift taraflıdır.
Testi yapılmakta olan boru parçalarının ısı geçirgenlik karşılaştırma testleri araştırma laboratuarında
kapalı mekanda +28,1°С hava sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Testlerin detaylı sonuçları 3 Nolu ekte verilmiştir.
Testlerin sonuçlarına göre:
Isı taşıyıcının ortalama sıcaklığı (3 testlere göre) besleme hattında ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız
kısımlarında sırasıyla - 77,2°С ve 77,2°С;
Isı taşıyıcının ortalama sıcaklığı (3 testlere göre) dönüş hattında ısı yalıtımlıdan ısı yalıtımsız
kısımlarına kadar sırasıyla - 75,2°С и 71,3°С;
Testleri yapılmakta olan hatların ortalama yüzey sıcaklığı (3 testlere göre) ısı yalıtımlı boru
hattının 65,6°С ve ısı yalıtımsız boru hattının 70,7°С;
Testleri yapılmakta olan boru hatlarından geçen ortalama su sarfiyatı – ısı yalıtımlı kısmı için
115,1 kg/saat, ve ısı yalıtımsız kısmı için 114,2 kg/saat;
Testten geçirilmekte olan boru hatlarından (uzunluğu 1,5 m) gelen ortalama sıcaklık miktarı,
gerçek iç sıcaklık değerlerinde beslenme ve geri dönüşüm boru hatlarındaki ısı taşıyıcı parametreleri
ısı yalıtımlı alan için 259 W/saat, ısı yalıtımsız alan için 761 W/saat;
1 metre uzunluğundaki boru hattının hesaplanan ısı akış yoğunluğu ısı yalıtımlı ve ısı
yalıtımsız bölümlerinin ortalama değeri sırasıyla 173 W / h ve 507 W / h.
SONUÇ
Boru hatlarının ısı geçirgenlik karşılaştırılma Testler sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Isı yalıtımlı 1 metre uzunluğunda 160 çapında boru parçasının ısı taşıyıcı ve ortam sıcaklığında
fiilen parametrelerinde ısı geçirgenliği - 173 W/saat;
Isı yalıtımsız 1 metre uzunluğunda 160 çapında boru parçasının ısı taşıyıcı ve ortam
sıcaklığında fiilen parametrelerinde ısı geçirgenliği - 507 W/saat.
EKLER
EK 1
Fоtо.P1.1. Test standının genel görünüşü
Ek2
TESTLERİN GERÇEKLEŞTİRME VE BORUNUN ISI AKIMININ YOĞUNLUĞUNUN BELİRTME METODU
Isı yalıtımlı ve yalıtımsız boru ısı akımının yoğunluğunun tespit Testleri SibADI “Isı ve gaz temini ve
havalandırma” Test Laboratuarlarında özel olarak hazırlandırılmış standa gerçekleştirilmiştir.
Sisteminin son 2 saat çalışması içinde ısı taşıyıcının kontrol edilen noktalarında sarfiyat ve sıcaklık
değerleri aynı olması Testleri yapılmakta olan boru parçalarının sabit sıcaklığa ulaştığını
göstermektedir.
Stand yapısı ve çalışma prensibi
Stand çalışma prensibi Test edilmekte olan boru alanında bir saat içinde besleme ve geri dönüşümlü
borulardaki ısı taşıyıcının sıcaklığının ve su sarfiyatının belirtilmesine dayanmaktadır.
Stand 160 mm çapında üst üste yerleştirilen boruların üç kısım (her birinin uzunluğ7u 1,5 m) borular,
bir birine metal ve plastik borular ile bağlıdır. Isı taşıyıcının ayarları ve kapatılması küresel vana ile
yapılır. Besleme boruda musluk suyu 50 litrelik su ısıtma tankında ısı taşıyıcının sabit sıcaklığına kadar
ısıtılır. Isıtıcılarda suyun sürekli sirkülasyonu geri dönüşümlü boruda yerleştirilen WILO pompa
yardımı ile yapılmaktadır.
Su ısıtıcı tankında sabit sıcaklığa kadar ısıtılan su testi yapılmakta olan 160 mm çapındaki boru
parçasından geçer ve hattan su ısıtıcıya geri dönüşüm yapar. Isı taşıyıcının akım şeması –çift taraflıdır.
Su sarfiyat verileri, testlerin yapıldığı 3 alandaki geri dönüşüm borulara yerleştirilen su sayacına göre
kayıt edilir. Besleme ve geri dönüşüm borularındaki ısı taşıyıcının sıcaklığı borularda yerleştirilen ve ısı
yalıtımlı kaplamasına sahip krom ve copel termokupl yardımı ile tespit edilir
Test prosedürü
1.
Test edilmekte olan bir parça boru üzerine “Spesialniye Tehnologii” ısı yalıtımlı Izollat (TU
2216-001-59277205-202) tabaka uygulanır. Kuruduktan sonra bir tabaka kuru yalıtım boya daha
uygulanır.
2.
Test edilmekte olan bir boru parçası (ısı yalıtımlı) ve tüm sistem muslukta soğuk su ile
doldurulur, pompa ve kesme vanalar yardımı ile ısı taşıyıcının sirkülasyonu başlatılır.
3.
Elektik güç kaynağından çalışan su ısıtıcı yardımı ile ısı taşıyıcı sabit sıcaklığa kadar ısıtılır.
4.
ITP -1 yardımı ile ısı yalıtımlı boru hatlarının besleme ve geri dönüşüm borularında ısı taşıyıcı
sıcaklığı ölçülür.
5.
Testi yapılmakta olan borudan geçen su sarfiyat değerleri geri dönüşüm boruya yerleştirilen
su debimetre ile ölçülür.
6.
Isı geçirgenliğinin ölçüldüğü süre sayılır.
7.
Belirli bir süre sonra, geri dönüşüm boruya yerleştirilen su debimetrede Testi yapılmakta olan
borudan geçen su sarfiyat değerleri kayıt edilir.
8.
Testi yapılmakta olan boru hatlarının birindeki besleme ve geri dönüşümlü borularında ısı
taşıyıcının ortalama sıcaklığı belirlenir.
9.
Test standının elektrik ve su temini kesilir.
Daha sonra aynı şekilde ısı yalıtımı yapılmamış boru hattının testleri yapılır (karşılaştırmak için).
Test sonuçların işlenmesi
Boru hattının alanında ayrılan ısı miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır :
(П2.1)
Q – boru hatlarından ayrılan ısı miktarı, W.Csu- suyun özgül ısı kapasitesi = 4,178 kJ/ (kg 0C )), tg
besleme boruda ısı taşıyıcının sıcaklığı 0C, t oh – geri dönüşüm boruda ısı taşıyıcının sıcaklığı, 0C
G su(вд) – test edilmekte olan borudan geçen su sarfiyatı, kg/saat.
Uzunluğu1metre olan test edilen boru hattının yoğunluğu q aşağıdaki formülle göre hesaplanır.
(П2.2)
test edilen boru hattın uzunluğu, m.
Ek3
TEST SONUÇLARI
Açıklama
Isı yalıtımlı boru hattın
bölümü
Test
Test
Test.
№1
.№2
№3
Isı yalıtımsız boru
hattın bölümü
Test
Test Test.
№1
.№2
№3
28,1
28,1
Test esnasında mekanın içinde ortalama
hava sıcaklığı t int °С
Test edilmekte olan bölüm girişinde ısı
taşıyıcı sıcaklığı, °С:
t1, °С
t2 ,°С
t3 ,°С
tort, °С
Test edilmekte olan bölüm çıkışında ısı
taşıyıcı sıcaklığı
tox1, °С
tox2 ,°С
tox3 ,°С
toxort, °С
Sıcaklık farkı {1гср- 1охР\ °С '
Test edilmekte olan boru bölümden
geçen su sarfiyatı Gвд, kg/saat
Test edilmekte olan boru bölümden
mekana yayılan sıcaklık miktarı W/saat
gerçek değerlerinde 1 metre
uzunluğundaki test edilmekte olan
borunun ısı akışının yoğunluğu, q =,
W/saat
1 metre uzunluğundaki test edilmekte
olan borunun Isı akımının ortalama
yoğunluğu,W/saat
77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
77,2
77,3
77,3
77,3
76,9
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,3
77,0
77,1
77,1
75,0
75,1
75,3
75,1
75,3
75,2
75,2
75,2
75,4
75,5
75,4
75,4
71,3
71,3
71,3
71,3
71,3
71,4
71,3
71,3
71,3
71,3
71,3
71,3
5,7
5,7
5,8
2,0
1,9
1,9
115,5
115,4
114,3
114,1
114,
2
114,
2
269
255
253
756
757
770
179
170
169
504
505
513
173
507
Download