Uploaded by User15390

Kimyasal Bileşikler Genel Kimya 1 Not

advertisement
Bolim 3
:
Kimyasal
Bileziuler
3-1 Kimyasal Bileşik Çeşitleri ve Formülleri
The compound in its molecular structure consists of independent units called
molecules.
In this molecule, a small number of nonmetal atoms are held together by covalent
bonds.
To represent the compound in its molecular structure, we use the chemical formula.
The chemical formula is shown with symbols and this formula;
- the elements present in the compound,
- indicates the relative number of atoms of each element.
Atomlar arasında elektron
ortaklaşması ile oluşan ve molekül
yapısında bileşikleri meydana getiren
Atomların birbirine elektron
aktarması ile oluşan ve iyonik
bileşikleri veren iyonik bağlar.
Molekül aynı cins atomların oluşturduğu temel
yapıtaşlarıdır örneğin, H2, O3 gibi. Bileşikler ise yine
oluşan yapının temel halini gösterir ama farklı cins
atomlardan oluşur örneğin Fe2O3 yada H2O2 olarak
örneklenebilir. Örneğin iyonik bağlar bir molekül içinde
olamaz ama bileşik içinde olabilir.
Rough formula; is the simplest formula for a compound; It shows the atoms in the
compound and their relative numbers.
Molecular formula; is the actual formula of the compound. In some cases, the rough
and molecular formulas are the same. In other cases, the molecular formula is a
multiple of the rough formula.
Bir Bileşiğin Deneysel Olarak Bulunan Yüzde
Bileşiminden Formülünün Bulunması
Karbon ve hidrojenden ya da karbon, hidrojen, azot, oksijen ve
daha birkaç elementten oluşmuş bileşikler organik bileşikler
adını alırlar. Bunlar özel bir kimya dalı olan organik kimyada
incelenirler.
Bu tanımın dışında kalanlar ise inorganik bileşikler adını alırlar.
Bu bileşiklerin incelendiği kimya dalı ise inorganik kimyadır.
Download