Uploaded by fkorkmaz070101

Patoloji özet

advertisement
Patolojinin Tarihi Gelişimi
. İlk otopsileri yapanlar; İbn-i Sina (980-1037) ve Ebubekir Razi (854-932)
. Patolojinin tarihsel süreci antik çağ da ve orta çağ da hastalıkların ölüm
nedeninin araştırılması ile başlamıştır.
. Hücresel patolojinin kurucusu ise Alman Bilim İnsanı Rudolf Ludwing Karl
Virchow (1821 – 1902)’dur.
Patoloji Gelişiminde Teknoloji
Okumak için mercek kullanımı (Roma, 1270)
İlk mikroskop (Hollanda, 1660; Leuvenhoek)
İlk mikrotom (G. Adams, 1770)
Optik cam sanayi (Jena, 1884)
Doku kültürü (HG Harrison, 1907)
Polarizasyon mikroskopu (1924)
Floresan mikroskopu (1929)
Elektron mikroskopu (1931)
Faz kontrast mikroskopu (1932)
Türkiye’de Patolojinin Gelişimi
Çağdaş patolojik anatominin kurucusu ;
Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar (1873-1936)
İlk patoloji kürsüsü; Gülhane Hastanesi, 1904
İlk otopsi ve patoloji eğitimi; 1907 (ilk kadın tıp asistanı; Semiramis Tezel)
PATOLOJİ …..
• Hücreleri
.
Vücut sıvılarını
• Tüm vücudu (otopsi)
.
Organları
• Dokuları
HASTALIĞIN GELİŞME SÜRECİNİN DÖRT ÖĞESİ;
Hastalığın nedeni (ETYOLOJİ)
Gelişmesindeki mekanizmalar (PATOGENEZ)
Hastalık tarafından dokularda ve hücrelerde
Oluşan yapısal değişiklikler
( MORFOLOJİ =Morfolojik Bulgular )
Bu yapısal değişikliklerin işlevsel sonuçları
( KLİNİK = Klinik Bulgular )
ETYOLOJİ NEDİR ?
1: Kalıtsal -Genetik nedenler – doğuştan olan
Hastalıklar
2: Edinsel ,Doğumdan sonra yaşamın herhangi bir
evresinde olan hastalık nedenleri
Kimyasal, fiziksel ( Travma ) , enfeksiyon, beslenmeye bağlı
Bazı durumlarda hem genetik hem de edinsel
nedenler bir arada bulunur ( MULTİFAKTÖRYEL )
PATOGENEZ NEDİR ?
HÜCRE VEYA DOKULARIN ETİYOLOJİK ETKENE
YANITINDA İLK UYARIDAN HASTALIĞIN
OLUŞMASINA KADAR GERÇEKLEŞEN ORGANİZMA VE
DOKULARDA Kİ OLAYLAR VE DEĞİŞİKLİKLER ZİNCİRİDİR
İŞLEVSEL BOZUKLUKLAR VE KLİNİK ÖNEMİ NEDİR ?
Yapısal değişiklikler ve çeşitli doku ve
organlardaki dağılımları, normal işleyişi
etkiler ve hastalığın klinik özelliklerini
(belirti ve bulgularını )seyrini ve sağ kalımı
belirler.
PATOLOJININ BÖLÜMLERI
• PATOLOJİK ANATOMİ
• HİSTOPATOLOJİ VE SİTOPATOLOJİ
• ULTRASTRUKTÜREL PATOLOJİ
• HİSTOKİMYASAL PATOLOJİ
• İMMÜN HİSTOKİMYASAL PATOLOJİ
• DENEYSEL PATOLOJİ
• ADLİ TIP PATOLOJİSİ
İLK MİKROSKOP
1660 DA HOLLANDA'LI ANTONİE VAN LEEUWENHOEK TARAFINDAN
YAPILMIŞTIR
Işık mikroskobu
Mikro:küçük+ scopein: görmek anlamındadır (Eski Yunanca).
Mikroskop, mercek sistemlerinden oluşan optik bir alettir.
Işık mikroskopunda büyütme, oküler X objektif büyütmesine eşittir.
Faz kontrast mikroskop
Faz kontrast mikroskobu, materyallerin canlı ve hareketli olarak incelenmesini
sağlayabilen bir mikroskoptur.
Kullanım alanları:
Hücre, doku kültürleri,Bakteri, Plankton v.b
POLARİZASYON MİKROSKOBU
Bu mikroskop biyoloji alanında ışığı çift kırıcı özelliği olan objelerin
incelenmesinde kullanılır.
POLARİZE ATAÇMAN
Kristal yapıların incelenmesinde kullanılır
Amiloid birikimler
Kayaç, mineral yapılar, Cam, seramik, İlaç kristalleri,Likit kristal yapılar,
Polimerler
Bu ataçman jeoloji ve Maden mühendisliği dallarının en önemli
aracıdır.
İNVERT MİKROSKOP
özellikle bir hücre kültürlerini incelemeye elverişli bir mikroskop.
Tersine mikroskop
Işık kaynağı, kondansör üstte
Örnek, objektif altta
Canlı hücre ve doku inceleme
Karanlık alan mikroskop
Canlı ve saydam hücreler özel kondansör nedeniyle sadece objeden
yansıyarak gelen ışınları objektife iletirler. Bakterilerin incelenmesi ve
sayımında kullanılır.
MİKROMETRELER
OKÜLER MİKROMETRELERİ : Numune üzerinde mikron olarak boyut
ölçümleri için kullanılan ve okülere takılan parçalardır.
Görüntü üzerine düşen mesafe çizgileri farklı büyütmelerde farklı
mesafelere karşılık gelmektedir. Örneğin 10X objektifte her bir çizgi
aralığı 10 mikron iken, 40X objektifte 2.5 mikrona karşılık gelmektedir.
1 mm 1000μm (micrometre )
1 micrometre 1000 nm
1 mm 1.000.000 nanometre(nm)
Işık mikroskopu ayırma gücü 0.2 μm
Elektron mikroskop ayırma gücü 0.2 nm
Download