Uploaded by sksuheybk

Kratos

advertisement
STORY OF KRATOS
It has been years since Kratos, the Spartan warrior and Ancient Greek
god of war, avenged the Greek Gods, and now lives with his younger son
Atreus in the realm of Midgard in Ancient Norway. After the death of
the Jötunn warrior Faye, Kratos' wife and mother of Atreus, he burns
her body to fulfill his will. Stuffing his ashes in a bag, Kratos sets
out to shed these ashes from the summit of Midgard's highest mountain,
again upon his will.
On this long and grueling road, Kratos and Atreus fight various
enemies, especially Thor and Zeus. However, despite all the
difficulties, the last will is fulfilled thanks to the helpful
magicians and scholars.
•Spartalı savaşçı ve Eski Yunan savaş Tanrısı
Kratos'un Yunan Tanrılarından intikamını
almasından bu yana yıllar geçmiştir ve şimdi
küçük oğlu Atreus ile Eski Norveç'te Midgard
aleminde yaşamaktadır. Kratos karısı ve
Atreus'un annesi olan Jötunn savaşçısı
Faye'nin ölümünden sonra vasiyetini yerine
getirmek üzere Faye' nin bedenini yakar.
Küllerini bir keseye dolduran Kratos yine
vasiyet üzerine bu külleri Midgard'ın en
yüksek dağının zirvesinden dökmek üzere
yola çıkar.
• Bu uzun ve engellerle dolu yolda Kratos ve
Atreus, Thor ve Zeus başta olmak üzere
çeşitli düşmanlarla mücadele ederler. Ne
var ki tüm zorluklara rağmen yardımsever
büyücü ve bilginlerin sayesinde son vasiyet
yerine getirilir.
Suheyb KÜÇÜK
11/E 819
Teşekkürler!
Download