Uploaded by User14358

Belge 3

advertisement
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
KONU: ÜMRANİYE İLÇESİ TEPEÜSTÜ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İTİRAZI
(ASKI TARİHİ 31/03/23)
Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi 299 Ada 13 Parsel sayılı yerin sahibiyim.
Daha ince 2B statüsünde olan yerlerimizde yıllarca bu sorunun çözülmesini bekledik ve 99
depreminden sonra sağlam güvenli yapılarda oturmak için parsellerimizde yapılaşmaya
gidemedik şu anda da imar planlarının onaylanarak bir an önce sağlam yapılara geçmek için
sabırsızlıkla beklemekteyiz.
Bölgemiz daha önce planları olan ve İmar planı durdurulmadan önce mahallemizde birçok
parsel yanındakilerle birleşmiş ve 2500 metrekare üstü olduğu için 2,50 emsal ile
yapılaşmaya gidilmesi için beklemekteydi. Ancak yeni yapılan planlarda parsellerimizden
%25lik bir kısmın sosyal donatı için kesileceğini görmüş bulunmaktayız. Planların hazırlandığı
dönemde herkesin beklentisi haklarımızda artış olacağı yönündeydi.
Askıdaki planların aşağıda belirtilen hususlar açısından yeniden değerlendirilmesi ve
isteklerimizin dikkate alınarak kararlaştırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
1. Arsamızın bulunduğu adanın havza içi uygulamasından havza dışı uygulamasına
çıkarılmasını.
2. Parsel alanında emsal hesabının %25 lik kesinti yapıldıktan sonra kalan alan
üzerinden değil BRÜT ALAN üzerinden yapılması. Terk edilecek alanların emsale esas
inşaat alanı hesabına dâhil edilmesi.
3. Mevcut emsal hesaplarımız olan 749-2500 metrekare arası 2.2 emsal ve 2499
metrekare üzeri 2.50 emsal oranlarında birleşmeyi teşvik edecek yönde artış yapılması.
K/ha yoğunluk hesabının 2500 metrekare üstü parseller için artırılması.
Parsel büyüklüğünün 2500 metrekare üzerine çıkması halinde 2.50 emsalin korunması
ve daha öncesinde de söylendiği gibi birleşmenin teşvik edilmesi ve modern şehircilik
anlayışıyla yapılaşma olması için birleşmeden dolayı gelecek 2.50 emsal oranının
artırılması.
4. Bir adada sosyal donatı alanında kalacak olan parselin hak kaybına uğramaması için
yapılaşmaya gidileceği zaman parsellerin birleşmesiyle ilgili önlemlerin alınması.
Saygılarımla,
ADRES: Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi Kafiye Sokak No 24/ Ümraniye İSTANBUL
İSİM SOYİSİM
Download