Uploaded by User13455

000610104

advertisement
TERMODİNAMİK – 1 FORMÜL KAĞIDI
Yoğunluk :
Özgül hacim :
Enerji Korunumu :
P.V = m.R.T
SIKIŞTIRILABİLME ÇARPANI
VERİM = Elde Edilmek İstenen Değer / Harcanması Gereken Değer
ENTALPİ :
[Termodinamik Formül Kağıdı]
Sayfa 1
KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ
Sabit Basınç Durumunda :
Hareketli sınır işi (P dV işi):
KAPALI SİSTEMLER İÇİN ENERJİ DENGESİ
Hal değişimi gerçekleştiren herhangi bir sistem için
enerji dengesi :
Sanki dengede durumu :
Birim zaman için :
Zamana göre değişim oranı sabit olduğu
durumlarda :
PV = m.R.T0 = C
veya
yazılabilir. Burada C sabit bir değerdir. Basınç,
denklemde yerine konursa,
Birim kütle için enerji dengesi :
Enerji dengesinin diferansiyel formu :
Politropik, İzotermal ve İzobarik hal değişimi :
Politropik hal değişimi: C, n sabittir
Çevrim için enerji denklemi :
Politropik Hal Değişimi :
n = 1 olduğu zaman (izotermal durum) :
Mükemmel Gazlar İçin :
[Termodinamik Formül Kağıdı]
Sayfa 2
Sabit Basınçlı bir genişleme ve sıkıştırma işlemi
için Enerji denkliği :

Δu = cv ΔT bağıntısı, sabit hacimde olsun
veya olmasın tüm hal değişimleri için
geçerlidir.
Sabit basınçta sıkıştırma ve genişleme işlemi için:
U  Ws  H
u ve h ‘ı hesaplamak için kullanılan üç yol :
Sabit basınçta hal değişim örneği :
Mükemmel Gazlar İçin Özgül Isı Bağıntıları
dh = cpdT ve du = cvdT
Elektrik işi :
İç Enerji Değişimleri:
MÜKEMMEL GAZLARIN İÇ ENERJİ, ENTALPİ VE
ÖZGÜL ISILARI
Mükemmel gazın iç
enerji ve entalpi değişimleri :
Entalpi Değişimi :
Örneğin :
ise
olur.
[Termodinamik Formül Kağıdı]
Sayfa 3
KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ
ÇÖZÜMLEMESİ
Sürekli Akışlı Sistemlerde
Kütle Dengesi (mKH = sabit) :
Kütle Debisi ve Hacimsel Debi
Özel Durum: Sıkıştırılamaz Akışlar:
AKIŞ İŞİ VE AKIŞKANIN ENERJİSİ
Akışkanın Toplam Enerjisi :
Kütlenin Korunumu İlkesi :
KH : Kontrol hacmi
Kütle ile Enerji Aktarımı :
Kütlenin Korunumu :
mgθg terimi kontrol hacmine birim zamanda
kütle ile aktarılan enerjiyi gösterir.
veya
[Termodinamik Formül Kağıdı]
Sayfa 4
Sürekli Akışlı Sistemler İçin Kütle ve Enerji
Dengesi
Türbinler ve Kompresörler
Genel kompresörler için enerji dengesi:
Kütle Dengesi :
Kısılma Vanaları
Enerji dengesi :
Enerji Dengesi :
Karışma Odaları
Adyabatik karışma odası için enerji dengesi:
Isı Değiştiricileri
Adyabatik ısı değiştiricileri için kütle ve enerji
dengesi:
Dönüşüm işaretlerinin enerji denkliği
(ısı girişi ve iş çıkışı pozitiftir.)
Boru ve Kanallarda Akış
Geleneksel borudaki akış için enerji dengesi:
Lüleler ve Yayıcılar
Bir lüle ve yayıcı için enerji dengesi:
[Termodinamik Formül Kağıdı]
Sayfa 5
Download