(Hiçşaşmaz) Katnaş Gıda Mühendisliği Bölümü GIDA MÜHENDİSLİĞİ

advertisement
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep (Hiçşaşmaz) Katnaş
Gıda Mühendisliği Bölümü
GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE GEÇİŞİM OLGULARI
ÖDEV IX
1.
2.
3.
Küçük yer değiştirmeli salınım hareketi ölçümünde hız profili y ye göre .
doğrusaldır. Plakalar arasındaki uzaklık geniş olsaydı ve akışkanın özlülüğü çok
düşük olsaydı, hız profili nasıl olurdu?
%13.5 luk i-pentan içinde poliizopren çözeltisinin 323 K sıcaklığında üslü akış
parametreleri n=0.2, m=5x105 Pa-sn olarak verilmiştir. Çözelti, tabakalı akış
koşullarında uzunluğu 10.2 m, çapı 1.3 cm olan yatay bir borudan
pompalanmaktadır. Aynı basınç farkı ve kütle akış hızını 30.6 m uzunluğunda bir
boruda gerçekleştirmek gerekmiştir? Borunun yarıçapı ne olmalıdır?
Aşağıda gösterildiği üzerearıçapı κR olan bir çubuk vz=v0 olacak biçimde yarıçapı
R olan silindirik bir boşluğun ekseni yönünde hareket etmektedir. Boşluğun iki
ucundaki basınçlar aynı olduğu için akışkan hareketi yalnızca çubuğun hareketine
bağlı olarak gerçekleşmektedir.
P0 uyarlanmış
basıncında akışkan
R çapında slindir
κR çapında v0
hızıyla hareket
eden çubuk
L
P0 uyarlanmış
basıncında akışkan
r 

 R
n 1
n
1
vz
Üslü akış için hız profilinin
olduğunu gösteriniz. Bu hız
n 1
v0
 n 1
profilinin n=1 olduğunda Newton tipi akışa nasıl dönüştüğünü gösteriniz.
3 n 1
2R 2 v0   1   n 1   2 

n≠1/3 olduğu sürece kütle akış hızının m  n1

2 
 n  1  3  1n

olduğunu gösteriniz. n=1/3 olduğunda kütle akış hızı ne olur? Kütle akış hızı
denklemini Newton tipi akışkana uygulayınız.
 
Download