madden*n ölçüleb*l*r özell*kler

advertisement
MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR
ÖZELLİKLERİ
o Hacim,
o Kütle,
o Ağırlıktır.
KÜTLE: Madde miktarıdır.
o Kütlesi büyük olan daha
büyük eylemsizliğe sahiptir.
o Günlük kullanımda kütle
genellikle ağırlık ile
karıştırılır. Kütle bulunduğu
ortamın yerçekimine göre
değişmez bir değerdir.
o Skaler bir büyüklüktür.
Sembol:
kg
SI birimi: Kilogram
Ölçen araç: Eşit kollu
terazi
Temel büyüklük: Gram
AĞIRLIK: bir cisme
uygulanan kütle çekim
kuvvetidir.
o Dinamometre ile
ölçülür.
o Ağırlık birimi
newton'dur .
o Kısaca'N' ile gösterilir.
o Ağırlık=Kütle x Yer
çekimi ivmesi
AĞIRLIK MERKEZİ: Parçacıkları üzerine
etki eden yerçekimleri bileşkesinin
uygulama noktasına verilen ad. . Bir cismin
ağırlık merkezi, o cismin meydana gelmesini
sağlayan noktalar sisteminin, o noktada
toplanmış ve yerçekimi kuvveti o noktaya
etki ediyormuş gibi olan halidir. Ağırlık
merkezinin bilinmesi ,cisimlerin denge
hallerini ve çeşitli yapıtların devrilmeden
durabilmelerinin sağlanmasında yardımcı
olur.
HACİM:Bir maddenin
uzayda kapladığı
bölgeye denir.
o Yani hacim maddenin
büyüklüğü ile ilgili bir
niceliktir.
o Birimi SI birim
sistemlerinde m3
(metreküp) dür.
Download