Uploaded by dashuriegatime

GIDA VE SU YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR (2)

advertisement
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK
EBE214, BULAŞICI HASTALIKLAR VE
EPİDEMİYOLOJİ
Öğr.Gör. Yasemin SÖKMEN
BULAŞICI HASTALIKLAR VE
EPİDEMİYOLOJİ
Hafta-3
GIDA VE SU YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
Su ve gıda ile ilgili hastalıklara ait ortak özellikler şunlardır;
1. Bulaşma genellikle fekal-oral yolla olmaktadır.
2. Yaygın epidemilere neden olurlar. Özellikle su ile yayılma olursa
patlama şeklinde salgınlar görülebilir. Besin ile bulaşan hastalıklar
besini alan kişilerin hastalanmaları ile zaman içinde tedrici olarak
artar.
3. Belirli iklim koşullarını ve özellikle de kötü hijyen koşullarında,
4. Su kirleticilerinin yoğun olduğu, besinlerin saklama koşullarının zor
olduğu yaz aylarında,
5. Ekonomik ve sosyal şartların kötü olduğu yerlerde daha çok
görülürler.
GIDA VE SU YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
Su ve gıda ile bulaşan hastalıkların başlıcaları;
Tifo,
Kolera
Hepatit A ve E
Basilli dizanteri
E coli
Listeria
Leptospirosis
Giardiazis
Yersinia
Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
TİFO
Tifo, Salmonella tipi bakterisinin sebep o!duğu, kontamine yiyecek ve su
alınmasıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.
DSÖ her yıl yaklaşık 21 milyon tifo vakasının olduğu ve 222 bin tifoya
bağlı ölümün gerçekleştiğini vurgulamaktadır.
Ülkemizde ; 945'te İzmit ve Eskişehir de, 1956'da Balıkesir'de, 1981 'de
Ankara 'da tifo salgınları bildirilmiştir. 2002 yılında da Diyarbakır'da su
kaynaklı tifo salgını bildirilmiştir.
KOLERA
Kolera bakterisi Vibriocho]erae ile kontamine yiyecek veya su alımı ile
ortaya çıkan kusma ile seyreden akut bir enfeksiyondur.
Kolera hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen ölümcül bir hastalıktır.
DSÖ her yıl 1,4-4,3 milyon görülen kolera vakası nedeniyle 28-142 bin
ölümün gerçekleştiğini belirtmektedir.
1-5 gün arasında kısa kuluçka dönemine sahip olan kolera bakterisi
hemen
tedavi
sonuçlanmaktadır.
edilmezse
ağır
dehidratasyon
ve
ölümle
HEPATİT A
Hepatit A, hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu karaciğer hastalığıdır.
Hepatit A geçirildikten sonra hemen hemen herkeste ömür boyu
bağışıklık sağlar.
Hepatit A hepatit B ve C'nin aksine kronik karaciğer hastalığına neden
olmaz, nadiren fulminan hepatit nedeniyle ölüme yol açabilir.
Kontamine yiyecek ve su alımı yoluyla ya da hasta kişi ile doğrudan
temas yoluyla bulaşır.
1988 yılında Şanghay' da kontamine yiyecek ve su nedeniyle meydana
gelen salgında 300 bin kişi enfekte olmuştur.
HEPATİT E
Hepatit E virusu (HEY), sıklıkla fekal-oral yolla bulaşan bir akut viral
hepatit etkenidir.
Kronik hastalığa yol açmaz.
Dünyanın birçok yerinde sıklıkla rastlanılır.
Hastalığın inkübasyon dönemi, HEY ile karşılaşmadan 3 ila 8 hafta
sonra, ortalama 40 gündür.
Belirti ve bulgular, diğer hepatit viruslarında olduğu gibidir ve ateş,
yorgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı, sarılık, koyu renk
idrar yapma, renksiz dışkılama ve eklem ağrılarını içerebilir.
BASİLLİ DİZANTERİ
Shigella cinsi bakterilerle oluşan başlıca kolonun inflamasyonu ile
seyreden akut enfeksiyöz hastalıktır.
Dünyada her yıl yaklaşık 140 milyon shigelloz olgusu geliştiği ve başlıca
gelişmekte olan ülkelerde ve 5 yaş altındaki çocuklarda olmak üzere 600
bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirilmektedir.
Basilli dizanteri, fekal-oral bulaşmanın en iyi örneği olarak alt yapısı
yetersiz ve hijyen koşullan kötü olan az gelişmiş ülkelerde sık görülür.
Bakteriler, hastaların kullandığı tuvaletlerin kullanılması ile diğer
insanlara bulaşabileceği gibi lağım sularının karıştığı dere sulan ile
sulanan sebzelerin (maydanoz, marul, vs.) çiğ olarak yenilmesiyle de
bulaşır.
E COLİ
Escherichia coli (E. coli) genel olarak, insanlarda ve hayvanlann
bağırsaklarında bulunan bir bakteridir.
E coli kalın bağırsak florası içinde bulunan en yaygın türdür.
Shiga toksin üreten E. coli gibi bazı suşlar (STEC) şiddetli gıda kaynaklı
hastalığa neden olabilir.
İnkübasyon süresi 3-4 gün olmakla birlikte salgınlarda 16 güne kadar
uzayabilir.
TEŞEKKÜR
EDERİM
Download