Uploaded by User12824

rapor

advertisement
147 ADA
1 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
AVAN PROJE RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
•
Adı
:
Süleymanpaşa’da konut yapısı
•
İl
:
Tekirdağ
•
İlçe
:
Süleymanpaşa
•
Mahalle
:
Köseilyas
•
Pafta
:
G19A02B3A
•
Ada
:
147
•
Parsel
:
1
•
Yapım Sistemi
:
Betonarme
II. AVAN PROJE ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Avan projesi hazırlanan yapı Süleymapaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi,147 ada, 1
parseldedir.Marmara denizine bakan cephesi bulunmaktadır. Parselin avan projesi
hazırlanırken kuşbakışı görsellerden faydalanılmış, Arazi görülmüş eğim baz
alınmıştır.
Genel özellik olarak 2 katlı betonarme konut projesidir bir de bodrum katı
bulunmaktadır
SEDES MİMARLIK
147 ADA
1 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
Yapıya tek girişten girilmekte olup parselin yaklaşık 100m2si kullanılmıştır.
Bodrum katı ve üst katları betoanrme olan yapının yüksekliği imar planına uyacak
şekilde 8.8m' de tutulmuş, 0.5 m su basman yapılıp, kat yükseklikleri 3.0 m olarak
düşünülmüştür. Yapıya giriş tek kanatlı kapıdan yapılmış, tek hanelik konut yapısı
şeklinde projelendirilmiştir.
Binanın girişi Hacı Kadın Caddesi üzerinden, 1.10 m kotuna çıkan altı basamaklı
merdiven ile ulaşılan, ahşap tek kanatlı kapı ile sağlanmaktadır.
Dükkan kısmına ise 1.10 m kotundan girilmektedir. Dükkanın arka kısmında bir wc
bulunmaktadır. Dükkanın zemini ahşap kaplama, wc zemini ise seramik kaplamadır.
Konuta girildiğinde sağ tarafta bir Mutfak ve sol tarafta 19 basamaklı bir merdiven
bulunmaktadır. Girişin karşısında ise salon bulunmaktadır. Wc ve mutfağın zemin
kaplamaları seramik kaplamadır.
Birinci katta merdivenin sol tarafında yatak odası, sağ tarafında ise balkon
bulunmaktadır. Mekanların zeminleri ahşap kaplamadır.
SEDES MİMARLIK
147 ADA
1 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
Bodrum katta merdivenin sol tarafında hobi odası, sağ tarafında ise çamaşır odası
bulunmaktadır. Çamaşır odasının zemini mermer, hobi odasının zemini ahşap
kaplamadır.
..
Parselin avan projesi; geleneksel yapı tipleri ve bölgesel planlar üzerine yapılan
araştırmalar göz önünde bulundurularak, günümüz modern insanının yaşam
koşullarına cevap verebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
SEDES MİMARLIK
Download