2014-2015 bahar dönemi / peyzaj tasarım projesi 1 çalışma

advertisement
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ / PEYZAJ TASARIM PROJESİ 1 ÇALIŞMA PROGRAMI
TARİH
1.HAFTA
12.02.2015
İSTENENLER
ATÖLYE ÇALIŞMASI
Alan tanıtımı, alan çalışması, sunum ve
arazi maketi yapımı
Dosyasının kontrolü ve çalışmaların
19.02.2015 1/100 Survey
tamamlanması
Araştırma Dosyası
1/100 Alan Analizi
1/100 Alan Analizi
3.HAFTA
26.02.2015 1/100 Alan Analizi
4.HAFTA
05.03.2015 1/100 Fonksiyon Planı (3 Alternatif)
5.HAFTA
12.03.2015 1/100 Fonksiyon Planı + Arazi Maketi
6.HAFTA
19.03.2015 1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş
7.HAFTA
26.03.2015
8.HAFTA
02.04.2015
9.HAFTA
09.04.2015
10.HAFTA 16.04.2015
1/100 Fonksiyon Planı (3 Alternatif)
1/100 Fonksiyon Planı
“Alternatiflerin Geliştirilmesi”
1/100 Fonksiyon Planı Seçimi ve
Geliştirilmesi
1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş
ESKİZ SINAVI (Tarihi değişebilir)
1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş
1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş +
+Maket
Maket
ARA SINAV (Tarihi değişebilir)
1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş
1/100 Avan Proje + Kesit-Görünüş +
+Maket
Maket
11.HAFTA 23.04.2015
12.HAFTA 30.04.1015
çalışması)
Çevre Analizi, Survey ve Araştırma
1/200 Çevre Analizi
2.HAFTA
Sunum ve Arazi Maketi Yapımı (Grup
RESMİ TATİL
1/100 Avan Proje
1/100 Yapısal Tasarım
1/100 Yapısal Tasarım
13.HAFTA 07.05.2015 1/100 Yapısal Tasarım
1/100 Yapısal Tasarım
14.HAFTA 14.05.2015 1/100 Yapısal Tasarım + Kesit + Detay
1/100 Yapısal Tasarım + Kesit + Detay
15.HAFTA 21.05.2015 1/100 Bitkisel Tasarım +Kesit + Maket
1/100 Bitkisel Tasarım +Kesit + Maket
FİNAL SINAV/JÜRİ
PEYZAJ TASARIM PROJESİ 1 ÇEVRE ANALİZİ ÇALIŞMA İÇERİĞİ (ÇALIŞMA DOSYASI)
1. ÜST İLİŞKİLER




Bölgenin geçmiş ve günümüz durumunun belirlenmesi
Çalışma alanının konumu ve yakın çevre ilişkilerinin belirlenmesi (yaya-taşıt ulaşımı, açık-kapalı
alanlar vb.)
Çalışma alanının fotoğraflarla tespiti ve tanıtımı
Çalışma alanındaki sorunların belirlenmesi
2. ANALİZLER

Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Analizi
o
o
o
o

Dokusal Analiz
o
o
o
o
o
o

(Çalışma alanında yer alan önemli sembollerin plan, perspektif v.b. oluşan imaj haritası)
Düzenleme Alanının Tarihsel Gelişimi
o

Yaya eylemsel ilişkileri (Yaya akslarının ve odak noktalarının belirlenmesi)
İmaj Ve Kimlik Öğeleri
o

Doluluk ve Boşluklar
İşlevsel Dağılım
Yapılaşmış Çevre Verileri
Kat Yükseklikleri
Tescilli Yapı Durumu
Doğal Çevre Eşikleri
Bağlantılar/Ulaşım İlişkileri
o

Sosyal Yapı
Ekonomik Yapı
Demografik yapı
Kültürel Yapı
(Tarihsel haritalar ve fotoğraflar ile literatür ve kaynak araştırması)
Düzenleme Alanına Ait Topoğrafik Ve İklimsel Verilerin Tespiti
o
(Survey - Doğal ve Kültürel Veriler)
3. ALAN BÜTÜNÜNDE GENEL SORUNLARIN TESPİTİ
(Yapılan analiz çalışmalarından sonra çalışma bütününde genel sorunların tespit edilerek, sorunlu alt
bölgelerin belirlenmesi)
4. ALAN BÜTÜNÜNDE GENEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ / PEYZAJ TASARIM PROJESİ 2 ÇALIŞMA PROGRAMI
TARİH
1.HAFTA
12.02.2015
İSTENENLER
ATÖLYE ÇALIŞMASI
Alan tanıtımı, alan çalışması, sunum ve
arazi maketi yapımı
Dosyasının kontrolü ve çalışmaların
19.02.2015 1/200 Survey
tamamlanması
Araştırma Dosyası
1/200 Alan Analizi
1/200 Alan Analizi
3.HAFTA
26.02.2015 1/200 Alan Analizi
4.HAFTA
05.03.2015 1/200 Fonksiyon Planı (3 Alternatif)
5.HAFTA
12.03.2015 1/200 Fonksiyon Planı + Arazi Maketi
6.HAFTA
19.03.2015 1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş
7.HAFTA
26.03.2015
8.HAFTA
02.04.2015
9.HAFTA
09.04.2015
10.HAFTA 16.04.2015
1/200 Fonksiyon Planı (3 Alternatif)
“Alternatiflerin Geliştirilmesi”
1/200 Fonksiyon Planı Seçimi ve
Geliştirilmesi
1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş
1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş
1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş +
+Maket
Maket
ARA SINAV (Tarihi değişebilir)
1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş
1/200 Avan Proje + Kesit-Görünüş +
+Maket
Maket
RESMİ TATİL
1/200 Avan Proje
1/200 Yapısal Tasarım
13.HAFTA 07.05.2015 1/200 Yapısal Tasarım
14.HAFTA 14.05.2015
1/200 Fonksiyon Planı
ESKİZ SINAVI (Tarihi değişebilir)
11.HAFTA 23.04.2015
12.HAFTA 30.04.1015
çalışması)
Çevre Analizi, Survey ve Araştırma
1/500 Çevre Analizi
2.HAFTA
Sunum ve Arazi Maketi Yapımı (Grup
1/200 Yapısal Tasarım
1/200 Yapısal Tasarım
1/200 Yapısal +Bitkisel Tasarım +Kesit + 1/200 Yapısal+Bitkisel Tasarım +Kesit +
Maket
Maket
15.HAFTA 21.05.2015 1/200 Bitkisel Tasarım +Kesit + Maket
FİNAL SINAV/JÜRİ
1/200 Bitkisel Tasarım +Kesit + Maket
PEYZAJ TASARIM PROJESİ 2 ÇEVRE ANALİZİ ÇALIŞMA İÇERİĞİ (ÇALIŞMA DOSYASI)
1. ÜST İLİŞKİLER




Bölgenin geçmiş ve günümüz durumunun belirlenmesi
Çalışma alanının konumu ve yakın çevre ilişkilerinin belirlenmesi (yaya-taşıt ulaşımı, açık-kapalı
alanlar vb.)
Çalışma alanının fotoğraflarla tespiti ve tanıtımı
Çalışma alanındaki sorunların belirlenmesi
2. ANALİZLER

Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Analizi
o
o
o
o

Dokusal Analiz
o
o
o
o
o
o

(Çalışma alanında yer alan önemli sembollerin plan, perspektif v.b. oluşan imaj haritası)
Düzenleme Alanının Tarihsel Gelişimi
o

Yaya eylemsel ilişkileri (Yaya akslarının ve odak noktalarının belirlenmesi)
İmaj Ve Kimlik Öğeleri
o

Doluluk ve Boşluklar
İşlevsel Dağılım
Yapılaşmış Çevre Verileri
Kat Yükseklikleri
Tescilli Yapı Durumu
Doğal Çevre Eşikleri
Bağlantılar/Ulaşım İlişkileri
o

Sosyal Yapı
Ekonomik Yapı
Demografik yapı
Kültürel Yapı
(Tarihsel haritalar ve fotoğraflar ile literatür ve kaynak araştırması)
Düzenleme Alanına Ait Topoğrafik Ve İklimsel Verilerin Tespiti
o
(Survey - Doğal ve Kültürel Veriler)
3. ALAN BÜTÜNÜNDE GENEL SORUNLARIN TESPİTİ
(Yapılan analiz çalışmalarından sonra çalışma bütününde genel sorunların tespit edilerek, sorunlu alt
bölgelerin belirlenmesi)
4. ALAN BÜTÜNÜNDE GENEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Download