Uploaded by User12040

YÜCEDAĞ DÖVİZ SMMM RAPORU

advertisement
ŞİRKETLERİN DÖVİZ KAZANDIRICI GELİRLERİNİN BANKALARA TEVSİKİNE İLİŞKİN
SMMM RAPORU
I) Denetimi Yapan Meslek Mensubunun;
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda
Vergi Dairesi
Kimlik No’su
:
:
:
:
MEHMET ALİ AKGÜL
İSTANBUL SMMM ODASI
MERTER VERGİ DAİRESİ
901 015 1471
İletişim Bilgileri
İşyeri Adresi
Telefon
E-posta
;
: BAHÇELİEVLER MAH.RESSAM HALİM SOK.NO.7/34 BAHÇELİEVLER/İST.
: 0212 441 70 50
: [email protected]
II) Dayanak Sözleşmenin;
Tarihi
Sayısı
: 01/01/2021
: 2021/13308/1-S / 1
III) Kredi Müşterisinin;
Adı Soyadı (Unvanı) : YÜCEDAĞ AYAKKABICILIK DERİ ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Vergi Dairesi
: ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
Kimlik/Vergi No’su : 9890288907
Ticaret Sicil No’su
: 91904-5
İletişim Bilgileri;
İşyeri Adresi
Telefon
E-posta
: MERKEZ MH.ABİDE-İ HÜRRİYET CD. SİBEL AP.
N.161 K.2 D.3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
: 0532 616 92 86
: [email protected]
Firmanın SMMM/YMM Kimlik Bilgisi
: SMMM MEHMET ALİ AKGÜL
Nitelikli Paya Sahip Ortaklarının Adı Soyadı
: SEVDA YÜCEDAĞ
Nitelikli Paya Sahip Ortaklarının Adresleri
: GÜZELTEPE MAHALLESİ
AÇIKYÜZ SOKAK NO:9 D:8 EYÜPSULTAN /ISTANBUL
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları
:
Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının Ad ve Soyadları : SEVDA YÜCEDAĞ
Sektör Bilgisi
: AYAKKABI TİCARET
İştirakleri (varsa) Pay Oranları ve Sektör Bilgileri
: YOKTUR
IV) İnceleme Konusu;
2018 / 11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar” ve “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” kapsamında son üç yıla
ait döviz gelirlerinin incelenmesi
V) İnceleme Dönemi;
Cari Yıl
2020
2019
2018
Döviz Cinsi
EURO
EURO
EURO
Döviz Geliri Tutarı
44.162,78
53.197,85
14.836,70
TL Karşılığı
293.523,53
322.276,72
90.482,24
İnceleme Dönemine Ait Yasal Defterler;
Cari Yıl
Yasal Defterin Nevi
2020
Yevmiye Defteri
2020
Defter-i Kebir
2020
Envanter Defteri
Cari Yıl
2019
Yasal Defterin Nevi
2019
2019
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Tasdik Makamı
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
Tasdik Tarih ve No’su
Tasdik Makamı
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ
Tasdik Tarih ve No’su
30/12/2019 - 45942
30/12/2019 - 45943
30/12/2019 - 45944
28/12/2018 - 27025
28/12/2018 - 27026
28/12/2018 - 27027
VI) Hukuki Dayanağı;
Bu rapor, 25.01.2018 tarih; 30312 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2018/11185 sayılı “Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve
2018/32-46 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi çerçevesinde mükellef
Kurum ile 2018, 2019 ve 2020.. takvim yıllarına ilişkin olarak imzalanan 01/01/2021 tarih ve
2021/13308/1-S / 1 sayılı sözleşme uyarınca düzenlenmiş olup, belirtilen sözleşme rapora
eklenmiştir.
VII) Döviz GelirlerininTespiti;
Kredi Müşterisi YÜCEDAĞ AYAKKABICILIK DERİ ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ibraz edilen ve ilgili takvim yıllarında ihracat, transit ticaret,
ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında
gerçekleştirilmiş olduğu döviz gelirlerine ilişkin faturalar ve yasal defterlerin örnekleme yöntemi
ile incelenmesi neticesinde söz konusu yıllara ilişkin döviz gelirleri tutarına ve TL karşılıklarına
ay bazında yer verilmiştir.
Mükellef Kurum faturalarını EURO döviz cinslerinden düzenlenmiş olup, söz konusu faturaların
TL’ ye çevrilmesinde TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Hizmet ihracına ve döviz gelirlerine
ilişkin tarafımızca kontrol edilmiş olan fatura listesi raporumuz ekinde yer almaktadır.
VIII) Sonuç
YÜCEDAĞ AYAKKABICILIK DERİ ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’
nin yasal defter ve belgeleri üzerinden 2018/11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve “TCMB Sermaye
Hareketleri Genelgesi” kapsamında,

Kurumun son 3 takvim yılı döviz geliri toplam TL karşılığı tutarının 706.282,49 TL
olduğu,

2018, 2019 ve 2020 yılları için döviz gelirleri tutarlarının toplam TL karşılığının sırasıyla
90.482,24 TL, 322.276,72. TL ve 293.523,53 TL olduğu,

Mükellef Kurumun faaliyet konusu olan Ayakkabı Ticareti faaliyetinden elde edilen döviz
gelirlerinin,
-
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 2. Maddesinin Y bendi,
-
TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’ nin 15. Maddesinin 2. Bendi,
-
2017/4 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerle Döviz
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in
“Belgeli İşlemler” başlıklı 6. Maddesinin 3 fıkrasının f bendi kapsamında
değerlendirildiği,
kanaatine varılmıştır.
Saygılarımızla,
Tarih:15/02/2021
MEHMET ALİ AKGÜL
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Download