Uploaded by User10130

veli toplantı örneği

advertisement
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………….. LİSESİ 1. DÖNEM
VELİ TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO: 01
TOPLANTI TARİHİ VE YERİ: ../.../2021 (Çevrimiçi-ZOOM)
GÜNDEM MADDELERİ:

Açılış, yoklama, gündem maddelerinin okunması,

Okul-Aile işbirliğinin öneminin vurgulanması.

Eğitim-öğretim hakkında bilgi verilmesi.

Covıd-19 salgını ile ilgili okulda alınan önlemlerin görüşülmesi.

Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmaları ile ilgili konuların görüşülmesi.

Dilek ve temenniler,

Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Toplantı, …………………..nun gündem maddelerini okuması ve açılış konuşmasıyla
başlatıldı. Yapılan yoklamada ….. (……….) katılımcının (öğrenci velisi) hazır olduğu
görüldü.

……………………………. tarafından derse devam ve not sistemi hakkında bilgiler
verilerek dönem boyunca anlatılacak konular hakkında açıklamalar yapıldı. İçinde
bulunduğumuz dönemin hassaslığından ve örgün eğitimden uzak kalan öğrencilerin bu
süreçten olumsuz etkilendikleri dile getirilerek bu dönemde velilerin okulla işbirliğinin
önemi özellikle vurgulandı.

Velilerin ‘Sınıf düzeyinde alınan tedbirlerle ilgili olarak hijyen konusunda nasıl bir önlem
alındığı’ sorusu üzerine sınıf rehber öğretmeni ‘sınıflardaki havalandırmaların yeterince
yapıldığını ve sınıf önlerinde, koridor ve lavabo önlerinde de dezenfektan sıvılarının
bulunduğunu’ belirtti.

Öğrencilere verilecek ödevler ve evde yapılacak çalışmalar hakkında her türlü
bilgilendirme ve paylaşımların whatsap gruplarından düzenli olarak yapıldığı dile getirildi.
Bu konuda velilerin söz konusu dijital ortamlardan öğrencilerin durumlarını takip
etmelerinin önemi vurgulandı.

Sınıf ve okul ihtiyaçları konusunda …………………….., okulumuzun yeni bir okul
olduğunu bunun da beraberinde avantaj ve dezavantajları bulunduğunu belirtti. Etkileşimli
tahta, spor salonu, kütüphane vb. düzenlemeleri ile zamanla her şeyin çok daha iyiye
gideceği vurgulandı.

Dönem içinde planlanan gezi ve etkinlikler konusunda pandeminin seyrine göre yüz yüze
ya da çevrimiçi etkinliklere katılımın öğrenciler açısından önemli olduğu dile getirildi.
Tübitak, Erasmus, Meb yarışma ve projeleri vb. her türlü etkinliğe katılım önemi
hatırlatılarak bu konuda destek verebilecek velilerle iş birliğine gitmenin öğrencilere
sağlayacağı katkı hatırlatıldı. Velilerin bu konuda her türlü iletişim ve iş birliğine açık
oldukları görüldü. (Projeler ve yarışmalar)

Eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenle kurulması gereken iletişimin önemi dile getirildi.
Bunun öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyal iletişimlerine sunacağı katkı özellikle
vurgulandı. Gerekli görülmesi halinde psiko-sosyal desteğe muhtaç öğrencilerin rehberlik
servisine yönlendirilmesi hatırlatıldı.

Son olarak kitap okumanın öğrencilere sunacağı katkı ve ders tekrarlarının önemi
hatırlatılarak dilek ve temenniler maddesinin görüşülmesine geçildi.

Katılımcı velilerin ve sınıf rehber öğretmeninin iyi dilekleriyle toplantı sonlandırıldı.
………….. Sınıf Rehber Öğretmeni
……………………………….
Download