Kadın Meclisi Yürütme Kurulu 9 Nolu Toplantı Karar Tutanağı

advertisement
İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
9.TOPLANTI (18.04.2011) KARAR TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : 18 Nisan 2011
Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI
Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/5
TOPLANTI GÜNDEMİ
1.
Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun alt çalışma grubu olan Doğal Afetler Öncesi
Kadınların Organizasyonu Komisyonu tarafından hazırlanan “Doğal Afetlerde Kadınlar”
Çalıştayının görüşülmesi
2.
Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun alt çalışma grubu olan Kültür Sanat Alt Çalışma
Grubu tarafından talep edilen Kültür Sanat ile ilişkili derneklere katılım için davet yazısının
yazılması konusunun görüşülmesi
3.
Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu’nun hazırladığı Bel ve Boyun Sağlığı Eğitim Programı’nın
görüşülmesi
4.
Çalışma gruplarının hazırladığı projelerin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için
yapılacak çalışmaların belirlenmesi
5.
Çalışma grupları başkanları tarafından genel bir değerlendirmenin yapılması
6.
Görüş ve öneriler
Ek Gündem Maddesi:
1. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun Sanat Alt Çalışma Grubu tarafından önerilen “Farklı
Bir Ses-Kadın Tiyatrosu” Projesi’nin görüşülmesi
2. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun Eğitim Alt Çalışma Grubu tarafından önerilen
“Ulusal Eğitim Programı” Projesi’nin görüşülmesi
3. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu üyelerinin Kemalpaşa Danışma Merkezi ve Nazar Köyü
ziyaretinin görüşülmesi
4. Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu’nun önerilerinin görüşülmesi
•
Siyasi partilerin milletvekili listelerinde gösterdikleri kadın aday sayılarını kınamak için
kınama fax eylemi yapılması (Tarih: 22 Nisan Cuma Saat: 11.00)
•
Siyasi parti kadın kolları ve kadın sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı yapılması(Tarih:
26 Nisan Salı Saat: 16.00)
•
Ahmet İmançer Hoca ile fotoğraf ve beden dili dersi(TARİH: 29 Nisan Cuma Saat: 16.00)
•
Atölye çalışması (Tarih: 15 Mayıs Pazar Saat:10.00)
•
Milletvekili aday ve aday adayları ile toplantı (Tarih: 28 Mayıs Cumartesi)
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 18 Nisan 2011 tarihinde İzmir Kent Konseyi Hizmet Binasında saat
17.00’ da Başkan vekili ve 5 asil üyenin katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
1. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun alt çalışma grubu olan Doğal Afetler Öncesi
Kadınların Organizasyonu Komisyonu tarafından hazırlanan 2 günlük “Doğal Afetlerde
Kadınlar” Çalıştayı’nın Kasım ayında gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Kültür Sanat derneklerinin Kültür Sanat Alt Çalışma Grubu’na İzmir Kent Konseyi Sekretaryası
tarafından davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu’nun hazırladığı Bel ve Boyun Sağlığı Eğitim Programı’nın
Kent Konseyi Bileşenleri ve çalışanlarına yönelik olarak 4 Mayıs 2011 Çarşamba 17.0019.00 saatleri arasında İzmir Kent Konseyi Hizmet Binası’nda yapılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Çalışma Grubu tarafından önerilen veri toplama
konusunun Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu veri toplama önerileri ile birleştirilerek
hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Çalışma Grubu Başkanı Birgül Değirmenci tarafından
• Ayrımcılıkla ilgili bir eğitim programının hazırlanması
• Toplumsal Cinsiyet Temelli Bütçeleme konusunda çalışma ve eğitim yapılması
talepleri görüşülerek bu konuların ayrıntılı olarak dökümünün yapılarak bir sonraki toplantıda
görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun Sanat Alt Çalışma Grubu tarafından önerilen “Farklı
Bir Ses-Kadın Tiyatrosu” Projesi önerisi telif hakkı doğurmayan bir şekilde yapılması oy
birliği ile kabul edilmiştir.
7. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun Eğitim Alt Çalışma Grubu tarafından önerilen
“Ulusal
Eğitim
Programı”
Projesi’nin
bir
sonraki
toplantıda
detaylandırılarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubuna katılımı arttırmak amacı ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi sınırları içinde bulunan ilçelerde yer alan semt merkezlerinin, kadın danışma
merkezlerinin, kurs merkezlerinin ve İlçe Kadın Meclisleri’nin iletişim bilgilerinin İzmir Kent
Konseyi Sekretaryası’ndan talep edilmesine, kendi folklor grubu olan Kemalpaşa Nazar
Köyü ziyaretinin 27 Nisan 2011 Çarşamba günü yapılmasına, etkinlik için bir araç temin
edilmesine(büyükşehir otopark) oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Başkanı Kızbes Aydın tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
Siyasi parti kadın kolları ve kadın sivil toplum kuruluşları ile 26 Nisan 2011 Salı günü saat
16.00’da eylem planlamak üzere bir toplantı yapılmasına, bu toplantı sonrasında Mayıs
ayının ilk haftasında siyasi partilerin milletvekili listelerinde gösterdikleri kadın aday
sayılarını kınamak için kınama fax eyleminin ve çeşitli etkinliklerin yapılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
10. Beden dili eğitimi veren bir uzmandan, bütün Kadın Meclisi üyelerine yönelik bir eğitimin
uygun tarihte alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 15 Mayıs 2011 Pazar günü saat 10.00’da “Siyasette Kadın Talepleri” adlı atölye
çalışmasının İzmir Kent Konseyi Hizmet Binası’nda yapılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
12. Milletvekili adayları ile Toplumsal Sözleşmesi İmza Toplantısı’nın 28 Mayıs Cumartesi 2011
tarihinde İzmir Kent Konseyi Hizmet Binası’nda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu’nun sorumlusu olan Şengül Baysak’ın yürütme kurulundan
istifa etmesi üzerine çalışma grubunun koordinasyonunun sağlanması amacı ile Yürütme
Kurulu üyesi Müjgan Günenç’in çalışma grubu koordinatörlüğüne atanmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
EMEL DENİZASLANI
………………………………………….
İÇİM UZUN
………………………………………….
AYSUN BALTACI
………………………………………….
SEVGİ ZENGİN
………………………………………….
HURİYE TOKER
………………………………………….
DİLEK OLCAY
………………………………………….
SEMRA ARIK
………………………………………….
MÜJGAN GÜNENÇ
MAZERETLİ
Download