Uploaded by User9902

yazılı hazırlık

advertisement
e
m
ene
d
Lİ 6. SINIF MATEMATİK KASIM TATİLİ ÖDEVİ
53 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
1.
A) 15
B) 25
C) 95
6.
D) 125
33 , 62 , 142 , 80 ifadesinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80 < 33 < 62 < 142
B) 80 < 62 < 33 < 142
C) 33 < 62 < 80 < 142
92 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A) 32
B) 33
C) 34
D) 33 < 80 < 62 < 142
D) 35
7.
A) 482
2A = 32 olduğuna göre A2 kaçtır?
3.
A) 10
B) 25
C) 4
B) 21
C) 22
D) 23
Bir yüzücü bir antrenmanda 53 kulaç atmıştır.
Her gün aynı sayıda kulaç atan yüzücü 5
günde kaç kulaç atmış olur?
A) 253
82
B) 54
C) 203
D) 36
D) 353
4 . 5 + 2 . (36 : 4) - 21 işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
9.
5.
C) 37
B) 17
C) 18
D) 19
YAYINLARI
50 + 41 + 32 + 23 işleminin sonucu kaçtır?
A) 20
B) 13
D) 16
8.
4.
(417 . 3 : 82 - 5)0 + 62 işleminin sonucu kaçtır?
Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu
40’dır?
A) 5 . 4 - 32
B) 51 + 100 : 20 . 7
C) 63 - 52
D) 8 + 10 - 1 . 7
MATEMATİK
den
em
Lİ 6. SINIF MATEMATİK KASIM TATİLİ ÖDEVİ
10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde parantez
kaldırsakta sonuç değişmez?
e
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 15 . (20 - 2) = 15 . 2 - 15 . 20
A) (5 . 6) : 2 + 5
B) 4 . (8 - 4) = 4 . 8 - 4 . 4
B) (8 + 4) : 2 . 3
C) 6 . 15 - 15 . 2 = 6 . (15 - 2)
C) 8 . (4 + 2) : 2
D) 15 . 40 + 4 . 40 = 40 . (15 - 4)
D) 8100 : 20 + 4 . (2 + 5)
15. 88 . 13 + 13 . 24 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
11. Aşağıda verilen işlemlerin hangisinin sonucu
daha büyüktür?
A) 2 . 5 : 21
B) 100 : 50 + 3 . 5
A) 88 . 37
B) 13 . 112
C) 24 . 100
D) 13 . 100
C) 81 : 90 - 10 . 4
D) 121 : 11 . 4
12. 256 : (25 . 22) işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 4
YAYINLARI
16. Hangi sayının 5 katının 4 eksiği 121’dir?
A) 25
C) 15
D) 10
D) 8
13. Yağmur günde 20 sayfa kitap okumaktadır.
Kübra ise günde 15 sayfa kitap okumaktadır.
Aynı gün okumaya başladıkları kitabı ikisi de
5 gün sonra bitirdiğine göre iki kitabın sayfa
sayıları arasındaki farkı veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 . (15 + 5)
B) 15 . (20 - 5)
C) 5 . (20 - 15)
D) 5 . (20 + 15)
17. Nagehan Hanım evine 3800 TL değerinde bir
buzdolabı alacaktır. Buzdolabonın 1200
TL’sini peşin geriye kalanını ise 13 taksitle
ödediğine göre her bir taksit tutarı kaç TL’dir?
A) 260
B) 250
C) 200
D) 160
18. Bir çiftlikte 15 tavuk ve bir miktar tavşan vardır. Bu çiftlikteki toplam ayak sayısı 46 ise
çiftlikteki tavşan sayısı kaçtır?
A) 2
MATEMATİK
B) 20
B) 4
C) 6
D) 8
83
e
m
ene
d
Lİ 6. SINIF MATEMATİK KASIM TATİLİ ÖDEVİ
19. Ezgi’nin kalemlerinin sayısının 5 fazlası kadar
Defne’de de kalem vardır. İkisinin kalem sayıları toplamı 25 ise Ezgi’nin toplam kaç kalemi
vardır?
A) 10
B) 15
C) 20
24. 121 sayısının kaç tane çarpanı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
D) 22
25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8 sayısı 16 sayısının bir bölenidir.
B) 12 sayısı 144’ün bir çarpanıdır.
20. Bir fidanın dikildiği zaman ki boyu 23 cm’dir.
Bu fidan ayda 5 cm uzadığına göre kaç yıl
sonra boyu 143 cm olur?
A) 1
B) 2
C) 3
C) 20 sayısının 6 tane böleni vardır.
D) 91 sayısı 17’nin katıdır.
D) 4
26. Aşağıdaki sayıların hangisi 3 ile kalansız
bölünebilir?
21. Aşağıdakilerden hangisi 64’ün çarpanlarından biri değildir?
B) 8
C) 12
D) 16
B) 872
C) 215
D) 791
YAYINLARI
A) 4
A) 159
27. 972 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
22. 36’ın çarpanları aşağıdakilerden hangileridir?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
A) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36
B) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
C) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18
D) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
28. 1007 sayısının 4 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
23. 11 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanı değildir?
A) 77
B) 111
C) 121
D) 66
C) 2
D) 3
29. 824 . 139 çarpımının 5 ile bölümünden kalan
kaçtır?
A) 0
84
B) 1
B) 1
C) 2
MATEMATİK
D) 3
den
em
Lİ 6. SINIF MATEMATİK KASIM TATİLİ ÖDEVİ
35. 50 ile 70 arasında kaç tane asal sayı vardır?
30. 1258 beş basamaklı sayısı 3 ile kalansız
bölünebiliyorsa  yerine hangi rakamlar
gelebilir?
A) 2, 5, 8
B) 3, 6, 9
C) 5, 8
D) 0, 2, 5
e
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
36. 7 sayısı aşağıdaki sayıların hangisi ile aralarında asal değildir?
A) 91
B) 141
C) 156
D) 176
31. 367beş basamaklı sayısı 5, 2 ve 9 ile tam
bölünebiliyorsa  yerine hangi rakam gelebilir?
A) 3
B) 2
C) 4
37. İki basmaklı en büyük asal sayı iki basamaklı
en küçük asal sayının toplamı kaçtır?
D) 5
32. 3, 4 ve 5 ile kalansız bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 130
B) 120
C) 115
D) 100
YAYINLARI
A) 88
B) 94
C) 100
D) 108
38. 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 . 3 . 5
B) 22 . 32 . 5
C) 2 . 3 . 5
D) 24 . 3 . 5
33. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 61
B) 67
C) 83
D) 87
34. a7 iki basamaklı bir asal sayı ise a yerine kaç
farklı rakam gelebilir?
A) 4
B) 5
C) 6
39. 363 = a . b2
363’ün asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre a + b kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
D) 7
40. Asal çarpanlarına ayrılmış hali y = 23 . 5 . 7
olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70
MATEMATİK
B) 140
C) 280
D) 560
85
e
m
ene
d
Lİ 6. SINIF MATEMATİK KASIM TATİLİ ÖDEVİ
41. Asal çarpanları 2 ve 7 olan iki basamaklı en
büyük sayı kaçtır?
A) 92
B) 94
C) 96
46. Bir sınıftaki öğrenciler 3’erli ve 5’erli sayılınca her
seferinde 1 öğrenci artıyor.
Buna göre bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?
D) 98
A) 15
42. Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan üç basamaklı en
küçük sayı kaçtır?
A) 120
B) 118
C) 119
B) 16
C) 30
D) 31
47. Bir sepetteki çiçekler 8 erli ve 5 erli sayılabiliyor.
D) 110
Sepetteki çiçek sayısı 100 ile 150 arasında ise
sepette kaç çiçek vardır?
A) 110
B) 130
C) 120
D) 140
43. 24 ve 18’in ortak bölenleri hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) 2, 3 ve 5
B) 2 ve 5
C) 1, 2, 3 ve 6
D) 3 ve 5
48. K = {Haftanın P harfi ile başlayan günleri}
YAYINLARI
K = {Asal olan rakamlar}
44. Serhat huzur evini 5 günde bir, kardeşi Selin
ise 3 günde bir ziyaret ediyor. İlk ziyaretlerini
birlikte yapan Serhat ve Selin, kaç gün sonra
3. kez birlikte huzur evi ziyareti yaparlar?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
Yukarıda verilenlere göre s(K) + s(L) = ?
A) 4
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
C) 6
B) 12
C) 8
D) 4
50. L = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18} ise L kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) L = {Çift sayılar}
B) L = {20’den küçük çift sayma sayıları}
C) L = {20’den küçük sayılar}
D) L = {Sayma sayıları}
86
D) 7
49. D kümesinin 8, B kümesinin 12 elemanı vardır. B,D kümesinin eleman sayısı en fazla
kaç olabilir?
A) 20
45. Öykü hanım 30 kg ve 50 kg’lık farklı kalitedeki
iki çuval pirinci eşit kapasitedeki torbalara
koyacaktır, bu iş için Öykü hanım en az kaç
torba kullanacaktır?
B) 5
MATEMATİK
Download