Uploaded by o_guzhan_6

Anestezi yöntemleri, Sorunlar, Görüşme-Hazırlık – ANESTEZİWEBLİNE

advertisement
Türkçe
ANESTEZİWEBLİNE
(https://anesteziwebline.com/)
Anestezi Narkoz Değildir ! , Anestezi Yaşatma Sanatıdır..
NEDİR ŞU AN-ESTEZİ ? (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/)
HAKKIMDA (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/ABOUT/)
TEKNİSYENLERE ÖZEL (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/CATEGORY/TEKNİSYENLERE-OZEL/)
HALK ‘ A ÖZEL (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/CATEGORY/HALKA-OZEL/)
GEZİ REHBER’ İM (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/GEZİ-REHBER-İM/)
ANASAYFA (HTTPS://ANESTEZİWEBLİNE.COM/)
 (https://www.instagram.com/doktorun_gezi_rehberi/)
 (https://www.instagram.com/ay_handcrafts/)
Ara …
Anestezi yöntemleri, Sorunlar,
Görüşme-Hazırlık
MAR 9
 admin (https://anesteziwebline.com/author/admin/)
Türkçe
ANESTEZİ YÖNTEMLERİ VE AYAKTAN GÜNÜBİRLİK CERRAHİLER
Hangi tür anestezi tekniği daha iyidir ? (böyle bir sorunuz olabilir!) :
Genel olarak hastanın durumu, yapılacak ameliyatın türü ve tadbik edilecek anestezinin sıkıntısı
olmayacaksa hastanın arzuları da bireysel seçim olarak planlanan anestezi yönteminde rol
alan faktörlerdir.Ayrıca; tecrübe,teknik ve personel gereksinim şartları , cerrahinin süresi de
etkili olabilecek parametrelerdendir.
Belirlenecek yöntem hem hastanın durumuna en uygun olmalı, hemde cerrahi işlemin en iyi
şekilde yapılabilmesine olanak vermelidir.
Hastanın yandaş hastalıkları, yaşı, cerrahi girişimin yeri, tipi ve süresi, hastaya verilecek
ameliyat pozisyonu, özel cerrahi tipleri (beyin cerrahisi gibi), hekimlerin-cerrah & anestezisttecrübe ve teknik olanakları, hastanın var olabilecek istemleri de anestezi yönteminin
belirlenmesinde rol oynamaktadır. Hedef hasta için olası en büyük emniyetin
Türkçe sağlanması ile,
cerrahi ve operatör için iyi bir çalışma şartlarının oluşturulmasıdır.
Genel ilkeler dahilinde ;
Cerrahilerde genel anestezinin uygulanacağı durumlar :
operasyon sırasında kusma ile sonuçlanabilecek ve bunun sonunda solunum yollarını
tıkayarak tehlikeye oluşturabilecek klinik durumdaki hastalar
özellikle üst batın (karın) ve göğüs cerrahisi
baş boyun bölgesi ameliyatları
cerrahisi süre olarak uzayacak hastalar
solunumu kısıtlayacak pozisyonlu ameliyatlar (yüzüstü pozisyon gibi)
kooperasyon bozukluğu olan hastalar
çok acil girişim gerekecek hastalar
Cerrahilerde bölgesel anestezinin ( epidural / spinal anestezi ,sinir blokları ) uygulanacağı
durumlar :
** kanama pıhtılaşma bozukluğu olmayan
Alt batın ameliyatları (fıtık, sezeryan gibi)
Ekstremite (ayak-bacak) ameliyatları ki çoğu ortopedik ameliyatlardır.
Genel ve bölgesel anestezinin ayni derecede hasta için olanaklı olduğu,ancak ağır
solunumsal bozuklukları bulunan hastalar (ağır astım gibi)
Yukarıda açıklananlar, genel uygulamalardır. Anestezi yönteminin belirlenmesinde asil olan
hasta,anestezist arasında olan görüşme (vizit) ile kesinlik kazanacaktır.
AYAKTAN CERRAHİ GİRİŞİMLER
Ambulan anestezi :
Bu grupta yer alacak hastalar için de hazırlanma protokolü, yatacak hastalar gibi olmalıdır.
Avantajı : Gider tasarufu sağlar. Hastane enfeksiyonlarında
görülme sıklığı azalır. Cerrahi
sırasında pıhtılaşma sorunlarının az görülmesi olasıdır. Aileden ayrılığın önlenmesi (çocuklar) ek
bir avantajdır.
Hastane yataklarının diğer hastalara bırakılmasına olanak sağlar. Genelde cerrahi süresi 90
dk. dan az olan, minimum kanama riskli hastalar bu uygulamaya girebilecek konumdadır.Yine
yapılacak cerrahi ile,vucutta meydana gelebilecek değişiklikler az olmalıdır (Bu hastalar cerrahi
sonrası kısa sürede yemek yerler, sıvı alabilirler, genelde günler süren kısıtlamalar uygulanmaz,
damardan sürekli sıvı alımı olmamaktadır. Bunlar yatan hastaya göre belirgin olan
avantajlarıdır).
Ayaktan cerrahi girişimlere örnekler :
Biyopsiler, küçük ve batın içi müdahale gerektirmeyen fıtıklar, varikosel ameliyatı, ciltte yer alan
yüzeyel kitle çıkarılmaları, şaşılık, genel anestezi altında muayene olacaklar, küretaj, düşük, orta
kulağa tüp yerleştirme, artroskopiler, menisküs ameliyatları, tomografi gibi radyolojik tetkikler,
sünnet, küçük diş cerrahi girişimleri gibi ..
Ayaktan müdahale anestezi tekniğinde, sıkça rastladığımız uygulamalardan;
Türkçe biopsi amaçlı
tanısal girişimler – küretajdan (kadın doğum konulu), mide barsak endoskopilerinde
uyguladığımız kısa süreli anestezi uygulamalarımızdan söz edelim :
Buradaki uygulama ambulan anesteziyle eş değerdedir. Ancak cerrahi işlem süresi kısıtlıdır ve
genelde
ameliyathane
dışı
ortamlarda
gerçekleştirildiklerinden,
sürenin
uzaması
istenmez.Yaklaşık 20 dk. altında sonlanacak, klinik bir rahatsızlığı olmayan sorunsuz
vakalarda uygulanan kısa süreli bir uyutma tekniğidir. Bu klasik anlamda tam bir genel
anestezi değildir!.Hastanın işlem sırasında bilinci yoktur (uyur durumdadır) ama pek çok
refleks ve diğer parametreler (solunum gibi) hastanın kontrolündedir.Bu işlem içinde, en az 4
saat tam açlık gerekecektir.
Kullanılan ilaçlara bağlı olmakla beraber, genelde işlem sonrası ilk 1 saat içinde hafif bir uyku
hali ve nadiren uzun süren bir baş dönmesi ile hasta evine refakatçı kontrolünde gidebilir. 30
dk. içinde yemek yiyebilir. ve cerrahi bir sorunu yoksa ve kendini iyi hissediyorsa, hasta o günkü
sosyal yaşantı ve aktivitesine işlemden birkaç saat sonra devam edebilir.
Ambulan uygulamalar :
Karın içi cerrahi girişimlerde yapılmamalıdır !
Çok küçük bebekler ve bakıma muhtaç yaşlılarda yapılmamalıdır!
Solunum yollarında enfeksiyon varsa uygulanmamalı !
Kalp damar,solunum yolları,endokrin sistem hastalıklarında yapılmamalıdır !
Sürekli ilaç tedavisi görenlerde yapılmamalıdır !
Anestezi tipi de, vakalarda genel yada sinir blokları, infiltrasyon, seklinde planlanabilir.
Epidural veya spinal anestezi ise var olabilecek sorun ve komplikasyonlarının bilinmesi şartı ile
daha yakından hasta izlemiyle ve hastanın taburcu edilmeden önce ilgili doktor teyidi sonrası
uygulanabilir.
Ambulan anestezi alan hastalar taburcu edilirken ;
Gereğinde danışabileceği, bilgi alabileceği haberleşme sistemiyle temas imkanında olmalıdır.
Açık bilinç,düzenli davranış, yürüme yeteneği, stabil dolaşım ve solunum durumu gibi koşullar
değerlendirilerek hasta taburcu edilir. Sonrası içinde, özellikle motor fonksiyonlar, karar verme,
araç kullanma yeteneği açısından anestezi uygulamasını takiben en az 24 saat kısıtlama (aile
bireylerince yakın gözetim) olmalıdır.
Sıklık ile karşılaştığımız bir sorudayız!..Özellikle genel anestezi uygulamalarında ve
diğerlerinde en çok sorulan ve hastaları tedirgin eden, beklenmeyen sorun ve sıkıntılarda hasta
olarak sizlerin de rolü olacaktır..Bunu unutmayın!. Anestezi riskine etki eden enemli faktörler
aşağıda sıralanmıştır.
Bir hastanın anestezi alıp alamayacağı sorusu sıklıkla karşılaşılabilen durumdur. Bunun
belirlenmesinde kesin kurallar yoktur.Özellikle hayati bir cerrahi müdahale gerkecekse,
sorun hastanın anestezi alıp alamayacağı değil, en iyi şekilde nasıl anestetize (ağrısız
cerrahiye hazırlama) edileceğidir.Hastalar bu durumlarda optimal koşullarda ameliyata
alınacak, gereğinde lokal veya bölgesel teknikler denenecektir.
İleri yaş, erkek cinsiyet, sigara, şişmanlık, tekrarlayan enfeksiyonlar,
Türkçe kan elektrolit
bozuklukları, derin anemi=kansızlık, yakında geçirilmiş travma, tekrarlanan cerrahi
işlemler, kalp-akciğer-karaciğer-böbrek-solunum-endokrin yetersizlikleri cerrahi ve
anestezi riskini arttıran önemli faktörlerdir..
ANESTEZİ UYGULAMALARINDA İSTENMEYEN SORUN VE SIKINTILAR ?
Cerrahi ve anestezi uygulamalarında meydana gelebilecek istenmeyen sorunların (ölüm
dahil) oluşumunda gözden kaçan ana hususlar aşağıda sıralanmaktadır.
• Ameliyat öncesi eksiklikler : Hastanın operasyonunda gerekli olan muayene ve tedkiklerin
atlanması,uygun olmayan cerrahiye uymayan anestezi seçimi,var olan bir ciddi yandaş
hastalığın atlanması gibi..
• Operasyonda yapılan hatalar : Kullanılan malzemelerin uygunsuz olması,yanlış ilaç
seçimi,yanlış
anestezi
bilinmemesi,
deneyim
uygulaması,hastanın
ve
beceri
eksiklikleri,
izlenmesinde
zamanında
yetersizlikler,tekniğin
farkında
olamama,
tam
yetersiz
tedavi,önemsememe ve ihmal,mekanik hata gibi yetersizlikler..
• Operasyon sonrası eksiklikler : Meydana gelen sorun ve sıkıntıların en fazla görüldüğü
nedenidir.Genel anesteziden yeni çıkan hastanın tam uyanmaması, koruyucu reflekslerin geri
dönmemesi, yakından izleme ile hastaların takip edilememesi, izleme hataları,takip
olanaklarının yetersizliği..
• Organizasyon hataları : Ekip içi koordinasyon bozukluğu, yetersiz personelle çalışma, gerekli
önlemleri almama..
• Yetersiz uzmanlık : Ekibin kendi sahalarında tam deneyimli olmamaları, ekip arasında
uyumsuzluk..
• Alet malzeme hataları-teknik sorunlar : Yetersiz bakım, yanlış kullanım,tam uygulanmayan
kontrol, kullanımda teknik bilgi eksikliği..
Ve göz ardı edilmeyecek olan hastanın genel durumu ve yandaş olan (olumsuz etkili )
hastalıkları istenmeyen sorunların nedenleri arasındadır..
Not : Günümüzde anestezi eğitimi sonrası deneyim, tecrübe ve uygulama metodları çok iyi
gelişmiş ve anestezi uzmanları bu beceriyi kazanmış durumdadır.Ayrıca kullanılan cihazlar, ilaç
ve
malzeme
son
derece
güvenirliği
arttırılmış,
alarm
mekanizmalı
düzeneklere
sahiptirler.Bunun yanıda hastanın yakından hassas bir şekilde takibi (monitörizasyon
Türkçe
) de ek
güvenirlik sağlayacaktır. Bunlardan dolayı günümüzde anesteziye ait sorun ve komplikasyonlar
gitgide azalarak, güvenilir anestezi uygulamalarının yolunu açmıştır.
CERRAHİ VE ANESTEZİ SONRASI NE TÜR SORUNLAR YAŞANIR ?
* Solunum bozuklukları : Dilin geri düşmesiyle solunum yolları tıkanabilir.Horlama da bir
solunum
sıkıntı
sebeplerindendir.Daha
ilerisi
hipoksiyle
(kandaki
oksijen
düşüklüğü)
sonuçlanır.Solunum fonksiyonu, anestezi sonrası yakından izlenmesi elzem olan bir
sistemdir..Erken uyanma döneminde sık aralıklarla takibi gerekir.
* Hipotansiyon : Tansiyon düşmesinin en sık nedeni sıvı alımındaki azlıktır.Diğer sebepler
araştırılmalıdır.
* Hipertansiyon : Çoğu kez ağrıya,hipoksiye, fazla sıvı alımına bağlıdır.
* Kalp ritim bozukluğu : Elektrolit bozukluğu (kanda iyonlardaki değişimler-Na,K,Ca) hipoksi,
kardiak primer hastalıklar nedendir.
* Kas titremesi : Genel anestezi sonrası sık görülür. Kullanılan anestezik ilaçlarla sıklık artar..
Sebebi tam belli olmamakla beraber, oksijen tüketim artışına bağlanmaktadır.
* Hipertermi : Vücut ısısının artmasıdır. 38,5 dereceye kadar tolere edilir, sonrası acil tedavi
gerektirir.
* Bulantı kusma : Anestezi ve cerrahi sonrası en sık görülen sorundur. Açık batın
cerrahisinde görülme sıklığı artar.Hastayı zorlarsa tedavi gerektirir. Önceden var olan mide
barsak,psikolojik faktörler de eğilimi arttırır. Ağrı ve hipotansiyonda bulantıya neden olabilir.
Anestezi sonrası kusma “narkozu atma” halk benzetmesine kesinlikle uyan bir gerçek
değildir!.Kusarak anesteziden uzaklaşılmaz!..
* Ağrı : Cerrahi sonrası her hastada görülebilecek bir sorundur. Beklenen bir durum
olduğundan, önceden belirlenen yöntemlerle şiddeti azaltılabilecek durum olduğu gibi, tedavisi
mutlak gereklidir. (hasta kontrollü analjezi yöntemleri )-ilerde değinilecektir!
Aslında ağrının oluşumu bir sorun değil sonuçtur.Cerrahi varsa sonrasında ağrı da
olacaktır ..
AMELİYAT ÖNCESİ VİZİT VE HASTANIN AMELİYATA HAZIRLIĞI ( tanışma )
Türkçe
AMELİYAT ÖNCESİ VİZİT & HASTA HAZIRLIĞI :
Cerrahi girişimlerde anestezi uzmanı operasyon öncesi ve sonrası erken dönemlerde (ayılma =
uyanma odasındaki takibinde ki bu yapılan cerrahiye,süreye,hastanın öncesi ve sonrası var
olan kliniğine vs. bağlı olarak ortalama ilk 1-3 saatlik zaman dilimini içermektedir) hastanın
yaşamsal fonksiyonlarının sağlanma ve idamesinde sorumluluğu taşımaktadır. Bu nedenle
uygun tedavi ve bakım için,amaçlanan operasyon öncesi hastabaşı vizitin yapılması, güvenlik
ve önemliliğin gereğidir. Bu işlemin (premedikasyonun) yapılma amacı da ;
• Hastanın fiziksel ve psikolojik durumunun, dayanıklılığın ve riskinin değerlendirilmesini
belirleyecektir.
a – Fiziksel durum anestezistin yapacağı fizk muayeneye dayanır.Bu da anemnezle (öykü alma)
başlar.
b – Psikolojik hazırlık : Önemli aşamalardan biridir.Gerek hasta gerekse hasta yakınları ile
görüşme ile başlar.Farklı nedenlerden kaynaklanabilen,hastada bir gerilim ve endişe halinin
(varsa) kaldırılma amacını güder.Bu gerilim de hasta ile kurulan diyalogla ve yapılacakların
hastaya anlatımı ile sağlanabilir.Gereğinde ilaç gereksinimi karşılanabilir.
• Varsa ameliyat öncesi yandaş hastalık (kalp, solunum, metabolik vs.) durumun düzeltilmesi
için ek tanı uygulamalarının ve tedavisinin belirlenmesini sağlayacaktır.
• Belirlenecek uygun anestezi yöntemi (genel yada bölgesel) ve monitörizasyon şeklinin (hasta
izlem ) seçimini sağlamak.
• Kullanılacak anestezi yöntemini açıklayarak,bunların hasta tarafından yada vasisinden imzalı
onayın alınmasını sağlamak (yasal prosedür)
• Uygulanacak ilaç ve psikolojik yaklaşımla korku ile heyecanı azaltılacaktır.
• Tüm bu uygulamalar için kullanılacak ilaçların reçete edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bunlardan önce anestezi uzmanı, cerrah ile önceden görüşüp yapacağı girişimi ve hasta ile ilgili
diğer konuları mutlaka konuşmalıdır. Hasta cerrah tarafından değerlendirildikten ve cerrahi
onayı alındıktan sonra,sıra anestezi vizitine gelmelidir!.
Vizitin ilkeleri :
• Hastanın beraberinde getirdiği bulgu ve tıbbi belgeler veya daha Türkçe
evvel ayni hastanede
kazanılmış bulguların değerlendirilmesi ve incelenmesi
• Açıklamalar ve öyküye ait gerekli dökümantasyonların hazırlığı
• Detaylı fizik muayenenin yapılması
• Açıklama konuşması ,uygun olan ve belirlenecek anestezi şekli ile uygulama tarzının
değerlendirilmesi
• Tamamlayıcı ilaç tedavisi uygulaması (varsa ek hastalığa ait ilaç tedaviyle, operasyon için
rahatlatıcı ilaç uygulaması – cesaret iğnesi -?).
Cesaret iğnesi diye bir uygulama kelime karşılığı olarak bizde yoktur. Halk arasında kabul
gören bir uygulamanın amacı, operasyon öncesi gece veya saatlerde hastayı rahatlatmak,
endişeyi ve anksiyete’yi baskılamak amacını güder.
HASTA DOSYASI VE RUTİN İNCELEMELER :
Hastaya ait dosya kayıtlarında operasyon öncesi olması gerekli belgeler gözden geçirilmelidir.
• Varsa ön hastalığı ile şu anki kliniği ,kullanılan ilaçlar,öncesi yapılmış tetkikler ve yorumlar
(varsa epikriz notu). Bunlar hem zaman kazandırır,hemde tekrarı önler.
• Hastanın yattığı an sonrası var olan bulguları, seyri, ek sonuçları ve varsa konsültasyonları,
hemşire gözlem formu değerlendirmesi önem arzeder.
Laboratuar incelemeleri :
Bu istemler rutin biokimyasal istemler olarak değil de, hastanın klinik durumuna, öyküye,
ameliyat şekline göre belirlenerek istenmelidir. Önemli olan konu, hasta başı muayene ve
vizitte elde edilen bulgulardır.
Nedir bu istenen tetkikler :
• kan sayımı (Hb-Hc ) : Kansızlık – anemi – açısından önemlidir, varsa cerrahi öncesi kan
verilerek düzeltme imkanı tanır.
• serum elektrolitleri ( Na,K,Ca vs )
• Pıhtılaşma faktörleri : özellikle kanı sulandıran bir ilaç kullanımı, uzun süreli aspirin kullanımı
kanama eğilimini arttırır.Uyarın!
• Kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri (üre,kreatinin)
• Bulaşıcı sarılık (hepatit) testi. Bulaştırıcılığı ile personele ve diğer hastalara bulaşma riski
açısından önemlidir..
• EKG : kalp elektrosu, özellikle sorun olmasa da 40 yaş sonrası gerekir. Gençlere – kalp sorunu
olmayanlara yapılan muayenede gerek duyulmayabilir?
• Akciğer grafisi – röntgeni : solunum sıkıntısı olan her hastada mutlakgerekir, 40 yaş öncesi ise
muayene belirleyici olabilir.
Laboratuar
istem
kararlarında
bekleme
zamanı,
ne
derece
olabileceği,masraflar gibi parametreler de belirleyici olabilmektedir !
Ve sıra geldi hastamızla baş başa hazır dosya eşliğinde muayenesine – preoperatif vizite-
yararlı
Türkçe
ANESTEZİ İÇİN HASTA MUAYENESİ ( anamnez = öykü alma )
* Anamnez : doktorun hastaya teşhis koyma amaçlı olarak ona sorduğu sorular sonucu elde
ettiği hastanın öyküsüdür. Hastanın mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında, kendisinden ya
da bir yakınından alınan bilgilerdir.Anamnez, hastalığın teşhisinde en önemli adımlardan
biridir.
Burada amaç hasta ile sağlığı konusunda yapılan bir paylaşımdır.Sorulacak ve cevap alınacak
sorular kısaca ;
• Şu an var olan şikayetler (gelişme şekline göre),
• önceden geçirilmiş hastalıklar, kazalar ve ameliyatlar, varsa anestezi uygulanmış mı ? nerede
ve ne şekilde bir uygulamaya maruz kalınmış?..,
• bunlara ait bir (uygulama) sorun olmuş mu ?, ne önerilmiş ? gibi sorularla hastanın öz geçmişi
öğrenilmelidir.
Ayrıca, kullandığı ilaçlar ,sigara gibi kötü alışkanlık sorgulaması ,alerjik öykü araştırması,
diş protez takılımı gibi bazı konular sorgulanır.
Daha sonra anestezist hekim tarafından detaylı fizik muayeneye geçilir. İlgili hekim
muayenesi sonrası gerek görülürse ek tetkikler, diğer branşlardan konsültasyonlar istenebilir.
Özellikle tıbbi bir ön hastalığı olan hastada aciliyet yoksa operasyonu ertelenir ve var olan
hastalığı için tedavisi planlanarak, yapılacak ameliyata daha sağlıklı hazırlanır. Ameliyata
hazırlanan hastalarımızda gerek bizim için gerekse hasta için önemli sorgulamalarda yer alan
bazı konulara kısaca açıklık getirelim.
Var olan bir başka rahatsızlığı için pek çok kişi bazı ilaçları tüketmektedir.
Anestezi uygulamaları, bazı anestezik ajanların hastaya uygulanması ile sağlanır. Bu nedenle
kullandığımız bu bize özel ilaçlarla, hastaların kullandığı ilaçların bir bölümü uygulama
esnasında karşılıklı etkileşir.Bu etkileşimler beklenmedik reaksiyonlara neden olabilirler.
Kullanılan ilaçların etkileri potansiyalize olabileceği gibi, bazı anestezik ilaçlarında etki gücü
artmış olacaktır.Bu nedenle kullanılan
ilaçların gerektiğinde dozları ayarlanır, gerksinim
halinde başka ilaca geçilir yada kısa süre için o ilaç kullanımı bırakılır.Mutlaka
Türkçe
özellikle son
hafta içinde kullandığınız ilaçları doz ve süreleriyle beraber anestezi doktoruna yada
hekiminize aktarın.
Zamanımızda kronik kullanımı olan bazı ilaçlar pek kesilmeyi gerektirmeyebilir.Esas olan
tabiiki doktorunuzun kararıdır!
KULLANDIĞINIZ İLAÇLAR VE ANESTEZİ İLE ETKİLEŞİMLERİ
Genel olarak cerrahiye giden hastalarımızın var olan cerrahi sıkıntıları (apandisit,safra kesede
taş, fıtık,vs.) yanında ek olarak, yandaş seyreden bazı rahatsızlıkları da bulunmaktadır. Bu
rahatsızlıklar kimi hastada tedavide, kiminde ise tedavi açısından kontrolsuzdür.Özellikle
kontrolsüz ek rahatsızlığı olanlar ,gerek cerrahi gerek anestezi için ek bir sorun getirebilir
gruptandırlar.
Var olan bu ek hastalıklarınızda sizler bir hekim kontrolunde bazı ilaçları kullanırsınız. İşte bu
kullanılan ilaçlar ile, bizlerin ameliyatta kullandığımız anestezik ilaçlarlar karşılıklı etkileşebilir ve
istenmeyen sorunlara neden olabilirler. Bu sebeple kullanımda olan ilaçlarınızı ve tedavi
durumunuzu mutlaka ameliyat öncesi vizitte anestezi doktoruna iletiniz.
Sık
kullanımda
olan
bazı
ilaçları
ve
anestezi
öncesi
neler
yapılacağını
kısaca
değerlendirelim.
Kortikosteroid (kortizon) kullanımı : Genelde tedavi sürdürülür, kesintiye gidilmez.Hatta
ek stres olacağı için doz arttırımınada gidilir.Bu tedavi durumu yakın takip ile ameliyat
sonrası 3 günü de içine almalıdır.Yükseltilebilen bu ilaç dozusonra düşülerek kullanılan
idame dozuna getirilir.
Antihipertansif /Tansiyon ilaç / (aritmi –B.blokerler ) kullanımı : Tedavi edilmemiş yüksek
tansiyon, anestezi ve cerrahi için büyük bir risktir.Eskiden kullanılan bazı
tansiyon
ilaçları ameliyat öncesi 1-2 hafta önce kesilirdi. Ama günümüzdeki ilaçların çoğunda,
tansiyon kontrol altında iken ( Büyük –14 , Küçük – 8,5 altında ise ) kesinti uygulamasına
gidilmemektedir.Aldığınız saatte son gün dahi alınacak ilaçlardandır.
Kalp yetmezliği ilaçları : Geniş bir grubu içerir. Bu gruptaki ialçları doktorunuza danışın.
Antidepressanlar & psikiyatrik ilaç kullanımı : İçeriğinde pargyline,Türkçe
marplan olan bazı
ağır grupları ki artık zamanımızda bunların rutin kullanımı görülmemekte; bunlar
operasyon öncesi 2 haftada kesilen ilaçlardandır. Günümüzde sık kullanımı olanları ise
(Xanax, tolvon, depreks, prozac, cipralex, ludıomil vs ) ilacın öncesi son 2 günlük kesintiye
uğradığı ilaçlardır (bazen kesilmeyebilir-doktorunuza danışın!). Yani ameliyat gününe
kadar tedavi dozunuza devam edilir ilaçlarda vardır.Laroxyl gibi içeriği trisiklik olarak
adlandırılanlar, operasyondan 3-5 gün öncesi kesilmesini önerenler vardır ! Şizofrende
eski kullanımda olan lityum ise son 1 hafta alınmamalıdır.
Astma tedavisi ilaçları (bronş genişleticiler) : Genelde ameliyat öncesi son 1 güne kadar
kullanımı mümkün olanlardır.
Antibiotik kullanımı : genelde sorun yartamaz
Doğum kontrol hapları: İçinde östrojen olanlar pıhtılaşma mekanizmasını bozduğu için
son bir ayda kesilmelidir.
Diabet ialçları : İnsulin alanlarda doz ve kısa / uzun etkili olanlarının seçimi ve değişimi
gerekebilir.Ağızdan alınanların bir kısmı operasyon öncesi 2 günde kesilir, insüline geçilir.
(Diabet programı uygulaması, endokrin polikliniği)
Alkol & sigara & ilaç bağımlılığı : Daha önce konuya değinildi..
Küçük doz da olsa aspirin kullanımı ; Müdahale ortamında kanama riskini
arttıracağından bazı küçük cerrahilerde günümüzde (100 mg aspirin alanlarda – kan
sulandırıcı amaçlı) kesintiye gerek olmayabilir..Ama cerrahi alan büyük ve endişe varsa
cerrahınıza danışılarak operasyon öncesi 7 gün sürede kesilmesi gerekebilir!
* NOT : Kullanılan ilaçların kesinti veya devamında doktorunuzun insiyatifi geçerlidir !
Radyoterapi de anestezi için bir başka olumsuz etkendir.Yüksek doz uygulamalarında anestezi
günlük olarak ertelenebilir.
Alkolizm başlıca sorundur.Bu grup hastalarda ek olarak birde organ ve değişik sistem
fonksiyonel bozukluklar ek bir risk oluşturmaktadır.
Narkotik alışkanlıkları, uyuşturucu kullanımı anestezi uygulamalarını kısıtlayan durumlardır.
Bu tür kullanımlar mutlaka hekime iletilmelidir.
Sigara kullanımı :
Nikotin, kalp damar sistemini dolayısıyla kalbi ve kan basıncını olumsuz etkileyen
faktördür.Karbonmonoksit (içime bağlı) oksijenin kandan dokulara taşınmasını engelleyen bir
nedendir.Bu etkileriyle kalbin yükü artacaktır.Sigara akciğer içinde mukus sekresyonunda
artma ve koyulaşmaya, enfeksiyonlara eğilim artmasına neden olur. Küçük hava yolları
daralır, sonuçta akciğer kapasitesi ve fonksiyonları azalacaktır.Solunum yolu enfeksiyon riski
de, içmeyenlere göre kat kat artmıştır.
Sigara alımının bırakılmasını takiben ilk 24 saatte değişim olumlu olarak başlayacaktır.Nikotin
kanda azalır,kalbe ulaşan oksijen miktarı artmaya başlamıştır.
Birkaç gün sonra balgam miktarı azalmakta, 1 ay sonrası ameliyata Türkçe
bağlı enfeksiyon riski
azalarak sonuçlanacaktır. 5 yıllık bir terk hemen hemen sigara içmeyenle risk açısından
ayni düzeye inmiş olacaktır.Bilinen cerrahi girişimlerde hiç olmazsa en az 1-2 ay öncesi
sigara içimi bırakılmalıdır.Bu sizin lehinize olacak bir uygulamadır.
Anestezi uzmanı ile görüşmeniz bitti..
Son olarak doktorunuz ameliyat öncesi ortalama son 6 saatin tam olarak ( oruç tutma
açlığı
)
AÇ
GEÇİRMENİZ
GEREKECEĞİNİ,
SU
DAHİ
İÇMEYECEĞİNİZİ
size
uyarı
ile
bildirecektir.Bunu sakın unutmayın !
Neden aç kalıyoruz ?
Erişkin midesi yenilen gıdalara göre (sıvı, yarı katı, katı ve hazım durumuna bağlı) yaklaşık 4 – 6
saatte tamamen boşalır.Özellikle genel anestezi uygulamasında anestezinin başlangıç
döneminde, bilinç kapalı olduğundan bazı koruyucu refleksler (yutkunma, öksürme gibi) baskı
altında kalır. Tok midede bu risk ile bir kusma gelişecek olursa, mide muhteviyatı solunum
yollarını tıkayarak,oksijensizliğe ve çok ciddi sıkıntılara yol açabilir.Bu nedenle ameliyatlarda
tam açlık beklenir. Ancak, acil cerrahi girişimlerinde gerekli önlemler alınarak bu riskle
operasyona geçilebilmektedir !
Gebelikte mide boşalma süresi biraz daha uzundur.. Bu rejim bölgesel anestezi teknikleri için
de geçerlidir .Bu nedenle aç kalmaktasınız.
Genelde anestezi ve cerrahi sonrası ağızdan gıda alımı başlangıçta sıvı olmak üzere,
operasyon sonrası 4 – 6 saati bulur.
Bu batın ameliyatlarında ve özel durumlarda daha uzun süreyi alabilir.Gaz çıkartmak ve kişinin
toleransına bağlı olarak, doktorun hastasını muayene edip yemek yeme sürecinin başlaması ;
hastaya ,cerrahiye ve diğer faktörlere bağlı olabileceğini de unutmayın !
– Sayfa Başına Dön –
önceki sayfa (https://anesteziwebline.com/halka-ozel/tanisalim-bizler-kimiz/) | sonraki sayfa
(https://anesteziwebline.com/halka-ozel/anestezi-uygulamalari-onam-formlari/)
Posted in Anestezi "Narkoz" mudur? (https://anesteziwebline.com/category/anestezi-narkoz-mudur/), Halk'a
Özel (https://anesteziwebline.com/category/halka-ozel/) Tagged ağrı (https://anesteziwebline.com/tag/agri/),
ağrıkesici (https://anesteziwebline.com/tag/agrikesici/), ağrısızdoğum
(https://anesteziwebline.com/tag/agrisizdogum/), ağrıtedavisi (https://anesteziwebline.com/tag/agritedavisi/),
iwebline.c
nesteziiwebline.c
ndas-
STEZİ
& AĞRI
IM ve
iwebline.c
ebelikteorsel-dogumolar/)
ameliyat (https://anesteziwebline.com/tag/ameliyat/), ameliyathane
Türkçe
(https://anesteziwebline.com/tag/ameliyathane/), anestezi (https://anesteziwebline.com/tag/anestezi/),
anestezist (https://anesteziwebline.com/tag/anestezist/), bilnckaybı
(https://anesteziwebline.com/tag/bilnckaybi/), cerrah (https://anesteziwebline.com/tag/cerrah/),
epiduralanestezi (https://anesteziwebline.com/tag/epiduralanestezi/), gebelik
(https://anesteziwebline.com/tag/gebelik/), genelanestezi (https://anesteziwebline.com/tag/genelanestezi/),
hastaonamformu (https://anesteziwebline.com/tag/hastaonamformu/), ilkyardım
(https://anesteziwebline.com/tag/ilkyardim/), lokalanestezi (https://anesteziwebline.com/tag/lokalanestezi/),
narkoz (https://anesteziwebline.com/tag/narkoz/), spinalanestezi
(https://anesteziwebline.com/tag/spinalanestezi/), teknisyen (https://anesteziwebline.com/tag/teknisyen/),
uyanmaodası (https://anesteziwebline.com/tag/uyanmaodasi/), uyutma
(https://anesteziwebline.com/tag/uyutma/), yoğunbakım (https://anesteziwebline.com/tag/yogunbakim/)
om/category/kisa-kisa/)
İSTİYORUM
SİZE
ÖZEL &
(https://anesteziwebline.c
om/category/daha-fazla(https://anesteziwebline.c
om/category/size-ozelhatirlatmalar/)
EKSİK
yada (YANLIŞ)
BİLİNENLER
yanlis-bilinenler/)
(https://anesteziwebline.c
om/category/tibbi-acil-ilkyardim/)
Nedir Şu An-estezi ? (https://anesteziwebline.com/)
Hakkımda (https://anesteziwebline.com/about/)
TEKNİSYENLERE ÖZEL (https://anesteziwebline.com/category/teknisyenlere-ozel/)
HALK ‘ a ÖZEL (https://anesteziwebline.com/category/halka-ozel/)
Gezi Rehber’ im (https://anesteziwebline.com/gezi-rehber-im/)
Anasayfa (https://anesteziwebline.com/)
© 2021 ANESTEZİWEBLİNE. All Rights Reserved.
Download