Uploaded by User9402

ap covıd

advertisement
COVID-19 SALGINININ AİLE
PLANLAMASI VE DOĞURGANLIK
ÜZERİNE ETKİSİ
TC.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
DOKTORA PROGRAMI
İLERİ PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ
Hazırlayan: Süheyla DEMİRTAŞ ALPSALAZ
Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Yurdagül YAĞMUR
EYLÜL 2021 MALATYA
NELER KONUŞACAĞIZ ?
COVID-19 SALGINI
AİLE PLANLAMASI(AP) VE DOĞURGANLIK
PANDEMİ DÖNEMİNDE AP VE DOĞURGANLIK
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMIMIZ NASIL OLMALI
COVID-19 SALGINI
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei Eyaleti'nde bulunan yeni koronavirüs
SARS-CoV-2'nin (koronavirüs hastalığı 2019; daha önce 2019-nCoV)
mevcut salgını, diğer birçok ülkeye yayıldı. 30 Ocak 2020'de DSÖ Acil
Durum Komitesi, Çin ve uluslararası lokasyonlarda artan vaka bildirim
oranlarına dayanarak küresel bir sağlık acil durumu ilan etti(1).
Coronavirüsler, insanları ve aynı zamanda
çok çeşitli hayvanları enfekte eden zarflı,
pozitif tek sarmallı büyük RNA virüsleri olup
ilk kez 1966 yılında görülmüştür(2).
1. Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., ... & Zhang, Y. (2020). COVID-19:
immunopathogenesis and Immunotherapeutics. Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 1-8.
2. Tyrrell DA, Bynoe ML. Cultivation of viruses from a high proportion of patients with
colds. Lancet 1966: 1: 76–77.
Covıd-19 virüsü diğer sars -cov virüsleriyle %96 oranda
benzerlik göstermektedir ve ağır pnomönüye neden
olmaktadır.
AĞIR PNÖMONİ durumu ülkelerde;
İnsan hayatı
ekonomik yansımalar
artan yoksulluk yönleriyle ciddi sıkıntılara neden olmuştur.
Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. B., & Bernardini, S. (2020). The COVID-19
pandemic. Critical reviews in clinical laboratory sciences, 57(6), 365-388.

Yayılmasını kontrol altına almak için yerel ve ulusal karantinalar uygulayan ülkelerde birçok
sağlık hizmetini, özellikle de gerçekten gerekli ve hayat kurtarıcı olan cinsel sağlık ve üreme
sağlığı hizmetlerini etkilemiştir(1).

CSÜS alanında hem toplum içi hem de toplumlar arası hâlihazırda var olan eşitsizliklerin
derinleşmesine yol açmış ve bu aksamalardan en önce ve en olumsuz etkilenen toplumsal
grupların kırılgan gruplar (kadınlar, kız çocukları, HIV’le yaşayanlar vb.) olduğu
belirtiliyor(UNFPA, 2020b).
1.Kumar, N. (2020). COVID 19 era: a beginning of upsurge in unwanted pregnancies, unmet need for contraception and other
women related issues. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 25(4), 323-325.

Yakın gelecekte bu durum, doğurganlık ile ilgili bir takım ciddi sorunlara yol
açacaktır.(karşılanmayan modern kontraseptiflere karşı artan ihtiyaç, istenmeyen
gebelikler, güvenli olmayan düşükler, anne ve yeni doğan ölümleri ve gelişmekte olan
ülkelerde kadın sünneti ve çocuk evlilikleri)(1)

Bulaş korkusu ve artan ev içi sorumluluklar nedeniyle kadınlar istenmeyen gebeliklerin
sonlandırılması için belirlenen yasal sürede (ülkemiz için 10 hafta ve altı) sağlık
kuruluşuna başvuramayabilirler(2)

Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olabileceği düşük ve orta gelirli ülkelerde,
istenmeyen gebelikler, güvenli olmayan kürtajdan anne ve bebek ölümlerine katkıda
bulunan ciddi gebelik komplikasyonlarına kadar değişen korkunç sonuçlara yol
açabilir(3).
1.Kumar, N. (2020). COVID 19 era: a beginning of upsurge in unwanted pregnancies, unmet need for
contraception and other women related issues. The European Journal of Contraception & Reproductive
Health Care, 25(4), 323-325.
2..Ruggiero S, Brandi K, Mark A, Paul M, Reeves MF, Schalit O, vd. Access to later abortion in the United
States during COVID-19: challenges and recommendations from providers, advocates, and researchers. Sex
Reprod Heal Matters. 2020;28(1).
3.Dünya Bankası . 2000'den 2017'ye Anne Ölümlerinde Eğilimler: DSÖ, UNICEF, UNFPA, Dünya Bankası
Grubu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü tarafından yapılan tahminler (Cilt 2) (İngilizce) . Washington,
DC : Dünya Bankası Grubu ; 2019 . Erişim tarihi:26.09.2021
AİLE PLANLAMASI VE
DOĞURGANLIK
Aile planlaması, insanların istedikleri sayıda çocuğa sahip olmalarını ve
gebelik aralıklarının belirlenmesini sağlar. Kadın ve erkek üreme sistemini
ve buna bağlı olarak doğurganlık işlevini bilmek, doğurganlık bilincini
oluşturur.
Doğurganlık...
Bulut A. Aile planlaması hizmetlerinin kalitesi. “Aile Planlamasında Temel Bilgiler” içinde . SB AÇSAP Genel Müdürlüğü, T.C. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığın Anabilim Dalı, JHPIEGO. İstanbul, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayınları. 1997; 35-47.
AİLE PLANLAMASI VE DOĞURGANLIĞIN
ÜLKEMİZDEKİ DURUMU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre toplam doğurganlık hızı
TDH 1,76 olarak hesaplanmıştır. Bu rakam nüfus yenileme düzeyi olan 2,10’un
altındadır. Ülkemiz illerinde doğurganlık hızına bakıldığında Şanlıurfa 3,71 ile
en yüksek il iken Karabük 1,29 ile en düşük doğurganlık hızına sahip il olarak
kaydedilmiştir (TÜİK,2020)

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA)2018 verilerinde 15-49 yaş modern
AP ihtiyacını karşılayabilen kadınların oranını %60,6 olarak belirtmiştir.
Türkiye genelinde herhangi bir yöntem kullanan oranı %70,0,
etkili yöntem kullanan oranı %49,0 ve geri çekme yöntemini
kullananların oranı %20,0’dir.
Geri çekme (%20), erkek kondomu (%19), Rahim İçi Araç (RİA)
(%14) ve tüpligasyondur (%10). Son beş yılda gebeliği önleyici
yöntem kullanımında %4 oranında bir gerileme olduğu
bildirilmiştir.
Bunun nedeni, geri çekme ve RİA yöntemlerinin kullanımındaki
azalmadır. Bununla birlikte, etkili yöntem kullanımında son beş
yılda %2 oranında artış görülmüştür. Bu durum da erkek kondom
kullanımındaki artış ile ilişkilendirilmiştir(TNSA,2018).
AİLE PLANLASININ DÜNYADAKİ DURUMU
PANDEMİ DÖNEMİNDE AİLE PLANLAMASI
VE DOĞURGANLIK

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Nisan 2020 de verilerinden harteketle
Covıd-19 salgınının birçok kadının aile planlaması(AP) hizmetlerine ulaşımının
zorlaşacağından ve istenmeyen gebeliklerin artacağından bahsetmektedir.

WHO 2020 yılı raporunda üreme,anne , yenidoğan, beslenme hizmetleri,
bulaşıcı/bulaşıcı olmayan hastalıklar için temel sağlık hizmetleri de dahil tüm
hizmetlerin Covıd-19 salgını nedeniyle sekteye uğradığını bildirmiştir( WHO,
2020).
1.World Health Organization. (2020). Pulse survey on continuity of essential health services during the
COVID-19 pandemic: interim report, 27 August 2020 (No. WHO/2019nCoV/EHS_continuity/survey/2020.1).
2.UNFPA. COVID - 1 9 - Küresel Müdahale Planı. 2020

Pandemide İspanyol kadınların KOK kullanımı üzerine yapılan bir çalışmada
sokağa çıkma yasağı süresince cinsel aktivitelerinde azalma olmasına rağmen
KOK kullanımlarının değişmediği bildirilmiştir(1).

Nepal ve Hindistan’da kamu şirketi dışındaki büyük bir şirketin kapanması
sonucu modern kontraseftiflere ulaşılması akut sıkıntıya yol açmıştır(2).

Hindastan’da yapılan başka bir çalışmada aralık 2019 da 66.112 olan enjektabl
kontrasepsiyon dozunun mart 2020’de 42.639’ a gerilediği Ayrıca 2.basamak
sağlık hizmeti sunan kuruluşlara erişim %32 oranında, topluma en yakın olan 1.
basamak sağlık kuruluşlarına erişim % 14 oranda azaldığı bildirilmiştir(3).

Bu rakamlar sınırlı aile planlaması hizmeti sunumunun ve karşılanmayan aile
planlaması ve ihtiyacındaki artışın korkunç bir resmini çiziyor. Ve tabi ki
küretajlar.
1. Lete, I., Novalbos, J., de la Viuda, E., Lugo, F., Herrero, M., Obiol, M., ... & Sanchez-Borrego, R. (2021).
Impact of the Lockdown Due to COVID-19 Pandemic in the Use of Combined Hormonal Oral
Contraception in Spain–Results of a National Survey: Encovid. Open Access Journal of
Contraception, 12, 103.
2. Marie Stopes International, Stories from the frontline: in the shadow of the COVID-19 pandemic. 2020.
3. Vora, K. S., Saiyed, S., & Natesan, S. (2020). Impact of COVID-19 on family planning services in
India. Sexual and reproductive health matters, 28(1), 1785378.

Kanada’da sağlık profesyonelleri ile yapılan bir çalışmada temmuz 2020- ocak
2021 tarihleri arasında artan kürtaj nedeninin sınırlı kontrasepsiyon erişiminden
kaynaklandığı belirtilmiştir(1)

Mozambik’te yapılan bir çalışmada kontraseptif hizmet sunumunda ve
kullanımında pandemi ile bir düşüş yaşandığı belirtilmiştir(2)
1.Ennis, M., Wahl, K., Jeong, D., Knight, K., Renner, R., Munro, S., ... & Norman, W. V. (2021). The
perspective of Canadian health care professionals on abortion service during the COVID-19
pandemic. Family Practice, 38(Supplement_1), i30-i36.
2. Leight, J., Hensly, C., Chissano, M., & Ali, L. (2021). Short-term effects of the COVID-19 state of
emergency on contraceptive access and utilization in Mozambique. Plos one, 16(3), e0249195.
SARS-CoV-2 ve ACE 2 iş birliğinin kadın üreme fonksiyonlarında infertilite ile
sonuçlanabilecek hasara, menstrual bozulmaya ve fetal problemlere neden
olabileceği öngörülmektedir (1)
1.SEYMEN, C. M. (2020). COVID-19 PANDEMİSİNİN KADIN FERTİLİTESİ ÜZERİNE
ETKİLERİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 1-7.

Çiçek ve ark. (2021) çalışmasında Covid-19 hastalığı sonrası sperm motiletesi
düşmüş bir hastayı sunmuş ve Covid-19 hastalığı sırasında ateş ve olası bir
sitokin fırtınası nedeniyle sperm DNA fragmantasyonunu indükleyerek erkek
gametleri, testis hücreleri ve doğurganlığı dolaylı yoldan etkileyebileceğini
belirtmiştir.
Çiçek, G., Ayaz, İ. O., Işık, Ü. N. A. L., Özen, Ö. N. A. L., ARICI, T., Yücel, B., & Polat, İ. (2021). COVID19 sperm motilite kaybına sebep olabilir mi?. Cukurova Medical Journal, 46(2), 858-860.
TÜRKİYE’DE PANDEMİ İLE NE DEĞİŞTİ?...

“(Pandemiyle birlikte) İlçe sağlığının içinde çalışmaya başladık. Orada
dönemsel olarak ne yapacağız, bu aile planlaması hizmetlerine insanlar nereye
gidecekler falan diye ilçe müdürlerimiz ile görüşme şansımız oluyor. ‘Valla
hiçbir şey yapmayacağız şu anda önceliğimiz o değil. İşte bir şekilde temin
etsinler korunmanın bir sürü yolu var. İlla bunu sizinle yapmak zorunda değiller.’
şeklinde yanıt alıyoruz” (Eski AÇSAP çalışanı, ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı
çalışan hekim)
Yılmaz, V. (2020). Pandemi Öncesi ve Sırasında Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
Hizmetleri İzleme Raporu.

Her ne kadar alıntıda aktarıldığı gibi bazı idareciler açısından pandemiyle
mücadelenin aciliyeti CSÜS hizmetlerine olan ihtiyacın önüne geçmesi şaşırtıcı
olmasa da, bu alıntıda ifade edilen kontrasepsiyon ve AP hizmet ihtiyacı için
kamu sağlık hizmet sunucularının ikamesinin bulunabileceği varsayımı
gerçekle bağdaşmıyor. TNSA 2018’in bulguları incelendiğinde kontrasepsiyon
ve AP hizmet ihtiyacının karşılanmasında kamu sektörünün ne kadar kilit bir
konumda olduğu görülebiliyor. Kriz dönemlerinde doğurganlık davranışlarının
değişebildiği, pandemi sürecinde yaşanan gelir kaybının kontraseptiflere erişimi
kısıtlayabileceği ve insan hareketliliğini kısıtlayan önlemlerin hanelerde bazı
kişilerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma olasılığını arttırdığı
dikkate alındığında, bu dönemde CSÜS hizmetlerine ihtiyacın ertelenemeyen
ya da ikame edilemeyen boyutları olabileceğinin fark edilebileceği
kanısındayız.
PANDEMİDE HEMŞİRELİK

Danışmanlık ve ortak karar verme dahil olmak üzere doğum kontrol yöntemine
erişim ve hizmetlerin devamını sağlamak için mevcut sistemlerde bir takım
uyarlamalar gereklidir. Özellikle, mümkün olduğunda bakım için “dokunmadan”
yaklaşımın kullanımını en üst düzeye çıkarmak çok önemlidir(1)

DANIŞMANLIK İÇİN TELESAĞLIK KULLANIN

Yüz yüze iletişim gerektirmeyen çeşitli iletişim yöntemlerini (SMS, WhatsApp,
video görüşmeleri veya telefon görüşmeleri) kullanarak:

Doğum kontrolü talep eden ve tıbbi uygunluk taraması için danışmanlık yapın.
Nanda, K., Lebetkin, E., Steiner, M. J., Yacobson, I., & Dorflinger, L. J. (2020). Contraception in the era of COVID-19. Global Health:
Science and Practice, 8(2), 166-168.

Herhangi bir kontrendikasyon yoksa, kullanıcı tarafından kontrol edilen
kontraseptifleri (örneğin kombine oral kontraseptifler, sadece progestin içeren
haplar, kontraseptif yamalar veya vajinal kontraseptif halkalar) isteyen kişilere
temin edin. Kişileri sınırlamak için doğrudan eczaneye veya kliniğe gönderin.

Uzun etkili geri dönüşümlü kontraseptifler (LARC'ler) isteyen müşterileri,
LARC'lerin sağlandığı hizmet konumları hakkında bilgilendirin(RİA,İMPLANT..)

Mümkünse kontraseptif yan etkileri yönetin ve tedavi danışmanlık verin.

EK DANIŞMANLIK VE BİLGİ SAĞLAYIN

Doğum kontrol ürünlerinin tedarikinde aksama olması durumunda doğru ve
tutarlı prezervatif kullanımı.

Mevcut LARC kullanıcılarına, rutin kaldırma işlemlerini erteleyerek, etiketli
süreyi aşan uzun süreli kullanımın etkinliği konusunda danışmanlık yapın.

Hem reçetesiz hem de reçeteli seçenekler de dahil olmak üzere acil
kontrasepsiyon konusunda eğitin.

Eczane veya kliniğe seyahatleri en aza indirmek için çok aylık yedekleri
dağıtın.

Enjekte edilebilir kontrasepsiyon isteyen kadınlar için mümkün olduğunda kendi
kendine enjeksiyonu için eğitim verin ve sunun.

Farkındalığı artırmak ve anında erişimin önündeki engelleri azaltmak için acil
kontrasepsiyon için önceden bilgi ve edinme sağlayın.

Mümkünse prosedür için yeterli güvenlik hazırlıkları ile yeni kullanıcılara rahim
içi cihazlar ve kontraseptif implantlar gibi LARC yöntemlerinin yerleştirilmesini
sunmaya devam edin.

Yeterli sosyal mesafe önlemlerinin alınması için randevu v.b uygulamalar
sağlanabilir. LARC yerleştirme mümkün değilse, ek yöntemler sunun..
Nanda, K., Lebetkin, E., Steiner, M. J., Yacobson, I., & Dorflinger, L. J. (2020). Contraception in the era of COVID-19. Global Health:
Science and Practice, 8(2), 166-168.
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, hükümetlerin taraf olduğu, aşağıda sıralanan
pek çok uluslararası belgeyle düzenlenmiş haklardır
a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)
b) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) (1979)
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)
d) İnsan Hakları Dünya Konferansı Bildirgesi (1993)
e) Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Sonuç
Bildirgesi (Kahire, 1994)
f) Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (Pekin,1995)
g) Pekin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Özel Oturumu (2000)
h) Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) (2011)
i) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (2015)
k) Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD 25)
Nairobi Zirvesi (2019)
TEŞEKKÜRLER…
Download