Uploaded by User8367

Sistem Analizi ve Tasarımı I Proje Ödevi ÖMER FARUK ÇAM

advertisement
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Ders: Sistem Analizi ve Tasarımı II Dersi
Numara: 20422003
Ad Soyad: Ömer Faruk ÇAM
Sorumlu Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÖZER
ÖZET
Günümüzde güvenlik zafiyetlerinin fazlaca yaşanmasıyla önleyici ve müdahaleci güvenlik
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle kolay ve pratik sistemler oldukça rağbet görmektedir.
Lazerle sağlanan güvenlik kullanıcıya kolay denetim ve kullanım kolaylığı sağlayarak sistemi
güvenilir hale getirmektedir. Bu sistem ile belirli bir bölgeyi koruma altında tutmak ve sesli uyarı
verme özelliği ile izinsiz girişlere karşı koruma özelliği de bulunmaktadır. Amacımız ucuz maliyet
ve kullanışlı bir güvenlik sistemi oluşturmaktır.
Güvenlik sistemi tasarımındaki en önemli kısmı lazer oluşturmaktadır. Lazer LDR verdiği
ışık sayesinde LDR iletimdedir. LDR ve lazer arasında bir cisim geçtiğinde sistem uyarı
vermektedir. Temel ve basit bu yöntem sayesinde hırsızlara ve istenmeyen durumlara karşı önlem
alınabilmektedir.
Sonuç olarak zor ve karmaşık teknolojilere gerek duyulmadan sistemler kullanıcı açısından
da kolay ve pratik yöntemlerle de eşyalar ve nesneler güvenli hale getirilebilmektedir.
2
ÖNSÖZ(TEŞEKKÜR)
Lazerler Güvenlik Devresi projesinin güvenlik sektöründe yeni, kolay ve ergonomik
sistemlerin gelişmesine katkıda bulunmasını ümit ediyorum.
Bu proje çalışmalarım boyunca benimle ilgilenen, destekleriyle yol gösteren, değerli
bilgilerini benimle paylaşmasıyla birlikte, desteğini her zaman hissettiren ve iyi ki varlar dediğim
başta aileme ve Sayın Dr. Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÖZER hocama teşekkürlerimi
iletirim.
3
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET…………………………………………….…………………………………….…..................2
TEŞEKKÜR………………………………………………………………………………................ 3
1. MALZEME TANITIMI
1.1.
LDR’NİN TANITIMI…….…………………………………….…………….5
1.2.
LM311 ENTEGRESİ………………………..………………….…………….6
1.3.
CD4027 ENTEGRESİ ……......…………………………………..………….7
1.4.
BUZZER……………………………………………………………………...7
1.5.
BC 547 TRANSİSTÖR…………...……………………………….………….8
1.6.
DİRENÇ………………………………………………………………………9
1.7.
KONDANSATÖR…………………………………………………..………..9
1.8.
LAZER………………………...………………………………………….....10
2. DEVRENİN TANITILMASI……………………………………………… .11-12-13
3. BASKI DEVRE YAPIMI…………………………………………………………...14
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………..15
5. KAYNAKLAR……………………………………………………………………...16
6. EKLER
6.1. EK 1 BASKI DEVRE ÇİZİMİ………………………………………………...17
6.2. EK 2 BENZETİM ÇİZİMİ…………………………………………………….18
4
1.1.LDR’NİN TANITIMI
Projenin temel parçalarından biri olan LDR’yi anlatalım. LDR ışık şiddetine bağlı olarak
direnci değişen elektronik devre elemanlarıdır. LDR’ler üzerilerine ışık düşünce dirençleri azalır,
karanlık ortamda ise dirençleri yükselir. Biz LDR’nin bu özelliğinden faydalanarak devremizi
tasarlayacağız.
LDR üzerindeki ışığı lazer pointer ile sağlayacağız. Bilindiği gibi ışık aynalardan geldiği açıyla
geri döner. Burada güvenliğini sağlamak istediğimiz ortamın çevresini lazer pointerin aynalardan
yansıyan ışınlarıyla koruyalım. Işığın düştüğü en son noktaya LDR’yi yerleştiriyoruz. Böylece LDR
üzerine ışık düşmüş olacak ve LDR’nin direnci düşecektir. Direnç düşük olduğu zaman devre
çalışmayacaktır. Ama güvenliğini sağladığımız alandaki lazer ışınları kesintiye uğrarsa LDR
üzerindeki ışık kesilir. LDR direnci artar. Bu da sistemin devreye girmesini sağlayacaktır.
Şekil 1:LDR
5
Şekil 2: LDR’nin ışık altındaki direnci.
6
Şekil 3: LDR’nin karanlıktaki direnci.
1.2.LM311 ENTEGRESİ
Yüksek hızlı bir karşılaştırıcı (komparatör) entegresidir. Pozitif ve Negatif girişlerden gelen
voltajları karşılaştırır. Eğer, pozitif girişden gelen voltaj daha büyükse, pozitif besleme voltajına eşit
bir çıkış verir. Eğer negatif girişden gelen voltaj daha büyükse, çıkışımız negatif besleme voltajına
eşit olur.
LM311 içerisinde 1 adet karşılaştırıcı vardır. Pozitif ve negatif voltaj kaynaklarıyla beraber
kullanılabilir. Aynı zamanda, tek bir pozitif voltaj kaynağı kullanarak ve negatif voltaj kaynağı
yerine toprak bağlantısı yaparak da kullanılabilir.
LM311 bacakları ve tanıtımı;
İsim
Açıklama
1.
Emitör
Emitör bağlantısı
2.
Pozitif Giriş
Karşılaştırıcının pozitif girişi
3.
Negatif Giriş
Karşılaştırıcının negatif girişi
4.
Negatif Besleme
Negatif besleme voltajı
5.
Dengeleme
Giriş voltajlarını dengelemek için kullanılır
6.
Tetikleme
Çıkışı kesmek için kullanılır
7.
Kollaktör
Karşılaştırcının çıkışı
8.
Pozitif Besleme
Pozitif besleme voltajı
Bacak
Önemli özellikleri
LM311 için önemli gördüğüm özellikler başlıca şu şekildedir;
•
Maksimum pozitif besleme voltajı: 18V
•
Maksimum negatif besleme voltajı: -18V
•
Giriş voltajları arasındaki maksimum fark: 30V
•
Düşükten-Yüksek seviye çıkışa geçiş süresi: 115ns
•
Yüksekten-Düşük seviye çıkışa geçiş süresi: 165ns
7
1.3.CD4027 ENTEGRESİ
CD4027 entegresi 16 pinli içinde çift J-K flip flop bulunan entegre devresidir. JK flip flop, RS
flip flop’lardaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Aslında aralarındaki
tek fark J=1,K=1 durumunda belirsizlik olmamasıdır. Bu durumda çıkış, bir önceki çıkışın tersi
olmaktadır. Diğer durumlarda ise JK filip flopun çıkışları RS flip flop ile aynıdır.
J girişi SET, K girişi RESET gibi davranmaktadır. Yasak konum J=1 K=1 durumunda çıkış her
tetiklemeye bir önceki çıkışın tersi olur. Bu duruma toggle (değişir) denir.
RS FLİP FLOP
JK FLİP FLOP
J
K
clk
Q
J
K
clk
Q(t+1)
0
0
1
Önceki konum
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
Toggle
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
Lazerle LDR arasına herhandi bir cisim girdiği zaman devre çalışmaya başlayacak. Devre
çalışmaya başladıktan sonra buzzerden alarm sesi gelecektir ve çevreye haber verecektir.
CD4027’yi kullanım amacımız devre, devreye girdiği zaman ve üzerine tekrar ışık düştüğü zaman
da devredeki alarmın çalışmasını sağlamak. Böylece lazerin bir kere kesilmesiyle alarm sürekli
çalacaktır. Alarmı devreden çıkarmak için ise resetleme butonuna basmamız yeterli olacaktır.
8
1.4.BUZZER
Buzzer, 2 ile 4 volt arasındaki gerilimle çalışabilen küçük titretici bir devre elemanıdır. Bir
bobinde ani akım değişimleri meydana getirerek zayıf titreşimler elde edilmesini sağlar.
1.5.BC547 TRANSİSTÖR
BC547, kolaylık la bulabileceğimiz bir NPN türü BJT Transistördür. Üç adet bacağı vardır.
Şekil 3’te BC547 ile yapmış olan
kalsik bir devreyi gösterilmektedir.. LDR
üzerine ışık düştüğü zaman Beyzdeki
voltaj düşer ve LED söner. Karanlıkta ise,
Beyzdeki voltaj artacağından BC547‘nin
Kollektör’ünden akım geçer ve LED
yanar.
Şekil 4:
9
BACAK
İSİM
K
Kollektör
B
Beyz
E
Emitör
Şekil 5:
Önemli özellikleri;
Kollektör - Emitör arası maksimum voltaj: Vce(max)=45V
Maksimum kollektör akımı:100 mA.
Kollektör - Emitör arası doyum voltajı:
Ic=10 mA için 90mV
Ic=100 mA için 0.2V
1.6.DİREÇ
Dirençler devrede, akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi
direnç üzerinden geçerek ısıya dönüşerek harcanır. Direncin birimi ( Ω) ohm’dur
Dirençler devrelerde;
• Devreden geçen akımı sınırlayarak belli bir değerde tutar.
• Devrenin besleme gerilimini küçülterek diğer elemanların çalışmasını sağlar.
• Hassas devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engeller.
• Yük görevi yapar.
10
1.7.KONDANSATÖR
Temel olarak kondansatör elektrik yüklerini kısa süreliğine depo edebilen temel elektronik
devre elemenıdır. Kondansatörün birimi “Farat” sembolü ise “C”dir.
Kondansatör yapı olarak, iki iletken levha arasına yerleştirilmiş bir yalıtkan malzemeden
oluşmaktadır. Kondamsatör ayrıca kapasitör olarak da bilinmektedir. Devrelerde elektrik akımını
depolamak için kullanılırlar.
Basit olarak çalışma mantığı ise şu şekildedir; Yalıtkan bir maddenin elektriği iletmediğini biliyoruz
ama bu yalıtkan malzemelerin elektrik akımın depolamak gibi bir özelliği olduğundan pil
geriliminden gelen elektronları depolamak mümkündür ve bundan dolayı bazı elektronik devrelerde
kondansatör kullanımı zorunlu bir devre elemanıdır.
Kondansatör çeşitleri şu şekildedir;
1. Sabit kondansatör
• Film Kondansatör
• Seramik Kondansatör
• Mika Kondansatör
• Elektrolitik Kondansatör
• Kutuplu Kondansatör
2.Ayarlı kondansatör çeşitleri
• Varyabl Kondansatör
• Trimer Kondansatör
11
1.8.LAZER
Lazer, uyarılmış atomların fotonlarını yayınlama şeklini kontrol eden ve onları uyumlu bir
huzme şeklinde oluşturan optik kaynaklardır. İngilizce'de, "Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation'ın kısaltmasıdır. Yani lazerin nasıl çalıştığını da açıklayan "Uyarılmış Işıma
ile Mikrodalga Yükseltici" anlamına gelmektedir.
Tarihte ilk olarak 1917 yılında Albert Einstein uyarılmış ışımayı öne sürmüştür. 1960 yılında
Theodore Maiman optik frekansta lazer hareketini gerçekleştirmiş ve yazımızın ikinci kısmında
bahsedeceğimiz yakut lazeri bulmuştur. Tüm lazer tiplerinde ortama, atomları uyarılma eşiğinin
üzerine çıkarmak üzere enerji pompalanır. Örneğin, yoğun bir ışık flaşı ya da elektriksel yük
boşalması, ortama çok sayıda atomu uyaracak enerjiyi pompalar.
Genel olarak uyarılmış atomların seviyesi, temel seviyenin 2 ya da 3 seviye üzerindedir. Bu,
popülasyon terslenmesinin seviyesini arttıracaktır. Popülasyon terslenmesi, temel seviyedeki
atomlara karşı uyarılmış atomların sayısıdır.
Enerji ile pompalanan ortamda bulunan uyarılmış atomlar, bulundukları yörüngelerden daha düşük
enerjili yörüngelere düştüklerinde açığa çıkardıkları enerji, salınan fotonun enerjisine eşittir. Bu
enerji fotonun dalga boyunu belirler, dolayısıyla da açığa çıkan ışığın rengini belirler. Lazer ışığının
özelliklerini aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Tek renklidir, yani tek bir dalga boyuna sahiptir.
• Düzenlidir yan tüm fotonlar birbiriyle eş adımda yürür. Bunu aynı adımda yürüyen bir bölük
asker gibi düşünebiliriz.
• Tek yönlüdür ve aynı zamanda çok güçlü, konsantre ve ince bir ışındır. Buna zıt bir örnek
olarak bir fotoğraf makinesinin flaş ışığını düşünebiliriz. Flaş ışığında ışınlar zayıftır ve bir
çok yöne saçılır.
12
Bu üç özelliğin oluşması için uyarılmış salınım olması gerekir. Normal ışıklarda bu gerçekleşmez.
Uyarılmış salınımda foton salınımı düzenlidir.
2. DEVRENİN TANITILMASI
LDR’yi direncindeki değişimden yararlanarak alarm oluşturabilmek için kullandık. Işık
şiddetindeki değişim LDR’nin direncini değiştirir, buda gerilim seviyesini etkiler. Bu gerilim, bir
opamp yardımıyla referans gerilim ile karşılaştırılarak uygun bir alarm sinyali elde edilir. Lazer
ışını LDR üzerine düşerken a noktasının gerilimi referans geriliminden büyük olacağından opamp
çıkışı lojik 0 kalır yani devre kapalı sinyali vermektedir. Işık kesildiği anda, LDR direnci yükselir
ve opamp giriş gerilimi düşer. Bu sırada çıkış gerilim lojik 1 olacağından alarm çalışır.
Devrenin çalışmasına dikkat edilirse, alarm sadece ışık kesildiği sürece çalışır. Bu çalışma
şekli bir güvenlik devresinde pek tercih edilmez. Çünkü ışığın kesilmesine neden olan etki ortadan
kalkarsa alarm susacaktır. Biz ise devam etmesini susmasına bizim karar vermemizi istediğimiz için
başka bir devre elemanı kullandık.
Devrede bu işi CD4028 adlı CMOS entegresi yardımıyla yürüteceğiz. Flip-Flop(FF) içeren
bir entegre devre (belli bir işlevi yapması için tasarlanmış direnç, transistör, diyot vb. farklı devre
elemanlarını içeren bir devre elemanıdır) yardımıyla kısa süreli alarm sinyalinin kalıcı bir sinyale
dönüştürülmesini sağlar. Entegre içerisinde iki adet JK türü flip-flop içerir. Devreye ilk enerji
uygulandığında entegre resetlenir ve Q çıkışı lojik 0 konumunda bekler. Bu sırada transistör
kesimdedir
Herhangi bir nedenle lazer ile LDR arasındaki ışık kesilirse FF set durumuna geçer ve Q
çıkışı lojik 1 olur, yani entegre sinyal iletir ve buzzer çalışmaya başlar. Işık tekrar LDR’ye ulaşsada
Q çıkışını lojik değere değişmeyecektir. Böylece çıkışa bağladığımız transistör iletime geçerek
buzzerin susmamasını sağlayacaktır. Alarm devredeki reset butonuna basıncaya kadar
sürer.güvenlik sisteminin bağlantı şekli EK-2 de görünmektedir.
Işık şiddetindeki değişim LDR’nin direncini değiştirir, bu da A noktasındaki gerilim
seviyesini etkiler. Bu gerilim, bir opamp yardımıyla referans gerilim ile karşılaştırılarak uygun bir
alarm sinyali elde edilir. Şekil 12’nin sağındaki grafikte görüldüğü gibi, lazer ışını LDR üzerine
düşerken A noktasının gerilimi referans geriliminden daha büyük olur. Bu sırada opamp çıkışının
yani C noktasının gerilimi lojik 0 seviyesinde kalır, yani devre kapalı sinyali alır. Işık kesildiği
anda, LDR direnci yükselir ve A noktasının gerilimi düşer. Bu sırada çıkış gerilimi lojik 1
seviyesine yükselir yani devre açık sinyali alır ve alarm çalışır.
13
Direnç değişimi ve alarm durumu
Devre Şeması
Flip-flop (FF) içeren bir entegre devre (belli bir işlevi yapmak için tasarlanmış direnç,
transistör, diyot vb. farklı devre elemanlarını içeren bir devre elemanı) yardımıyla kısa süreli
14
alarm sinyalinin kalıcı bir sinyale dönüştürülmesi sağlanabilir. Şekil 13’te görülen devrede
bu iş CD4027 adlı CMOS entegresi tarafından yürütülüyor. Entegre, iç yapısında iki adet JK
türü flip-flop içerir. Devreye ilk enerji uygulandığında entegre resetlenir ve Q çıkışı lojik 0
konumunda bekler. Bu sırada transistör kesimdedir. Herhangi bir nedenle lazer ile LDR
arasındaki ışık bağlantısı kesilirse, flip-flop set durumuna geçer ve Q çıkışı lojik 1 olur, yani
entegre sinyal iletir. Işık tekrar LDR’ye ulaşsa da, Q çıkışının lojik seviyesi değişmez.
Böylece, çıkışa bağlı NPN transistör iletime geçerek ses uyarıcı (buzzer) uçlarına 9V
uygulanmasını sağlar. Kullanılan buzzer, kendinden osilatörlü olduğundan tiz bir sesle uyarı
vermeye başlar. Alarm devredeki reset butonuna basıncaya kadar sürer.
Alarm devresi 9V’luk bir pille veya bir DC güç kaynağı ile beslenebilir. Lazeri de bu güç
kaynağından beslemek mümkün. Bu işlem için lazer işaretçi içindeki üç pil çıkarılır.
Krokodil kablo yardımıyla lazerin gövdesi güç kaynağının artı ucuna bağlanır. Kaynağın
eksi ucu ise 100 ohm’luk bir direnç üzerinden lazer işaretçi içindeki metal yaya bağlanır.
Gövdedeki butonun basılı durumda kalması için buton üzerine izole bant sarılır. Böylece,
güç kaynağı açık olduğu sürece lazerden 35mA civarında bir akım geçer. Besleme gerilimi
4-5V’a düşürülse de devre sorunsuz şekilde çalışır.
15
BASKI DEVRE YAPIMI
Baskı devre çizimi önce A4 kağıdının üzerine yapıştırdığımız Alüminyum folyo üzerine
yazdırılır. Bunu yapma amacımız yolların üzerinden kalemle tekrara geçmemize gerek olmadan
daha sağlıklı bir ve düzgün yollar elde etmektir.
İkinci işlem olarak temizlediğimiz bakır levhanın üzerine küçük bir bant yardımıyla
Alüminyum folyoyu tutturuyoruz. Ütü işlemine başlıyoruz. Ütü işlemi bittikten sonra ılık su
yardımıyla bakır levhayı temizliyor ve kurumaya bırakıyoruz.
Açık alanda hazırladığımız karışım içine bakır levhayı atıyor ve yavaş yavaş sallıyoruz.
Karışımın rengi yeşile döndükçe bakır erimeye başlayacaktır. Erime işlemi çok hızlı olursa
karışıma biraz tuz ruhu eklememiz yeterli olacaktır. Bakır eridikten sonra bakır üzerindeki
yollara zarar vermeden cif ve bulaşık teli yardımıyla temizlenir.
Delme işlemi ise matkap yardımıyla yapıldıktan sonra artık devre elemanlarını bakır
plaketin üzerine yerleştirip lehimleme işlemine hazır hale gelmektedir.
16
Şekil 6:
17
4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yaptığımız araştırmalara göre sistemlerin güvenliğe olan ihtiyacı her geçen gün artığını
gördük. Kullandığımız devre ile basitçe ve kullanıcı kolaylığı da sağlayan basit devre ve düzenekler
yardımı ile güvenlik sağlanabilmektedir. Bu çalışma ile malzemeleri kullanım amaçlarına uygun
şekilde kullanarak en yüksek verimin nasıl alınacağını öğrendik. Böyle bir çalışma yapacak kişilere
tavsiyemiz, sistemin önceliklerini iyi belirleyip ona uygun şekilde ve onun ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde bir güvenlik oluşturabilecek düzeneklere yönelmelidir.
Tahmini bütçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lazer (5TL)
LDR (1TL)
CD4027 entegresi (3 TL)
BC547 transistor (2 TL)
LM311 entegresi (2 TL)
Buzzer (1 TL)
Buton (0,5 TL)
100 nF kondansatör (1 TL)
10 K direnç (1.25 TL)
100K direnç (0,3 TL)
9 voltluk pil (5 TL)
Bakır plaket (5 TL)
18
5. KAYNAKÇA
https://www.entegredunyasi.com.tr/cd4027-nedir,TA-6175.html
http://www.toprakhatti.com/lazerli-guvenlik-alarm-devresi/
https://www.robotistan.com
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/lazerli-guvenlik-sistemi
http://www.pratikipuclari.com/lazerli-guvenlik-devresi-nasil-yapilir.html
http://elektronikhobi.net/arduino-ile-lazer-guvenlik-sistemi/
19
EK
20
21
22
23
Download